www.omkonst.com:
Rikedomen i begränsningen
Richard G. Carlsson, "Workspaces – Dialogues", Cecilia Hillström Gallery, Stockholm, 10/1 – 8/2 2013
Text: Susanna Slöör

skriv ut denna text
"Whistler", 2011, tusch på papper, 23x31 cm © Richard G. Carlsson "Duchamp", 2011, tusch på papper, 23x31 cm © Richard G. Carlsson

Slås av att vinylspelaren på landet tecknar den klassiska musiken så mycket bättre än den mer påkostade anläggningen för CD i stan. Men det borde inte vara en överraskning, ett mer begränsat volymstyrkemässigt omfång och ett utmejslat mellanregister ger ett urval avpassat för örats poetiska möte med musiken.
    Richard G Carlsson inser i analogi med detta hur det omsorgsfulla urvalet av ljushändelser bringar den fotografiska förlagan till liv. I utställningen på nyöppnade Cecilia Hillstrom Gallery och i den presenterade boken ”Workspaces – Dialogues” skildras ett antal kollegers och förebilders ateljérum. Konstnären är bildligt frånvarande men andligen och rumsligt närvarande i det ljus- och skuggspel som Richard G Carlssons laveringar i tusch framkallar.
     Ett subtilt innehållsperspektiv iscensätts, där Richard G Carlsson mentalt slår sig ned på Whistlers eller Caspar David Friedrichs pinnstol i form av ljuset som effektfullt landar på sitsen. Som betraktare erfar man sökandet efter frändskap och invaggas i den aha-liknande inlevelsen i förebildens vardag och verksamhet. Det konstnärliga problemet står ”uppdukat”; den tomma ytan på staffliet pockar på aktivitet och minner om den svårighet och anspänning som alla målare delar i detta möte med verket i dess begynnande.

Ateljéinteriören, Richard G Carlssons eget rum, har varit föremål för hans måleriska intresse under längre tid. Fokus vändes från den abstrakta eller nonfigurativa, möjligen musikaliskt inspirerade, "ljudkänsligheten" till problematiken att skildra ljushändelser och valörer i mellanregistret.


 


 

 

 

I ateljén blir ljusets dygns- och årstidsrytm så påtaglig. Samma väggar, dess fönster och takets lysrör upphör aldrig att ge förnyade impulser att tolka atmosfären, det tysta innehållet, i det som så småningom låter sig ses. Jämförelsen, de gradvist förändrade betingelserna, är förutsättningen att nå det som inte i fixerats ögonblickligen.
     Kanske är det den erfarenheten som genom Richard G Carlssons hand delger och tidsligt levandegör, problemen kollegerna brottades med som den fotografiska förlagan i jämförelse antagligen inte bjuder. Måleriets inneboende möjlighet att lagra tid och samla de enskilda ögonblicken samtidigt i bilden vinner här på poäng över kameraklicket, likt begränsningen som gör vinylspelaren överlägsen CD-anläggningen.    

Stockholm 2013-01-16 © Susanna Slöör

"Friedrich 2", 2011, tusch på papper, 31x23 cm
© Richard G. Carlsson
"Giacometti 2", 2011, tusch på papper, 31x23 cm
© Richard G. CarlssonCecilia Hillström Gallery, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com