www.omkonst.se:
Processdriven abstraktion
The Great Longing - The Act of Painting - Konsthallen, Bohusläns museum, Uddevalla, 4/5 - 1/9 2019
Text: Susanna Slöör

skriv ut denna text
Installationsvy. I mitten verk av © Bella Rune (Klicka på bilden för hög upplösning)

Konsthallen i Uddevalla visar under sommaren en samlingsutställning med samtida måleri. Gruppen TAOP (The Act of Painting) består i grunden av holländska konstnärer som sedan 2013 söker internationella samarbeten. I år har turen kommit till Sverige. Tillsammans med svenske konstnären Lukas Göthman har man nu ställt samman en utställning med sammanlagt arton kolleger från Sverige, Holland, Japan, USA och Tyskland. Initiativtagare till det flytande och föränderliga konstnärskollektivet är konstnärerna Raymond Cuijpers och Jeroen Hofhuizen.

© Lukas Göthman

Konsthallen med sin väl tilltagna takhöjd och stora, kvadratiska utställningsrum görs verkligen rättvisa med den aktuella utställningen. Det är inte ett enkelt rum, men passar perfekt för storskaligt måleri i utvidgad bemärkelse, som här även inkluderar hängande objekt av Bella Rune. Hennes trådinstallation gör sig väldigt väl som nav i rummet, runt vilken övriga samtalar utifrån sin ingång till måleri och abstraktion.
     Lukas Göthman, som länge arbetat med omformuleringar av måleriska begrepp med språk och ord som viktiga ingående delar och igångsättare, visar här en vägg med till det yttre mer måleriska gester eller markeringar. Centralt hänger en akvarell i stort format med hållen i gråskala, med flytande bokstavsliknande öar. De verkar ha sugits fram och förstorats ur bakgrundens finfördelade och slumpmässiga tuschskvättar. För att vara ett analogt verk lånar det bildtänkandet från den digitala världens in-zoomningar och lager-på-lager-möjligheter.
     Johan Zetterqvist har bidragit med en för utställningen gjord väggmålning med svarta rektanglar naggade med mindre kvadrater placerade över en ilsket gul undermålning. Det ser ut som avbildningar av tidiga versioner av hålkort, men är i själva verket konstnärens eget typsnitt som här används för att skriva ordet olydnad på engelska: ”disobedience”. Verket är ett i serien av konstnärens fiktiva förslag till offentliga verk.

© Wieteke Heldens

Över huvud taget ser man här experiment med former, gestiska repetitioner och förskjutningar som lever i gränslandet mellan språk, symboler och bilder. Man skulle kunna beskriva dagens abstrakta experiment som en process sökande gränserna eller de minsta beståndsdelarna för tänkandet och den mänskliga förnimmelseförmågan. Som måleriska redskap kan enkla instruktioner bilda bas för utforskandet.
     Holländska Wieteke Heldens har begränsat sig till ett set tuschpennor som används tills de tar slut. Isättningarna av streck skapar rektanglar som ges naturliga gradienter i takt med att pennorna förbrukas. Tyska Charlotte Warsen prövar även hon hur den måleriska gesten formulerar genom olika typer av markeringar i dukens rymd, ditsatta ur sprayburkens mynning eller med ett annat redskap. Painting politics är ämnet för hennes kommande doktorsavhandling i filosofi.

Än så länge är utbytet mellan hjärnforskare och konstnärer inom det måleriska fältet aningen begränsat. Nobelpristagaren Eric Kandel har exempelvis i boken Reductionism in Art and Brain Science: Bridging the Two Cultures (2016) gjort en ur konstnärlig synvinkel grund men dock intressant inledande jämförelse. Man skulle önska att mer ingående samarbeten kunde etableras mellan de olika praktikerna för att gemensamt söka kunskapen och poesin om människans innersta sätt att verka.
     Konstnärerna har sannolikt tidigt sökt rätt på de intressantaste spåren för hur vi upplever världen och bygger kunskap. Den insikten bär jag med mig i mötet med dagens samtida målare som arbetar abstrakt, där även gesten under processen eller rörelsen som sådan är viktig. Sedan finns naturligtvis det historiska arvet från såväl andligt sökande tidig modernism, över intresset för gestaltpsykologiska fenomen som utforskandet av det undermedvetna.

© Raymond Cuijpers (Klicka på bilden för hög upplösning)

Den yngste svenske deltagaren, Jim Thorells måleri kan ses ur detta konglomerat av gammalt och nytt, med uppbruten tidslinje. Hans måleri skulle kunna vara drömmar om djungel eller undervattenslandskap, eller apokalyptisk ekologi. Men förbi ilar även förebilder från sekelslutet 1800 och tidig modernism: Helmer Osslunds måleri fängslat av jugendslingor.
     Raymond Cuijpers, som en av grundarna till gruppen TAOP (The Act of Painting), medverkar med två större målningar i blandteknik, med olja som bas. Hans tidiga fotbollskarriär avbröts på grund av skador och valet att ägna sig åt konsten gav i sig viss uppmärksamhet. Det intuitiva reagerandet parat med det intränade snabba rörelserna har fortsatt påverka Cuijpers alltmer abstrakt verkande måleri. Men figurationen finns där som inmonterade utropstecken i verken, som stoppsymboler för eftertanke.
     Rudy Klomp, utställningens äldste deltagare, arbetar med en semiabstrakt värld, där orden och bokstäverna, de rituellt verkande figurerna skapar distinkta mönster och motiv. Jag får måleriets långa tradition av särlingar i tanken, exempelvis Wölfli. Och kanske är det just utifrån detta sällsamma utanförskapstänkande och sökande som de samtida, abstrakt orienterade målarna hämtar sin näring. Allting är möjligt och tillåtet, men kräver sina personligt instiftade regelverk eller produktiva gränssättningar för att låta sig utvinnas: Filosofi i dess mest grundläggande form, utifrån möjligheterna att förnimma världen. 

Uddevalla 2019-07-18 © Susanna Slöör

Medverkande konstnärer: Katarina Andersson, Raymond Cuijpers, Julius Göthlin, Lukas Göthman, Wieteke Heldens, Jeroen Hofhuizen, Yukako Isobe, Rudy Klomp, André Kruysen, Ray Moon, Mayako Nakamura, Jacco Olivier, Bella Rune, Astrid Sylwan, Jim Thorell, Cole Verhoeven, Charlotte Warsen och Johan Zetterquist.


 


 

 

 


© Johan Zetterqvist
(Klicka på bilden för hög upplösning)


© Astrid Sylwan


© Charlotte Warsen


© Cole Verhoeven


© Jim Thorell


© Yukako Isobe


© Rudy Klomp
(Klicka på bilden för hög upplösning)


Bohusläns Museum, Uddevalla | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com