www.omkonst.com:
Färgpilarnas uppenbarande
Göran Johansson, Galleri Aveny, Göteborg, 18/10 – 2/11 2014
Text: Berit Jonsvik

skriv ut denna text
"Sansebastians återkomst" © Göran Johansson "Stilla liv 2" © Göran Johansson

Stilla liv är titeln på ett flertal av Göran Johanssons målningar. Det är ett bedrägligt lågmält namngivande av den serie färgexplosioner som nu hänger på väggarna i Galleri Aveny.
     Förvisso är motivvalet i Göran Johanssons målningar ytligt sett stilla och vardagligt – röda, gröna, blå eller små blommor i vaser eller krus. En flaska och en kaffekanna på ett bord tillsammans med en krukväxt. Men samtidigt tvingar målningarna med sina dramatiska färgkompositioner fram en djupare syn på bilden och dess innehåll. Målningarna ger en insikt om ljuset, om tiden, om stämningen och om den osynliga människan bakom föremålen.
     Varje målning är en uppenbarelse – en färgens epifani. Ursprungligen är epifani ett kristet begrepp, som betecknar en plötslig insikt om gudomens uppenbarelse på jorden. Numera används ordet kanske oftare i estetiska sammanhang. Eller uttryckt genom James Joyces ord: Tingets själ, dess väsen, frigörs från sitt sken och springer oss till mötes. Det allra vardagligaste föremål, som genomgår den processen, vinner i vårt medvetande sin klarhet. Föremålet får sin epifani.”

"Stilla liv 3" © Göran Johansson

Målningarna verkar tillkomna i ett blixtsnabbt ögonblick, då allt stod klart och ingen tvekan fanns att just den ljusblå färgen skulle omge den svarta vasen med de röda blommorna. Föremålen ofta omgivna av en ljusare färglinje och blir på så sätt lysande av egen kraft mot en mörk bakgrund. De springer oss till mötes, som James Joyce formulerar det.
    En ensam spillkråka på en röd trädstam och några ugglor på en stol tar plats i rummet, och fångar upp det stråk av humor som kännetecknar Göran Johanssons bildvärld. Där finns också en underliggande svärta, som gör att de kontrastrika färgklangerna aldrig blir banala.

© Göran Johansson

Den enda varelsen av mänsklig karaktär finns i det stora verket Sansebastians återkomst. En söndervittrande målning, där de tjocka färglagren är på väg att falla av och nu till utställningen hjälpligt hopfogads med tejp och häftklamrar. På den målade ytan finns urklippta bilder av bilar, mat, klockor.
    San Sebastian är helgonet, som blev straffat för sin kristna tro genom att bindas vid ett träd och sedan beskjutas med pilar. Han är ett ofta avbildat helgon inom konsten, men då som en vacker, naken yngling. På 1980-talet, då HIV-epidemin slog till kom San Sebastian att fungera som skyddshelgon för AIDS-sjuka och homosexuella.
    Göran Johanssons Sansebastian är en plågad man i svart kostym stående i ett kaos av sönderfallande höghus och krockande bilar. Pilarna i hans bröst får hans hjärteblod att rinna. En smärtans symbol mitt i allt det färgrika.

Göteborg 2014-10-24 © Berit Jonsvik (text och foto)


 


 

 

 


"Gröna blommor" © Göran Johansson


"Flaska" © Göran Johansson


© Göran Johansson


"Röda blomster" © Göran Johansson


Galleri Aveny, Göteborg | Omkonsts startsida


 
Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com