www.omkonst.com:
Nedslag vid konstens vägskäl
Tre utställningar på Museum of Fine Arts, 465 Huntington Avenue, Boston, Massachusetts
Text: Mattias Lundblad

skriv ut denna text
Utställningsvy från Crafted – Objects in Flux Fotograf: Mattias Lundblad (alla foton)

Museum of Fine Arts i Boston behandlar i flera av vinterns utställningar
gränser och definitioner vid några av bildkonstens vägskäl.

Crafted – Objects in Flux, 25/8 2015 - 10/1 2016
Spänningsläget mellan konst och hantverk är en ofta behandlad fråga där positioner och gränser kontinuerligt flyttas. Utställningen Crafted – Objects in Flux tar sig an den på nytt.
     Sonya Clarks inledande verk Hairstyles on Canvas består av frisyrer invävda i målardukar. Det är en rättfram och hyllande förflyttning av afroamerikanska hårspecialisters hantverk till galleriväggen, och sätter tonen för några av utställningens huvuddrag.
     Ett annat tema är hur samtida högteknologi möter gamla hantverkstraditioner. Christy Oates använder dataalgoritmer för att räkna ut laserskurna intarsiaverk i kalejdoskopmönster. Dessa baseras på de mest sökta ämnena på Google för varje dag i september 2011. I nära anslutning låter Charlotte Potter samtida teknologisk och social miljö möta traditionellt hantverk i Pending. Väntande vänförfrågningar på Facebook översätts till kaméer baserade på dessa personers profilbilder, och monteras på fjädrande metallspröt.
     Utställningen har en stor spännvidd och behandlar frågorna med elegans. Värt att nämna är den starka skandinaviska närvaron, bland andra av Romina Fuentes, Adam Grinovich och Annika Pettersson, verksamma i Sverige. Deras sedan 2010 pågående verk Aeon Profit – Pianoforte är en installation bestående av delarna av ett piano. Dessa presenteras berövade sitt ursprungliga sammanhang och förflyttade till vad som snarare är en smyckestradition.

© Sonya Clark

Unfinished Stories – Snapshots from the Peter J. Cohen Collection, 11/7 2015 - 28/2 2016
Ett fenomen som befunnit sig i limbo sedan sin uppkomst är fotografiet. Här svävar man mellan konst och naturvetenskap; mellan konst och hantverk; mellan konst och etnografiska artefakter; mellan professionalism och amatörism.
    Peter J. Cohens samlande inriktar sig på amatörernas bildproduktion. 50 000 fotografier har skördats från loppmarknader, antikhandlare och ebay. Av dessa har 300, med tyngdpunkt på 1900-talets mittdecennier, valts ut till utställningen Unfinished Stories. De namnlösa fotografierna saknar kända upphovspersoner, och har istället delats upp i tydliga, ibland absurda, kategorier – “par”, “flygplan”, “människor på stolpar” – som sinsemellan samsas inom en ram.
    Många av bilderna behandlar livets övergångsriter, och fungerar som etnografiska artefakter, men utan exakta data om plats och tid. Med tidens avstånd och förflyttningen från det privata till det offentliga rummet vinner fotografierna ny mening. Anonymiteten och de snarlika variationerna på teman skapar en lite märkligt allmänmänsklig och komisk berättelse om ett amerikanskt 1900-tal.

© Jedediah Caesar

Surface Matters, 31/10 2015 - 10/4 2016
I utställningen Surface Matters är måleriet och själva färgen som betydelsebärare ämnet för omförhandling. Här skiftar fokus från det visuella till det taktila.
     Det centrala verket kring vilket övriga kretsar är Sam Gilliams Balance från 1970, en med precision hopknölad målarduk som sänkts i färg och presenteras likt ett mångfärgat moln.
     Jedediah Caesars aladåbliknande skulpturverk Redwood visar olika aspekter av kaliforniskt trä – som drivved samlad efter en storm,  restbitar från ett möbelsnickeri i Los Angeles – ingjutet i rödfärgad harts.
     Utställningen är liten till formatet, och även om idén är lovande saknar genomförandet något av de övriga utställningarnas skärpa.

Boston 2015-12-09 © Mattias Lundblad

Museum of Fine Arts, 465 Huntington Avenue, Boston, Massachusetts


 


 

 

 


© Charlotte Potter


© Annika Pettersson


"Unfinished people on poles" © Peter J. Cohen


"Unfinished couples" (detalj) © Peter J. Cohen


"Balance" © Sam Gilliam


Museum of Fine Arts, Boston | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com