www.omkonst.se:
Rapport från Oslo
Humor med historiekritisk aspekt

Steinar Haga Kristensen, Jubileum - Galleri Brandstrup, Oslo, 4/4 - 11/5 2019
Text: Patrik Entian

skriv ut denna text
© Steinar Haga Kristensen. Foto: Trond Isaksen (Klicka på bilden för hög upplösning)

Genom sina särpräglade, storslagna och expressiva installationer har Steinar Haga Kristensen de sista åren markerat sig som en av Norges intressantaste konstnärer. I hans nyöppnade utställning Jubileum på Galleri Brandstrup i Oslo måste man bokstavligen tränga sig in, som genom en tät skog man efter en tids utforskning börjar kunna orientera sig i. Det är väl värt att ta sig den här tiden, för efter hand växer en välhängd och visuellt slående utställning fram bestående av humor blandat med samtid- och historiekritiska uttryck, utfört med stor skaparglädje.

© Steinar Haga Kristensen. Foto: Trond Isaksen

Precis innanför dörren till galleriet möts man av en rad identiska skulpturer på piedestaler som skär diagonalt genom galleriet. De 16 människofigurerna, porträtterade från bröstet och uppåt, håller med den ena framåtsträckta handen upp en abstrakt liten skulptur medan den andra handen pressar ett identiskt objekt bakåt. Skulpturräckan slår mig rakt i magen, och med sitt upprepande hjälteuttryck framkallas omedelbart bilder av "Viljans triumf" och sovjetdyrkande konst, vilket också förstärks av att man måste klämma sig emellan skulpturerna för att komma förbi dem.
     När den första klaustrofobiska chocken har lagt sig något och det börjar gå upp för mig vad den faktiska handlingen varje skulptur utför innebär, uppstår en förundran över tvetydigheten i verket. Det dubbla förstärks ytterligare av titeln "The Work of Art and The Spiritualization of Self-empowerment #14", där jag tolkar att konstnären hänvisar till en närmast fascistoid upphöjelse av det kritiska skapandet, den autonoma konstnären och Konsten, samtidigt som den satiriskt förlöjligar det samma.  

© Steinar Haga Kristensen. Foto: Trond Isaksen

Som fond till de sexton skulpturerna hänger stora oljemålningar inramade av breda ornamentala reliefer med repetitiva figurer. Liksom skulpturerna bär dessa bilder inte enbart samma titel, de porträtterar också samma människogestalt i olika poser och situationer. Bildernas tunga och monumentala uttryck kontrasteras av att de hänger cirka trettio centimeter ut från väggarna vilket får dem att sväva.
     Denna altartavel-liknande montering möjliggör samtidigt en parallell hängning av ett fyrtiotal inglasade grafiska arbeten runt väggarna och löpande bakom de stora bilderna. Dessa svartvita tryck fortsätter upprepandet av människogestalten, men broderar även vidare på temat i lekfulla händelser och drift med norsk nationalromantik. Haga Kristensen lyckas med detta fina monteringsgrepp, av lager på lager av verk på väggarna, öppna för upplevelsen av utställningen som vid första anblick framstår som helt ogenomtränglig.

Oslo 2019-04-11 © Patrik Entian


 


 

 

 


© Steinar Haga Kristensen. Foto: Trond Isaksen
(Klicka på bilden för hög upplösning)


© Steinar Haga Kristensen. Foto: Trond Isaksen


© Steinar Haga Kristensen. Foto: Trond Isaksen


Galleri Brandstrup, Oslo | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com