www.omkonst.com:
Om hörnet hägrar beröringen
JH Engström, "Fotografi i fokus", Galleri Final, Malmö, 2/3 – 14/4 2013
Text: Martin Hägg

skriv ut denna text
© JH Engström

En av fotokonstens mer omhuldade nischer är strävan att krypa under huden, fånga det undflyende, ljussätta det ljusskygga. Om hörnet hägrar beröringen, fotografiet som en förlösande aha-upplevelse, ett journalistiskt avslöjande ”sesam öppnar dig”.     Gräddan av tidningsfotografer brukar prisas för sådana här frysta ögonblick av intensivt blottläggande.

Även JH Engström dras till det täta sammanhanget, till det lätt reportageartade, ibland oskarpa, avklippta. Till saken hör att Engström, likt många fotografer, accentuerar sina bilders läsbarhet i egna fotoböcker. Hans Trying to dance, Haunts och Tout va bien (ute 2015) är både bildsviter och bokkonst.
      Det där sammanhanget kan vara ett köksbord där de odiskade tallrikarna lämnats kvar, ett hotellrum med obäddade sängar, en yxa kvarlämnad i kubben efter avslutat arbete. Människan, ljudet, samtalet, dröjer sig kvar, erinrar om livfullhet alldeles nyss.

Engströms nakna människor – och de är rätt många – är del i en allmänt hållen ”nakenhet”, av ett konstaterande av varats oputsade yta. De nakna människornas fundersamt forskande blickar (på bildbetraktaren) går inte att ta miste på; tittar du på hela mig så tittar jag på hela dig, det du tar tar även jag. Mest förtätade är en face-bilderna – in i märgen uppfodrande krävande, blottläggande varje hemlighet.
Det är väl det här som innebär att lära känna någon, att fånga in eller låta sig infångas innan skavankerna hunnit städas bort?


 


 

 

 

Men hos Engström stannar inte närmandet vid det mentala. I några förlossningsbilder, och i några bilder av inälvor, blir detta med att ”krypa under huden” till en rå, fysisk, påtaglighet, till ett bokstavligt vittnesbörd om tillvarons köttslighet. Kejsarsnittet förlöser barnet som sedan, ovetande, får träda in i nakenhetens avslöjande menageri, in i raden av bräcklighetens ”kött och blod”. JH Engström får dig att se det som borde vara uppenbart, jämställdheter och jämlikheter under samma himmel.

Utställningen på Galleri Final är en pusselbit i paraplykonceptet Fotografi i fokus – ett samlingsnamn för en samfälld malmöitisk vårsatsning på fotokonsten. I projekt där ”alla” får vara med kan resultatet bli minst sagt svajigt (ofta kvantitet framför kvalitet). JH Engström är i alla fall ett litet russin i kakan.

Malmö 2013-03-06 © Martin Hägg

© JH Engström

Galleri Final, Malmö | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com