www.omkonst.com:
Avstånd, vitt brus och tystnad
"Space Is Only Noice", Belenius/Nordenhake, Stockholm, 1/10 – 27/10 2015
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text
Fårn vänster: Alexander Gutke, Olle Bærtling, Sophie Tottie och Julius Göthlin

På flera pågående Stockholmsutställningar kan man glädjas åt ett generöst förhållningssätt vad gäller generationstillhörighet. Utställningen "Space Is Only Noice" är en av dessa. Med verk av Olle Bærtling född på 1910-talet, Lars Englund på 1930-talet, Sophie Tottie på 1960-talet, Alexander Gutke på 1970-talet och Julius Göthlin samt Sara Wallgren på 1980-talet visar Belenius/Nordenhake att de önskar fokusera på konstnärlig nivå och integritet snarare än på begränsande åldersetikettering.

I utställningen finns en tydlig koppling mellan ljud i överförd form och visuellt uttryck, där pausen spelar en relativt viktig roll. De musikaliska associationerna beror inte enbart på att titeln hämtats från experimentmusikern Nicolas Jaars album med samma namn, utan också på grund av hur verken ställts samman till en tonal helhet.
     Olle Bærtlings skulpturala "luftstreck" aktviverar genom sin knivskarpa sirlighet pausen och tomrummet som omger verket – något som medutställarnas objekt i första rummet leds in i samspel med. Bærtling blir liksom mentorn som bestämmer tonläget, och Totties, Göthlins och Gutkes verk svarar på tilltalet med bibehållen integritet. Pauseringen och den inbördes distansen har här minst lika stor betydelse som verkens bibringade, inre aktivitet.


© Lars Englund (vä), Sara Wallgren (hö)

Det handlar om tilltal – och svar. I det inre rummet sker en dubbelriktad kommunikation mellan Sara Wallgrens minutiöst blyertsprickade dukar och Lars Englunds kluster av bågformiga pusselbitar. Den kreativa manin på detaljnivå ser sin syster i den andra. Förmodligen är det första gången verken möts, ändå lånar de redan av varandras pauseringar och punkter: on off on off on off...
      I det yttre rummets visuellt svala atmosfär står Julius Göthlins sprayburksmålade "landskap" (inte airbrush!), med plumpar och färgflingor, för kaos och processnärhet. Medan Sophie Totties sakligt cirkelgraverade metallobjekt utstrålar inre soliditet och koncentrerat fokus.
     Tilltal och respons i detta rum sker även mellan Bærtlings himmelsriktade linjeformer och Alexander Gutkes udda talserie, applicerad direkt på den vita, obefläckade väggen.

Stockholm 2015-10-14 © Leif Mattsson


 


 

 

 

© Sophie Tottie


© Alexander Gutke


© Julius Göthlin


Belenius/Nordenhake, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com