www.omkonst.com:
Nystart på anrik grund
Jonathan Lasker, "Recent Works" - Bohman-Knäpper, Sturegatan 36, Stockholm, 18/2 - 18/3 2017

Text: Susanna Slöör

skriv ut denna text
Utställningsvy

Det är dags för fler förändringar av Stockholms galleriliv. Nu senast har en omstart skett för Angelika Knäpper och Lars Bohman med det nya galleriet Knäpper-Bohman. Adressen, Sturegatan 36, bär på anrik gallerihistoria: Här startade ursprungligen galleri Färg och Form 1932–34 med smeknamnet ”garderoben”; adressen tjänade som bas i dessa större lokaler de sista dryga tre decennierna av verksamheten fram till nedläggningen 2002.

Angelika Knäpper beskriver dock öppnandet och den gemensamma satsningen som ett förvaltande uppdrag av den samling som hon och Lars Bohman skapat genom sina tidigare gallerier. Hon driver och han är aktiv rådgivare, om jag förstår saken rätt. Utan att fördjupa mig i detaljer kring turer och ägande kan det dock konstateras att strategin framöver är tänkt att skilja sig mot den utställningsverksamhet som de tidigare bedrivit tillsammans och var och en för sig.
     Den första utställningen på galleriet med Jonathan Lasker, trogen Bohman-konstnär, innehåller en mix av verk från samlingen sammanfogade med några helt nya och hängd i samarbete med konstnären. Sannolikt lär fler utställningar skapas utifrån en mix av tidigare inköpta verk ihop med nytillkomna.

Bland de konstnärer som följer med till Knäpper Bohman och den tänkta nyordningen hör Lena Cronqvist, Marie-Louise Ekman, Bjarne Melgaard, Donald Baechler, Jonathan Lasker, Lars Lerin och Maria Miesenberger. Galleriet förvaltar även verken efter Petter Zennström. Sannolikt lär det även bli utställningar med klassiker, enligt den modell som gjordes med Sven X:et Erixson och Evert Lundqvist tidigare på Lars Bohman Gallery.
    Dragkampen om konstnärerna mellan Galerie Forsblom, som köpte upp det förra galleriet, eller åtminstone adressen, är nog inte avslutad. Angelika Knäpper markerar dock att hon inte kommer att eftersträva att regelbundet samarbeta med mer än ett dussin konstnärer och inte förpliktiga sig till det ansvar som man tidigare haft för ett större stall av konstnärer.
    Men samarbetet mellan galleristen och hennes rådgivare kommer möjligen bjuda på överraskningar. Man stänger inte dörren för att efter lust och på eget initiativ fånga upp nya konstnärskap, eller emellanåt ägna sig åt utställningar med endast nya verk.
     Utställningsrummet är bland det bästa Stockholm kan bjuda, särskilt för målare, med stora fönster och fantastiskt ljus samt harmoniskt till formatet.

Stockholm 2017-03-01 © Susanna Slöör


 


 

 

 


© Jonathan Lasker


Utställningsvy


© Jonathan Lasker


Bohman-Knäpper, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com