www.omkonst.com:
Malmö Nordic 2013
Skandinavisk smärta

Malmö Nordic 2013, Scandinavian Pain: Ragnar Kjartansson, Edvard Munch
Moderna Museet Malmö, 3/5 – 25/8 2013
Text: Martin Hägg

skriv ut denna text
Utställningsvyer: Scandinavian Pain. Foto: Jan Pagh Hansen/Moderna Museet

Texten Scandinavian Pain lyser i illröd neon från taket på en stor lada. Konstnären Ragnar Kjartansson fann ursprungligen ladan, av en slump, i Norge. Omedelbart såg han den som en typisk ”Edvard Munch-lada”, som något hämtat ur ett av Munchs konstverk. Texten på taket är en slags varudeklaration, ett försök att formulera essensen i inte bara Munchs bilder utan i hela den skandinaviska konsten från förra sekelskiftet – drypande av svårmodig melankoli.

Inne på Moderna Museet Malmö är ladan, passande nog, till brädden fylld med målningar och grafik av den norske konstnären. För ovanligheten skull går det att sätta näsan mot bilder som Författaren August Strindberg, Kvinna med rött hår, Kärlekspar (även om en av museets vakter nogsamt bevakar mina steg). Husets insida, grova och omålade plank, förpassar, bildligt talat, nationalmålarens konst till bildernas egna motivsfär: till det naturnära, ”bonniga”, glesbefolkade.

Kjartanssons hus, med sina neonslingor på taket, är således ett distanserande postmodernistiskt statement – med krav på omedelbar observans (för en stil, livshållning, förebild ur det förflutna), lika svårnegligerad som ljusreklamen på en biograf eller ett diskotek. I ett tidevarv med absoluta krav på vetenskaplighet, på innehållsdeklarationens transparens (för en anti-romantik) förefaller även känslan (förevisad av Munch) vara utsatt för samtidens maniskt kontrollerande betvingelsebehov.

Med Scandinavian Pain tar Moderna Museet Malmö, med all heder, tjuren vid hornen. Ett dinosaurieprojekt som Malmö Nordic 2013, med sina 28 deltagande utställningsanordnare, löper annars akut risk att gå under i ett tygellöst trist anything goes. Kanske i en fåfäng förhoppning om att betydelsen i ett begrepp som ”det nordiska” automatiskt utkristalliseras ur en stapel nordiska konstnärer – bara stapeln är tillräckligt hög.
     Att det framförallt är de stora institutionerna, utöver Moderna Museet Malmö även Malmö Konstmuseum och Malmö Konsthall, som står för projektets vitalt resonerande inslag stämmer till eftertanke.

Malmö 2013-05-15 © Martin Hägg


 


 

 

 


"Vampyr", 1895 © Munch-Museet/Munch-Ellingsen gruppen/BUS 2013. Foto: Prallan Allsten


Foto: Martin Hägg


Självporträtt, 1925-1926
© Munch-Museet/Munch-Ellingsen gruppen/BUS 2013. Foto: © Prallan Allsten
 

 

Moderna Museet, Malmö | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com