www.omkonst.com:
Vaska Varsel – en tredje persona
VASKA VARSEL, Maria Q Brising, Peter Eccher, Mikael Olofsson, Galleri Thomassen, Göteborg
23/4 – 14/5 2016
Text: Berit Jonsvik

skriv ut denna text
Utställningsvy: Vaska varsel

I det grafiskt svartvita har de hittat varandra. Ur kommande förebud och föraningar av skilda slag vaskar konstnärerna Maria Q Brising, Peter Eccher, Mikael Olofsson fram sin gemensamma utställning. De konstnärliga uttrycken är helt olika, men samverkar och berikar varandra. De lyckas skapa något tredje, ytterligare en dimension, som sträcker sig utöver varje enskilt konstverk.
    Många gånger upplever man, som besökare, att det övergripande temat inte har något samband med konstnärerna i fråga. Temat finns, så att säga, mest i curatorns blick. Vaska Varsel däremot är en egenkurerad utställning av konstnärerna själva, där verken blandas och lyfter varandra till något större.

Utställningsvy: © Maria Q Brising, Peter Eccher

Fritt i rummen svävar Peter Ecchers hyllor av glas, upphängda med wire. Det är ett sådant kraftigt glas, som man ser i industrier och laboratorier, förstärkt med metallnät. På glaset står objekt av skilda slag. Objekten har sin utgångspunkt i spiritismens olika myter och är ett slags rekonstruktioner av tänkta instrument och artefakter, som använts historiskt.
     Verken Ljudgrafer som objekt utgår från vad den spiritistiska rörelsen sysslat med via olika tekniska experiment. De svarta skulpturerna är ursprungligen ljudinspelningar, elektroniska röstfenomen, tolkade som 3D objekt. Tillsammans med små detaljerade teckningar och andra objekt bildar varje glashylla en fascinerande sammanställning. Allt är utfört med en precision värdigt ett experimentellt forskningslaboratorium.

© Mikael Olofsson

Mikael Olofsson söker varsel i fotografier av tänkta andar. Suddiga bilder framtagna i försök att visualisera både spöken och spiritismens substans ektoplasma. En substans vars existens inte har kunnat bevisas. Han frågar sig om inte allt ockult hokus-pokus istället skulle kunna betraktas som en vilja att skapa, kanske just konst, och att i så fall skulle mycket bli förklarat. Det är suggestiva fotografier, som utnyttjar mediets möjlighet att gestalta något bortom en tydlig verklighet.

Maria Q Brisings kraftfulla grafiska målningar ger bakgrund till Peter Ecchers exakta laboratorieartefakter och Mikael Olofssons mjuka andeväsen. De ger röst både åt de undflyende andarna och ljudgrafernas tysta stränga form.

I presstexten till utställningen filosoferar de tre kring mörker. ”Kanske är det just mörkret vi 'vaskar'. Det ovanliga verbet förenar våra olikartade processer. Medan titelns Varsel vetter både mot onda och goda aningar, fruktan och hopp. Samtidigt roades vi av att Vaska Varsel skulle kunna vara ett egennamn. En gemensam persona i vilken alla vi tre med våra egenheter kan uppgå.”
     Vaska Varsel är ett pågående samtal mellan tre konstnärer. Och visst har de skapat en tredje gemensam persona i utställningen.

Göteborg 2016-05-04 © Berit Jonsvik (text och foto)


 


 

 

 


Utställningsvy: © Maria Q Brising, Peter Eccher


© Mikael Olofsson


© Peter Eccher


© Peter Eccher


Galleri Thomassen, Göteborg | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com