www.omkonst.com:
Mamma Andersson befäster sin position
på den internationella scenen

Mamma Andersson, "Behind the Curtain", David Zwirner, New York , 8/1 – 14/2 2015
Text: Mattias Lundblad

skriv ut denna text
"Ceremony" © Mamma Andersson,
courtesy David Zwirner New York/London
"Le Charme Discret de la Bourgeoisie" © Mamma Andersson,
courtesy David Zwirner New York/London

Mamma Andersson är aktuell med Behind the Curtain hos David Zwirner i New York, en utställning fördelad mellan två av galleriets lokaler belägna några steg från varandra på nittonde gatan i Chelsea.
     Dessa skiljer sig från varandra med avseende på ljus och verkens storlek. På nummer 519 är målningarnas storlek måttlig, utförda på pannå och hängda i generöst dagsljus. I det dunkla galleriet på nummer 525 finns även två enorma platsspecifika målningar som helt täcker två av väggarna (liknande väggmålningen hon utförde till utställningen Här/Nu på Artipelag, hösten 2014).

På den aktuella utställningen finns inga landskap och få människor. Andersson blickar denna gång inåt, mot det slutna rummet. Det är en värld gränsande till teater där en borgerlig hemmiljö skildras. Främst rör det sig om föremål och interiörer. De få människorna avslöjas ibland som papp- eller trädockor och uttrycker mycket lite liv, exempelvis i Le Charme Discret de la Bourgeoisie med dess dockskåpsliknande interiör, liksom den marionettliknande figuren i Hangman, som förekommer både på pannå och som väggmålning i kolossalformat.

Installationsvy © Mamma Andersson, courtesy David Zwirner New York/London

De arkivfotografier som ofta ligger till grund för målningarna är möjligen anledningen till att relationen mellan betraktare och verk är så stark. Verken spelar med ett kollektivt minne, där betraktaren undermedvetet skapar en berättelse. Målningarna smyger sig därför inpå med en märklig och flyktig känsla av något vagt bekant som skapar en samtidig vardaglighet och mystik.
     Detta förstärks av förhållandena mellan realistiskt måleri och hur objekt tillåts sväva, separerade från sina sammanhang, som i Garderobe. Känslan av tomhet, instängdhet och tystnad är påtaglig, vilket ett strålkastarartat ljus med slagskuggor adderar till.
     Mamma Andersson är trogen sitt mycket konsekventa måleriska språk med den jordfärgsdominerade paletten och spänning mellan tjocka färglager och tunna lasyrer. Med Behind the Curtain befäster hon åter sin position i den svenska och internationella konstscenens toppskikt.

New York 2015-01-21 © Mattias Lundblad

David Zwirner, 519 och 525 W19 St. Öppet tisdag till söndag 10-18.


 


 

 

 


Installationsvy © Mamma Andersson,
courtesy David Zwirner New York/London

 

 


"Stays" © Mamma Andersson,
courtesy David Zwirner New York/London

 

 


Installationsvy © Mamma Andersson,
courtesy David Zwirner New York/London

 


Galleri David Zwirner, New York | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com