www.omkonst.com:
Johannes Heldén får Sveriges största konstnärsstipendium
Konst att sträcka sig efter

Johannes Heldén, 2015 års Åke Andrén-stipendiat, Waldemarsudde, 22/9 - 25/10 2015
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text
© Johannes Heldén

Åke Andrén Stiftelsens konstnärsstipendium 2015 har tilldelats Johannes Heldén, född 1978. Det är fjärde året stipendiet utdelas. Tidigare stipendiater har varit Carl Hammoud, Stina Rosenberg och Alexandra Kucharska.

Johannes Heldén är en inte helt lättplacerad konstnär, hans verksamhet spänner över flera parallella och tangerande kultursfärer: bild, musik, datagrafik, språkexperiment, animation. Fokus ligger således inte entydigt inom det visuella området. Snarare än att arbeta med bilden som språk anar man att det språkliga för honom föregår bilden, ett slags begreppsligt urstadium, kan man säga. Visst kan språket uppfattas som en barriär och ett hinder, men Heldén ser det också som klart källvatten vilket rensar bort onödiga slaggprodukter.

© Johannes Heldén

På ett bord har en av Heldéns publicerade diktsamlingar delats upp i sina tekniska beståndsdelar. Ett antal bokuppslag ligger exponerade i gradvis upplösning, på väg att övergå till sitt ursprungliga naturtillstånd – till grenar och blad igen. Men det går också att läsa det med omvänd kronologi: som en resa från naturobjekt till renad kulturform.
     Tid och tecken – och stundtals tecken förvandlade till tid – är återkommande som ett slags mantra hos Johannes Heldén. Exempelvis avspeglar sig hans fascination inför retroframtiden (Sci-Fi) i flera av verken.
     I en monter ligger ett tjugofemtal slitna pocketböcker med igenkännbara Science Fiction-framsidor. Det är bara det att alla titlar och omslagstexter har blivit skickligt manipulerade; nu bär de ett annat och kanske mer undflyende budskap.

"Konst ska man få sträcka sig efter", sa en av de stora nestorerna inom svensk konsttradition. Inför Johannes Heldéns konst tvingas man sträcka både sin kropp och sina sinnen. Tankegodset är inte helt lättillgängligt; verken behöver och mår väl av att besökaren skänker dem god tid.
     Återkommande är de ekologiska funderingarna: naturens utveckling och evolution, dess påverkan på djur och människa. Och naturligtvis det omvända, hur människan interfererar med naturens gång.
     Johannes Heldéns konstnärskap är lågmält, poetiskt med underfundiga betydelseglidningar; han är inte den som låter "sitt budskap" basuneras ut eller bli tvingande. Associationerna kan naturligtvis gå till den innovativa Fluxusrörelsen, men i Heldéns fall med en betydligt mer uppdaterad och naturorienterad omvärldsanalys som bas.

Stockholm 2015-09-23 © Leif Mattsson

Åke Andrén Stiftelsens konstnärsstipendium är Sveriges största med en prissumma på en halv miljon kronor.
Årets jury har bestått av Karin Sidén, Susanna Slöör och Max Book.


 


 

 

 

© Johannes Heldén


Johannes Heldén. Foto: Martin Vallin


© Johannes Heldén


© Johannes HeldénÅke Andréns Stiftelse | Omkonsts startsida


 
Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com