www.omkonst.com:
Rymd – Konstrum
1500 kvadratmeter konst i Sickla köpkvarter

"Du är redan här", Rymd Konstrum, Smedjegatan 10, Sickla köpkvarter, Nacka, 25/10 – 20/11 2015
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text
© Diana Orving © Charlotte Gyllenhammar (två skulpturer)

1500 kvadratmeters exponeringsyta för konst är mycket hur man än ser på det. Det motsvarar en kvadratisk golvarea med drygt trettiosju meters sidor. En storlek som kan framstå som lätt avskräckande för vilken kulturarrangör som helst – men tydligen inte för konstnären Kristina Junzell, ansvarig för nystartade Rymd Konstrum.
     Rymd, som är det nuvarande namnet på själva konsthallen i Sickla köpkvarter, är en tidsbegränsad lösning. Den är tänkt att vara öppen i ett halvår, med utställningen "Du är redan här" som introduktion under den första månaden. Lokalen är på grund av sin placering naturligtvis högintressant ur kommersiellt hänseende. Ändå har Kristina Junzell lyckats med konststycket att boka utrymmena av ägarna Atrium Ljungberg AB för sex månaders exklusiv kulturaktivitet.

© Linda Karlsson

Personligen är jag ingen vän av tematiska helhetslösningar för utställningar, hur varsamt eller intelligent de än är utförda. Den övergripande formulan kan lätt resultera i torr skolbokstematik, om inte de enskilda konstobjekten har kraft att verka i egen sak. Men i fallet med utställningen "Du är redan här" finns just dessa enskildheter med förmågan att tjänstgöra överbryggande i en så disparat samling som den aktuella. Att sedan många av verken redan visats i andra sammanhang sänker möjligen nyhetsvärdet men knappast deras kvalitetsnivå. Tvärtom. Exempelvis framstår Charlotte Gyllenhammars, Anneè Olofssons, Peter Köhlers och Erik Jeors verk som autonoma nog att kunna interagera i vilka konstellationerna som helst.

© Elisabeth Henriksson (förgrunden) © Ulrika Sparre (i fönstren)

Utställningens koncentrerade introduktion färgas av en terminologi med drömska övertoner, ja nästan hypnagoga sådana. Reflektionerna kring "det magiska nuet" och "millisekunden innan tanken uppstår" är intressanta, om än inte nödvändiga för att ha visuell behållning av presentationen. Ulrika Sparre kan sägas exemplifiera detta; trots att hon huvudsakligen arbetar med orden och språket i sina verk är den förmedlade känslan närmast ordlös – eller kanske mer exakt: andlös.

© Erik Jeor

I sin mixade konstellation framstår "Du är redan här" som en både ambitiös och generös presentation. Den visuella spännvidden är enorm mellan Elisabeth Henrikssons stalagmitformade glasobjekt och Linda Karlssons lekfulla bastardformer, liksom mellan Frida Tebus geologiska objekt och Roberto N Peyres heltäckande dräkt. Men därmed finns också risken att banden slutligen brister, att de förlorar sina inbördes relationer och betydelser.
      Ett stramare urvalskriterium hade definitivt inte försämrat totalbilden, men samtidigt ligger det något behagligt och avspänt i det pluralistiska anslaget. Att lita på den enskilde besökarens intelligens och uppfattningsförmåga kan knappast vara fel.

Stockholm 2015-11-04 © Leif Mattsson


 


 

 

 

© Ulrika Sparre


(Detaljutsnitt) © Peter Köhler


© Anneè Olofsson


© Roberto N Peyre


© Kristina Junzell


© Frida Tebus

Medverkande konstnärer: Charlotte Gyllenhammar, Anneè Olofsson, Ulrika Sparre, Elisabeth Henriksson, Erik Jeor, Diana Orving, Inka och Niclas, Magdalena Nilsson, Peter Köhler, Frida Tebus, Therese Enström, Linda Karlsson, Roberto N Peyre 


Rymd Konstrum | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com