www.omkonst.com:
Små rörelser av stor vikt
"Filosofen", curatorer: Fredrik Söderberg och Christine Ödlund, Galleri Riis, Stockholm, 23/5 – 26/6 2015
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text
13 träskulpturer © Emelie Sandström "Filosofen", brons © Ulla Fries träsnitt © Magnus Dahl

Är konstverket förlorat i en snårskog av förklarande texter och välvillig pedagogik? Den rimliga frågan ställs i det starkt koncentrerade programbladet av utställningens curatorer Christine Ödlund och Fredrik Söderberg. Inspirerade av Ulla Fries grafiska blad "Filosofen" har konstnärsparet valt att "kontemplera över små rörelser av stor vikt" – en träffande beskrivning av vad konst kan (och kanske bör) vara. Till sin hjälp har de valt ut arton konstnärer, många unga och relativt okända för Stockholmsscenen. Men med finns också ikonen Henri Michaux som inspirerat genom sina närmast monomana arbeten utförda under meskalinrus.

"Filosofen", kopparstick © Ulla Fries

Ulla Fries underfundiga "Filosofen" finns med i två versioner: som grafiskt blad från 2000 och i brons från 2005. Bilden bärs av en säregen metaforik, inte minst genom titelns överraskningseffekt. Den antropomorfa flyghunden breder välvilligt ut sin ena vinge i en retorisk gest – som om den filosoferade över förnuftets roll i en dunkel brytningstid. Här finns en lågmäld humor (en filosof förklädd till flygande hund) och ett bravurmässigt tekniskt utförande. I vingens finaste detaljer kan man ana spåren av ett språk. Jag kan vagt tyda namnen på ett antal stora filosofer. Hjälpligt stavar jag mig till ordskärvorna "sokra...", "wittge..".

Collage med akvarell och gouache © Therese Enström

Även Marie Raffn leker med språkets undflyende karaktär, framför allt då med det specifika ordet "and". Det återkommer, förvandlas, förvrängs och förbrukas i hennes tapetserade text likväl som i hennes ljudverk – en sällsynt poetiskt "nonsens"-presentation i fluxusanda.
      Annars bärs utställningen framför allt av det visuella. Ingen pedagogisk nit har tillåtits skymma vikten av dessa de små rörelserna. Bredden är stor, "temat" krymper inte den divergerande konstnärliga nyfikenheten hos exempelvis Therese Enström, Frida Tebus, Magnus Dahl eller Emelie Sandström. Här finns allt från informellt måleri till neoprimitiv skulptur, här finns minimalism och konstruktiva tillämpningar, här möts det återhållsamma och det extroverta.

Utställningen "Filosofen" är dessutom en ovanligt vältajmad "pendang" till Konsthögskolans examensutställning i Konstakademien. Ett flertal av deltagarna är nämligen curatorernas elever från Malmö Konsthögskola – således många intressanta namn som vi ännu inte fått lära känna i Stockholm. Bra tänkt Söderberg och Ödlund.

Stockholm 2015-05-29 © Leif Mattsson

Deltagande konstnärer: Daniel Andersson, Magnus Dahl, Therese Enström, Ulla Fries, Andreas Kalliaridis, Karin Karlsson, Kalle Lindmark, Niclas Löfgren, Henri Michaux, Andreas Nilsson, Marie Raffn, Nicklas Randau, Emelie Sandström, Marianne Skaarup Jakobsen, Frida Tebus, Martin Thelander, Olle Wärnbäck, Alexandra Zuckerman


 


 

 

 


13 skulpturer, akryl på lera © Frida Tebus


Färgkrita på papper © Henri Michaux


Tapetserad text och ljudloop © Marie Raffn


Bläckpenna på papper
© Alexandra Zuckerman

 


Galleri Riis, Oslo, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com