www.omkonst.com:
Fossiliserade ögonblick
Karin Lindblom, Galleri Kronan, Trädgårdsgatan 13, Norrköping, 13/4 – 28/4 2013
Text: Lotta Ekfeldt

skriv ut denna text
"Strävan" © Karin Lindblom "Skreva" © Karin Lindblom "Ås" © Karin Lindblom

Karin Lindbloms keramiska skulpturer får rummet att skimra när ljuset vandrar över de monokromt vita ytorna. Med stengodsets hårdhet dolt under sammetslent färgskikt skapas illusion av spänst och plasticitet som lockar till beröring.
    Lindblom söker sig fram till en punkt då materialet ger efter, fogar sig och formen blir hel. I ”Fördjupade intryck”, en serie om 49 kvadratiska reliefer frammanas subtila förändringar i ytan, som om en kropp nyss lämnat sitt avtryck. Formerna är ofta drivna mot det abstrakta, men går man nära intill stiger en vision om kroppslig närhet fram liksom av värme som förklingat. I uppförstorat format som i ”Försjunkning”, en på golvet liggande försänkt relief, blir de mjuka fördjupningarna än mer fysiska och framträdande. Det är både monumentalt och minimalistiskt.

Hos Lindblom återkommer de sökande linjerna, sprickorna, skårorna och fårorna som karaktäristiska grundelement. ”Ås” är en långsmal upphöjd linje, en utdragen kam, en ryggrad som slingrar fram, sjunker ner, tar sig upp, tar fäste och ringlar vidare. Det är inbjudande och taktilt – man vill känna på linjen, följa den upphöjda konturen med fingrarna.
     Intill hänger tre avlånga reliefer, alla med titeln ”Fåra”. Här löper linjen utmed en skåra vars frusna kanter ömsom blottar ömsom döljer sprickans inre. I andra verk är glipan tätare, mjukare, varmare som två kroppar som möts och delvis smälter samman. Det är sensuellt och sinnligt.


 


 

 

 

Lindbloms verk ger ofta en känsla av något som gått förlorat eller övergetts, ett slags fossiliserade ögonblick fasthållna i den skulpturala formen, ur vars håligheter och gropar det ekar tyst. Det är naturnära och man skönjer en berättelse om det sköra livets vardande och försvinnande.
    Två kärlformade objekt för tankarna till något som nyttjats och lämnats: en tömd frökapsel, en uppsliten kokong, en plats för livets tillkomst – en livmoder. De blir till magiska kärl med utrymme för både fantasi och tolkning.
    Skulpturer och reliefer fyller de två rummen med harmonisk helhet. Det är drömskt, meditativt och vackert.

Norrköping 2013-04-17 © Lotta Ekfeldt

"Invänd" © Karin Lindblom

Galleri Kronan, Norrköping | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com