www.omkonst.com:
Nio nyanser av brus
Sara Wallgren, Anchor and Relay - Belenius, Stockholm, 21/9 – 15/10 2017
Text: Susanna Slöör

skriv ut denna text
Utställningsvy © Sara Wallgren

Sara Wallgrens skildring av på varandra avlösande avbrott är konsekvent genomförd och så nära perfektion man kan komma i utställningsform. Osäkert om man kan kalla detta subtila sammanhang som visas för en installation; man finner sig närmast i mitten av intet eller vid ankarfästet för allt med potential att verka. Detta oåtkomliga anas genom sju teckningar apostroferade av den ljudfångare som står placerad mitt i utställningen. Men det vore för enkelt att kalla det för ljud, för det är egentligen avbrotten, eller det tillfälliga bruset med dess olika nyanser, som låter sig höras i den översinnliga stafetten vi aldrig riktigt kan ta del av.
     Ljudfångaren ”Movement of beginnings” påminner om en enklare orgel med tangenter där piporna ersatts av elektronik styrande luftstötar. Det vi får se och höra är hur nedslagen vart och ett förflyttar bitar av kol samtidigt som den synliggjorda händelsen omvandlas till ljud. Det bjuds brusande sammansatta ljudspeglingar i retur.

Ur serien Discontinuances, 2017, Graphite on paper © Sara Wallgren

Teckningarna med den gemensamma titeln ”Discontinuances” skulle jag föredra att kalla för akter eller varför inte minnen av uppföranden. Det som syns är Sara Wallgrens mödosamma förmedling av brus till synlig form, en visuell uppspelning av de nio pausernas närvaro. Att sedan bruset i fråga låter den tolkningslystna människan uppfatta dem som landskap, vattenytor, molnslöjor eller vad man önskar förtar inte kraften. Ljudbilderna fortsätter att gäcka och byter momentant skala när en läsning blir för övertydlig.
     Är det så allt egentligen börjar och repetitivt börjar om? Alla dessa ”börjor” går inte att säga på svenska, men det framstår som ett högst rimligt begrepp att böja i pluralis i Sara Wallgrens gränslandskap av förnimmelser. Jag tilltalas och njuter av den nedlagda omsorgen ut i minsta detalj som hon låtit underkasta sig, med känsla för sträng men lysten konsekvens. Att en av tangenterna inte går i retur är endast ett minimalt minus i denna väl genomförda utställning helt i ton med rummets förutsättningar.

Stockholm 2017-09-27 © Susanna Slöör


 


 

 

 


Ur serien Discontinuances, 2017, Graphite on paper © Sara Wallgren


Movement of beginnings, , (detalj) 2017, Wood, charcoal, acrilyc, electrical components
© Sara Wallgren


Belenius, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com