www.omkonst.com:
Adriana Varejão
Brasiliansk samtidskonst i Boston

Adriana Varejão, Institute of Contemporary Art, Boston, 19/11 2014 – 5/4 2015
Text: Mattias Lundblad

skriv ut denna text
"Polvo Portraits I", 2014, Oil on canvas © Adriana Varejão

Institute of Contemporary Art i Boston ställer ut verk av Adriana Varejão, en av Brasiliens mer framstående samtidskonstnärer. Den intellektuella basen handlar om etniska relationer och den portugisiska kolonisationen. Varejão tar avstamp i poeten Oswald de Andrades Antropofagiska manifest från 1928, som i sin tur bygger på och kommenterar eurocentriska föreställningar om den ursprungliga befolkningen använda för att legitimera kolonisationen.

Verken i utställningen har kommit till mellan 1993 och 2014. Ett tema är kroppspolitik och etniska hierarkier, och inte minst hur dessa kan manipuleras. Polvo I, en porträttserie av konstnären utförda av en anonym målare, kompletteras av Varejão med varierande hudtoner. Referenser går till casta-målningar, kolonisationstidens porträttmåleri avsett att etniskt kategorisera ursprungsbefolkningen. En mer samtida koppling är att brasiliansk folkbokföring sedan 1976 låter människor själva uppfinna sina sätt att beskriva sin hudfärg om befintliga alternativ inte passar. Hierarkier skildras också genom hudimitationer hängda i färgordning, som i Ex-votos e peles.

"Eye Witnesses X, Y, and Z", 1997, mixed media © Adriana Varejão

Det är ett mycket tydligt referensrikt konstnärskap. Varejãos knyter an till kolonisationstiden visuella kultur, liksom till samtida konsthistoria. Återkommer i olika skepnader gör de kakelväggar som satt portugisisk prägel på brasilianska städer. Hon målar dessa på duk och manipulerar dem på ett synbart materialfrämmande sätt. De snittas på Lucio Fontana-vis, eller rivs delvis av duken. Bakom duken kikar blod och inälvor fram, där en avsedd äckeleffekt inte kan misstas.

Konstnärskapet är mycket sammanhållet och konsekvent genom dessa två decenniers arbete, såväl i koncept som i utförande. Tänjbarheten mellan sociologiska dikotomier som natur och kultur, det offentliga och privata, det centrala och perifera, förmedlas tydligt.
    Tekniskt är det oklanderligt, och visuella referenser når fram med en mer än önskvärd tydlighet. Detta är också den huvudsakliga invändningen mot utställningen: det är ett intelligent konstnärskap, men det tydliga budskapet hamras in några gånger för mycket, utan att egentligen utvecklas eller ge utrymme för egen reflektion.

Boston 2015-02-03 © Mattias Lundblad

Institute of Contemporary Art, 100 Northern Avenue, Boston, MA
Öppettider: Tis–ons, lör–sön: 10–17, tor–fre: 10–21


 


 

 

 


"Entrance Figure I", 1997, oil on canvas
© Adriana Varejão


© Adriana Varejão


"Proposal for a Catechesis–Plate", 2014,
oil on fiberglass © Adriana Varejão

 


Institute of Contemporary Art, Boston | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com