www.omkonst.com:
Boknytt
Dialogen – en appell för det fria ordet

"Dialogen – Tema: Konst- och arkitekturundervisning", Konstakademiens skriftserie nr 22
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text
"Dialogen – Tema: Konst- och arkitekturundervisning"
Konstakademiens skriftserie nr 22. Redaktör Susanna Slöör, ISBN 978-91-7611-804-7

Så var det då dags – nu har de sjutton essäerna som beställts av Konstakademien med temat konst- och arkitekturundervisning samlats i bokform. På de 220 sidorna varvas texter av debattkaraktär med mer övergripande och utbildningsfilosofiska resonemang.

Essäerna behandlar undervisning ur ett antal olika perspektiv. Rektorer på förberedande konstskolor och konsthögskolor, professorer, studenter, doktorander, kulturskribenter, konstnärer och arkitekter bidrar alla här med sitt individuella kunnande kopplat till konst- eller arkitekturundervisning. Boken kommer att presenteras på Bokmässan i Göteborg och går att beställa i Konstakademiens digitala bokhandel (se länkar nederst i artikeln)

Ett uppslag från Nina Bondesons artikel

Publicistiskt samarbete
Essäserien Dialogen är ett publicistiskt samarbete mellan Konstakademien och Omkonst, där Konstakademien stått för redaktörskapet och den övergripande planeringen och Omkonst för de publicistiska musklerna. Parallellt med den löpande publiceringen av essäer och repliker (de senare enbart på Omkonst) har Konstakademien haft ett antal öppna samtal i Hörsalen mellan aktiva inom konst- och arkitekturundervisning. Ljudupptagningar av dessa finns att tillgå på Youtube (sök på Konstakademien Dialogen).

Appell för det fria ordet
I dagens hårdnande och delvis normerande kulturklimat är det viktigt att det fria ordet inte tystas, att varje ståndpunkt får uttryckas och öppet bemötas. Så har också den kompletterande replikväxlingen i Dialogenserien på Omkonst fungerat. Alla insända kommentarer med avsikt att bli offentliga har publicerats, inget har censurerats eller hemlighållits. Debattens vågor har bitvis gått höga i dessa repliker och i samtalen kring Dialogen. Så ska det också vara i ett demokratiskt sammanhang där ordet inte tillåts tystas av intressenter med kulturpolitiska agendor. Öppenhet inför allas olika åsikter bör och måste vara ledstjärnan i en dialog värd namnet.

Ett uppslag från Matts Leiderstams artikel

31 000 läsare av Dialogen
Essäserien Dialogen med alla dess kommentarer och repliker har hittills nått smått fantatiska 31 000 läsare på Omkonst (vi får fortlöpande statistik för varje artikel). Undervisning i allmänhet och konstundervisning i synnerhet ligger uppenbarligen våra följare mycket varmt om hjärtat.
     Förhoppningen är att dessa essäer och repliker ska verka som igångsättare för ytterligare samtal, dialoger och diskussoner framöver inom de olika områdena som essäerna berör. Debatten om framtida konst- och arkitekturundervisning kommer självklart att gå vidare. Essäsamlingen Dialogen är bara en av flera önskeyttranden på vägen mot transparens och öppenhet inom den kulturpedagogiska sfären.

Stockholm 2016-09-20 © Leif Mattsson

 

Bokens skribenter:
Dan Wolgers, Peter Cornell, Claes Jurander, Nina Bondeson, Anna Fredriksson, Joakim Lager, Elin Wikström, Henrik Andersson, Sonia Hedstrand, Susanna Slöör, Gertrud Sandqvist, Torbjörn Andersson, Nils Claesson, Ida Rödén, Matts Leiderstam, Maria Lantz, Bengt O.H. Johansson, Elizabeth Bonde Hatz

Skribenter som publicerat repliker till Dialogen på Omkonst:
Maria Lantz, Sten Sandell, Dan Wolgers, Peter Ekström, Nina Bondeson, Thomas Persson (Myndigheten för högskolan), Erik Andersson, Kjell Strandqvist, Britt Ignell Karlbrand, Jan Manker


 


 

 

 

 

 

 

Konstakademiens sida om Dialogen | Konstakademiens digitala bokhandel | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com