www.omkonst.com:
Bortom orden
Kjell Anderson, "Bortom. Bortom horisonten, bortom ord." - Galleri Olsson, Stockholm, 30/3 – 26/4 2017
Text: Bengt Jahnsson-Wennberg

skriv ut denna text
Bortom, 2015-17, olja på duk 140x94cm © Kjell Anderson Hårt regn, 2015-17, olja på duk 94x140cm © Kjell Anderson

Rakt in i galleriets kvadratiska lokal hänger Bortom. Den stora målningen sitter som ett fönster ut, inte så mycket mot en utsikt som mot ett klockslag – timmen mellan skymning och natt då allt färgas blått. En röd undermålning i nederdelen får den blå färgen att mörkna så att man kan ana något, kanske en äng toppad med älvdans. Mer atmosfäriskt än så här är svårt att måla, ett nyanssteg mindre och bilden går upp i rök.
     De två dukar i samma storlek som dominerar väggarna på sidorna går åt andra hållet. Hanegäll har en kristalliserad himmel över taggtrådsartade bergsformationer. Hårt regn är lika vass och dramatisk.

Det här är en utställning som med klassisk, närmast försynt lågmäldhet jämkar samman stora kontraster. Flertalet av de åtta verken är uppdelade i två dominerande ytor som förhåller sig till varandra likt himmel över – och ibland under! – jord. Väderleken är både skiftande och påtaglig. Vi är i ett slags landskap, men inte nödvändigtvis av en sort man kan röra sig igenom. Luften kan vara blå och klar, men lika gärna ersatt av vatten. Eller metall.

Hanegäll, 2017, olja på duk 70x140cm © Kjell Anderson

Även om Andersons verk kan ses som en slags miljöskildringar så är de inte representerande i vanlig bemärkelse. Istället för att avbilda och efterlikna används slumpens naturlikhet. Den flödigt pålagda färgen har fått torka under frihet. Av sig själv har den bildat skikt och formationer som Anderson parerat snarare än kontrollerat. Den väg han tagit har berott på vad som varit möjligt. Det har gett honom något av resenärens närvaro och fascination över vad man för första gången ser.
     De korthuggna titlarna ger förslag på vad det kan likna. Det går att läsa in en hel del av ödesmättat artonhundratalsdrama i den brunmurriga Victor Hugo. I Persiskt finns en sirlighet och en tillplattad rumslighet som påminner om den i österländska miniatyrer.
     Men målningarna försöker inte vara något annat än vad de är, färg på duk som verkar utifrån sina villkor. Vad de framför allt skildrar är sin tillblivelseprocess, en förtätning av ett stycke tid med förhöjd uppmärksamhet.

Stockholm 2017-04-05 © Bengt Jahnsson-Wennberg


 


 

 

 


Persiskt, 2014-16, akryl på pannå 41x33cm
© Kjell Anderson


Victor Hugo © Kjell Anderson


Galleri Olsson, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com