www.omkonst.se:
Färgspektrum av uppbrutna linjer

Magnus Alexandersson, Frekvens – Tyresö konsthall, Tyresö C, 7/3–9/4 2020
Text: Susanna Slöör

skriv ut denna text
Weave (segment 2) © Magnus Alexandersson (Klicka på bilden för hög upplösning

I skrivande stund kom beskedet att gränsen för allmänna möten sänkts till femtio personer för att dämpa spridningen av coronaviruset. Biblioteken med dess konsthallar kan komma att påverkas, men förhoppningsvis finns det möjlighet att i det lugn som råder se Magnus Alexanderssons utställning i Tyresö konsthall ytterligare en bit in april.

Ljuset i biblioteket är bedövande vackert och silas under taket genom hela lokalen. Konsthallen ligger längs ena långväggen och får rikligt del av vårsolens vitaste sken, även om en vägg hamnar något i motljus. Rummet är som byggt för Magnus Alexanderssons av färgspektrum uppbrutna linjer. Tidigare har stadslandskap, gärna sedda i kraftig vidvinkel fungerat som inspirerande utgångspunkt för ett alltmer abstraherat måleri. Nu spelar linjerna med bibliotekets innehåll, rader av igenslagna sidor. Den välbekanta vanmakten inför alla dessa olästa berättelser i hyllorna inger sin vanliga längtan. Bokryggarna glimmar som ett välordnat stim av löften.

Installationsvy © Magnus Alexandersson (Klicka på bilden för hög upplösning

Magnus Alexanderssons linjespel väcker lusten att läsa, att tränga in, igenom, att nå väsentligheterna. Men man får anstränga sig. I de två målningarna med serietiteln Weave stängs blicken både ute och sugs in i flätverket av lodräta, lätt lutande, välspända band, genskjutna av ilskna riktningsupplösande diagonaler. Målningen växer ut i rummet och blir märkligt holistisk, även djupverkande. Det är inte bara formerna som bidrar till detta utan även det intrikata spelet med valörer och kulörer som medspelare och kontrasterande motspelare. Ögats egen inre kemi bidrar till hypnosen.

Några av verken har jag sett för två år sedan på Susanne Pettersson Gallery, där Magnus Alexandersson koncentrerade sig på ett blått ackord, pressat mot grönt och violett. Då önskade jag att få se dem även på större avstånd, vilket nu blir möjligt med målningen Compass. I synrandens mitt skiner ett gäckande ljus som skjuter ifrån sig vågor av reptilgrönt mörker.
     Magnus Alexandersson visar också några av sina måleriska objekt, och även teckningar. De senare röjer hur konsekvent Alexandersson arbetar med att utforska ljuset; det separerar, skingrar, förenar och gjuter samman anhopningarna av formelement till målerisk logik, dissonant och harmonisk. Utställningen formar sig till en framåtsyftande tillbakablick, en inblick i målarens verkstad.  

Tyresö 2020-04-01 © Susanna Slöör


 


 

 

 


Compass © Magnus Alexandersson


Tranparence II © Magnus Alexandersson


Red Geography © Magnus Alexandersson

 


Tyresö konsthall | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com