1
  TEMA: ATT BLI KONSTNÄR  
1
Stiftelsen Hilding Linnqvists konst

Om essäserien
ATT BLI KONSTNÄR

1

Nu har alla essäer i den succéartade serien "Att bli konstnär" publicerats digitalt. Hittills har texterna lästs mer än 44.000 gånger på Omkonst och nu finns boken att köpa i bokhandeln eller via förlaget Arvinius + Orfeus: http://ao-publishing.com/att-bli-konstnar

Under hösten och vintern har tjugofem yngre konstnärer reflekterat över sin särskilda väg för att bli konstnär. Samtliga har etablerat sig under 2000-talets första decennier. Några kom tidigt till insikt om att vägen som konstnär var den enda som låg öppen för dem. Andra skärskådar det dagliga arbetet, det ständiga omprövandet och blivandet. Somliga skriver om förutsättningarna att verka som konstnär, hur väl konstutbildningarna förberedde dem för uppgiften, eller inte gjorde det. Gemensamt för konstnärerna är deras strävan att hålla ut oavsett villkor och möjligheter.       
     Av skribenterna har ett dussintal examen från Kungl. Konsthögskolan, fem från Konstfack, tre från Konsthögskolan i Umeå, en från Valand, tre från utländska utbildningar och en är autodidakt.

Huvudredaktör för digital publicering och bok är konstnären Susanna Slöör, biträdd av konstnärerna Maria Hall och Dan Wolgers vilka också bidrar med varsin text. Konstnären Kjell Strandqvist bjöds speciellt in för att beskriva hur det var för femtio år sedan att bli konstnär.

Serien avslutas med en essä av Susanna Slöör om villkoren för konstnären Hilding Linnqvist och kamratkretsen när de etablerade sina konstnärskap för hundra år sedan. Frågan om hur man lär sig verka som konstnär var lika aktuell då som idag. I den aktuella texten beskrivs turerna som gjorde att Hilding Linnqvist och vännerna lämnade sin utbildning i förtid. Istället studerade de tillsammans i gemensamma ateljéer på väg mot de första utställningarna och genombrotten. Texten får sin fortsättning i en kommande bok om Hilding Linnqvists tidiga verk, som släpps i samband med en utställning på Liljevalchs hösten 2020.

Initiativtagare till essäserien är Stiftelsen Hilding Linnqvists konst. Varmt tack till Stiftelsen Längmanska kulturfonden för bidrag till tryck av boken som ges ut av Arvinius + Orfeus. Boken finns i bokhandeln från den 17 februari 2020 eller kan beställas direkt från förlaget: http://ao-publishing.com/att-bli-konstnar/

Boken Att bli konstnär innehåller texter av: Jonas Brandin, Ylva Carlgren, Jenny Carlsson, Magnus Dahl, Sara Elggren, Fredrik Fermelin, Kristoffer Grip, Maria Hall, Reza Hazare, Niklas Holmgren, Cecilia Hultman, Konsthall323: Frida Krohn, Ylva Trapp, Joakim Lager, Ulrika Lublin, Fatima Moallim, Magnhild Øen Nordahl, Malena Norlin, Jakob Ojanen, Lucia Pagano, Anna-Karin Rasmusson, Windy Fur Rundgren, Disa Rytt, Ida Rödén, Susanna Slöör, Jakob Solgren, Kjell Strandqvist, Malin Tivenius, Lisa Vipola, Dan Wolgers.

Stockholm 2019-09-04, uppdaterad 2020-02-19 © Susanna Slöör
Ordförande i Stiftelsen Hilding Linnqvists konst och ansvarig utgivare för Omkonst


1
Stiftelsen Hilding Linnqvists konst | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com

 

      
skriv ut denna text