www.omkonst.se:
Beckers konstnärsstipendium 2020
Sexton variationer på ett tema

Fredrik Åkum, Stipendiatutställning – Färgfabriken, Stockholm, 25/1–15/3 2020
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text

Installationsvy © Fredrik Åkum (Klicka på bilden för hög upplösning)

I en av de mer enhetligt samlande Beckersutställningarna på många år visar årets stipendiat Fredrik Åkum sin måleriska känsla för diminutiva förskjutningar inom ett tema. Den visuella variationen i var bild är stor, ändå ansluter alla sexton målningar till ett och samma idiom. De bär varandra som en helhet, med en imponerande seriell komplexitet.
     När jag recenserade hans förra Stockholmsutställning på Galleri Steinsland Berliner (2017) löpte tankarna till minimalistisk konstmusik med ostinativa omtag och upprepningar. Här fortsätter Åkum på den inslagna vägen, men om möjligt med ännu större visuell kontroll. Det är imponerande att se denna långa svit av verk utförda med sådan målerisk konsekvens. Det skulle, kanske lite oväntat, kunna associera till en modernist som Lennart Rodhe i hans organiskt inspirerade fas.

Installationsvy © Fredrik Åkum (Klicka på bilden för hög upplösning)

För det är just ett organiskt måleri Fredrik Åkum visar i Färgfabrikens industriellt vackra hall. Begreppsligt såväl som innehållsligt placerar det sig mellan figurationen och det abstrakta. Och det som initialt skulle kunna uppfattas som instrumentellt i sin upprepande karaktär, visar sig vid närmare studium som både levande och naturnära – kanske som makrobilder av barkformationer eller som tvärsnitt av sedimentära jordlager.

Utställningen innehåller även ett mindre antal tredimensionella verk som eventuellt kan tjäna som alternativa vägar för framtida projekt. I de två människoliknande figurerna, en i brons och en i resin, får den ikonförklarade Martin Holmgren (1921–69) en förmodligen omedveten tribut. Konsten är cirkulär.
     Skulpturerna i alla ära, men det är i de kraftfulla akrylmålningarna som Fredrik Åkum markerar sin konstnärliga position som särpräglad och igenkännbar, som sökande och återkopplande. Och detta tillhörande en generation där intresset för det organiskt/abstrakta måleriet fullkomligt exploderat under de senare åren. Konkurrensen är stor, men Fredrik Åkum har ändå lyckats muta in en visuell domän på ett fullkomligt självklart sätt. Det ser lovande ut för framtiden.

Stockholm 2020-02-12 © Leif Mattsson (text och foto)


 


 

 

 


Untitled 1402003, 2019, 200x140 cm,
akryl på duk
© Fredrik Åkum
Klicka på bilden för hög upplösning)


Untitled 1402001, 2019, 200x140 cm,
akryl på duk
© Fredrik Åkum


Färgfabriken, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com