www.omkonst.com:
Naturen i sin mest autonoma form
Tuija Lindström, Trinidad Carrillo - Husby Konsthall, 25/11 - 17/12 2017
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text
Husby Konsthall inrymd i en äldre magasinbyggnad

Ofta fokuseras det på Stockholms mer centrala delar när man talar om intressanta exponeringsytor för samtida konst. Men ser man till Storstockholm som helhet finns där så mycket mer att upptäcka än bara de omsusade innerstadsgallerierna. En vanlig lokalisering av förorternas konstcentra är i direkt anslutning till bibliotek eller kulturhus, vilket är fallet med konsthallarna i Jakobsberg, Botkyrka och Haninge. Andra exempel är lokaliseringar inom kulturminnesmärkta byggnader eller områden, som för Fullersta Gård (Huddinge) och Husby Konsthall (Husby Gård).

I Husby Konsthalls tematiska serie "Within the scope of..." har turen kommit för tillägget "Independency". Men det är inte alltid helt lätt att utifrån valet av deltagande konstnärer återkoppla till det övergripande ämnet. I det aktuella fallet antyds snarare en kongenialitet vad gäller det "organiska" eller de polära begreppen "kultur och natur. Det är uppenbart att fotograferna/konstnärerna Trinidad Carrillo och Tuija Lindström delar ett förmodat intresse för mikrokosmos samt för organismerna i deras mer renodlat utsökta form – som levande eller död materia.  

Interiör från Husby Konsthall

Tuija Lindström (f. 1950, Finland) deltar med tre stora fotografier av frilagda blomformer mot vit bakgrund. Flera verk i serien har tidigare visats på bland annat på Angelika Knäpper Gallery, Stockholm (2010), men det är ändå intressant att åter få ta del av dessa fokuserade närstudier av insektsätande växter. Det är nästan så de förtjänar egennamn av mer personlig karaktär än de latinska som Lindström gett dem tidigare. Naturens exempel på det vi uppfattar och beskriver som säregen skönhet har många skepnader. Tuija Lindströms strama fotografier bjuder oss på tre, vilket gärna hade kunnat få vara fler.

Trinidad Carrillo (f. 1975, Peru) tangerar i detta fall Lindströms estetik, men får här en betydligt generösare exponering. De båda konstnärskapen bjuder egentligen i sin helhet på en avsevärt bredare tematik än vad som visas på Husby Konsthall, och kanske hade det varit intressant att även få ta del av några av Carrillos teatraliska människoskildringar. Men med närstudierna av nervtrådsliknande rotsystem i både avfotograferad och fysisk form tar hon ett steg vidare mot suggestiva beskrivningar av naturen som fenomen och inspiratör till oändlig variationsrikedom.

Stockholm 2017-12-07 © Leif Mattsson (artikeln är uppdaterad 2017-12-08)


 


 

 

 


© Tuija Lindström


© Trinidad Carrillo


© Trinidad Carrillo

 


Husby Konsthall | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com