www.omkonst.com:
Mellan befrielse och sammanbrott
Christina Ramberg, Institute of Contemporary Art, Boston, 13/11 2013 - 2/3 2014

Text: Mattias Lundblad

skriv ut denna text
"False Bloom", 1971,Acrylic on masonite
16 x 12 inches, © Christina Ramberg Photo: Claire Iltis
  "Freeze and Melt", 1981, Acrylic on masonite,
47 9/16 x 35 5/8 inches © Christina Ramberg

Institute of Contemporary Art visar i en till formatet blygsam utställning av Christina Rambergs målningar. Chicagokonstnären Ramberg nådde en större publik 1968, då hon ställde ut med gruppen The False Image, och blev en av förgrundsgestalterna i vad som skulle få beteckningen Chicagoimagismen. Denna -ism benämns inte sällan som en Chicagovariant av popkonst, och delar drag med “outsider art”. Rambergs måleri, i akryl eller syntetisk polymer på masonit, bär dessutom på starka influenser från tidigt renässansmåleri och kommersiell illustration.
      Perioden 1971 till 1981 varifrån utställningens tretton målningar hämtats innefattar större delen av hennes karriär, som saktades ned av sjukdom och avslutades av hennes tidiga frånfälle 1995. Stilen är mycket konsekvent och sammanhållen. Det är ett måleri utan synliga penseldrag, med starkt stiliserade former och mycket detaljrika ytor. Motiven är utsnitt av kroppar, särskilt händer och torson men aldrig ansikten. Stämningen präglas av allvar och strikt kontroll.

Själv har Ramberg berättat om ett barndomsminne av modern som klädde upp sig till fest. De ritualer kvinnor går igenom för att uppnå attraktion blev för henne samtidigt fascinerande och motbjudande, och formade hennes konstnärskap.
     Utställningens början bygger på femtiotalets kvinnliga kroppsideal med hårt knutna korsetter och spets. Den ganska skira färgskalan mörknar fort. Kropparna blir mindre könskodade och mer mångtydiga medan dess beståndsdelar faller sönder. Associationer till tortyrredskap är återkommande. En tvetydighet mellan befrielse och sammanbrott är närvarande. Den krackelerande kroppskontrollen är samtidigt bilder av inre psykologiska processer och yttre samhälleliga.
     Konstruktionismen med dess syn på bland annat könsroller som en förhandlingsfråga började få fäste vid ungefär denna tid. Den intellektuella källa Ramberg tar del av och bidrar till är numera etablerad och välanvänd av både samhällsvetare och konstnärer, men i sin samtid var hon pionjär.

Boston, Massachusetts 2014-01-29 © Mattias Lundblad

Institute of Contemporary Art
Öppettider: tis-ons, lör-sön: 10-17, tors-fre: 10-21


 


 

 

 


"Black Widow", 1971, Acrylic on masonite
31 x 18 1/2 inches © Christina Ramberg


Institute of Contemporary Art, Boston| Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com