www.omkonst.com:
WEST SIDE! Samtidskonst i Göteborg
Galleri Box: Malin Lobell 11/5-9/6 2013
Galleri 54: Monica Marklinger & Johan Waerndt 4/5-26/5 2013
Galleri Uddenberg: Marie Palmgren 4/5-19/5 2013
Galleri Konstepidemin: Oscar Guermouche & Carl Johan Engberg 11/5-2/6 2013
Pannrummet: Helena Roos & Camilla Engman 11/5-2/6 2013
Text: Berit Jonsvik

skriv ut denna text
© Helena Roos och Camilla Engman © Oscar Guermouche (bilden är beskuren)

Under rubriken WEST SIDE! har några av Göteborgs gallerier gått samman och presenterat sig i en folder. Det är ett samarbete mellan gallerier och platser för samtidskonst i de västra delarna av Göteborg. Konstscenen i Göteborg har förändrats de senaste åren. Gallerier har lagts ned, alternativt flyttat till mindre lokaler. Galleri 54 startade 1954 på Parkgatan nära Avenyn i stora vackra lokaler, för att sedan flytta till något mindre lokaler på Karl Gustavsgatan längre bort från centrum. För att till slut hamna i ännu mindre lokaler ännu längre bort. Men tillsammans med Mors Mössa, Galleri PS, Atalante, Galleri Box, Galleri Uddenberg och Galleri Konstepidemin har de nu etablerat sig i västra delen av staden. Inom en snäv radie kan man nu besöka fyra konstnärsdrivna och tre privatägda konstscener.

Malin Lobell på Galleri Box inbjuder till dialog om växters funktion i stadsrummet. Utställningen har titeln Under kontroll och reflekterar över vår önskan att kunna kontrollera det, som inte går att kontrollera. I en serie akvareller lyfter Lobell fram de ätbara ogräsen – kirskål kan användas som spenat. Hon har också ett kit för den företagsamme gerillaodlaren, innehållande odlingssäckar, jord, frön och växtskyltar. Med värme och humor öppnar hon staden för oss och inspirerar till att ta den i besittning.

Monica Marklinger och Johan Waerndt på Galleri 54 har installerat ett tänkt Public Space Private Place. I ett komplex av ytor i olika nivåer och vinklar visas bilder och videofilmer från New York Citys Privately Owned Public Spaces (POPS). På Manhattan, ett av världens mest tättbebyggda områden, har privata entreprenörer tillåtits att bygga högre och större mot att en del av ytan gjorts tillgänglig för allmänheten. Marklinger och Waerndts undersökning visar att dessa platser oftast står öde på grund av en utformning, som verkar avskräckande på människor.

På Galleri Konstepidemin visas tre utställningar. Med teckningen Nature of the Beast gör Guermouche en form av självporträtt. Han skriver sitt namn i alla tänkbara typsnitt i en cirkelrörelse inåt, som en malström mot förnamnet Oscar i dubbel upplaga. Blood in, Blood out är tecknad i blod och radar upp de symboler, som hitintills kantat hans liv. Född i Stockholm – Stockholms Stads logotyp, utbildad på Konstfack – skolans logga och så vidare. Man kan följa honom från scouterna till militärtjänsten – individ kontra institution.
     Carl Johan Engberg har byggt en installation i det bakre rummet The Wall. Ett vitt ödsligt och platt landskap, som delas av en mur. En dikt på väggen ger en ingång till verket. En inramad vit flagga hänger utom räckhåll. Både Guermouche och Engberg har utnyttjat sina rum stramt och minimalistiskt till en utställning, där de ingående delarna berikar varandra.
     I Pannrummet på Konstepidemin har Helena Roos och Camilla Engman genomfört sitt projekt …samtidigt. De har byggt en miljö i det ruffa Pannrummet för drömmar eller mardrömmar. Två kvinnor ligger i varsin säng. Brasan är tänd och klänningarna upphängda. Svampar växer i skogen utanför och grenarna kastar skuggor. Två tecknare, en med mjuk blyerts och den andra med kraftig svart tusch, möts i de olika objekten. En poetisk saga om natten och dess mörker.
     Alla tre gallerierna visar utställningar med en samhällelig, för att inte säga politisk vinkling. Konstnärerna reflekterar över hur det är eller hur det går med vår omgivning, vår närmiljö och våra relationer och våra liv i en inte så avlägsen framtid.

Galleri Uddenberg har glädjande nog återuppstått efter att ha varit nedlagt under en period. Visserligen även det i mindre lokaler. Där ställer nu Marie Palmgren ut Kvinnor i abstrakta rum. Det är främst som grafiker Palmgren gjort sig känd. Med eleganta linjer och mönsterfragment skapar hon en abstrakt rumslighet kring sina kvinnor. Linjerna följer kvinnornas rörelser i rummen, i en danslek med former och färger. Palmgren har på senare tid utvecklat en egen teknik med kartongtryck. Hon trycker på silkboard utskuren i oregelbundna former. Hennes kvinnor bryter sig ur de abstrakta rummen och tar hela utställningsytan i besittning. Små pratbubblor följer dessa Krumelurer på färden över väggarna. Ordserien liksom-kanske-lagom-precis, som hänger ovanför en kvinna blir till en definition av hennes mentala rum eller utrymme.

Göteborg 2013-05-22 © Berit Jonsvik


 


 

 

 


© Malin Lobell


© Malin Lobell


© Monica Marklinger och Johan Waerndt


© Oscar Guermouche (bilden är beskuren)


© Carl Johan Engberg


© Marie Palmgren


Galleri Box | Galleri 54 | Konstepidemin | Galleri Uddenberg | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com