www.omkonst.se:
Boknytt
Möt Sverige med konstnärens blick
Sverige genom konstnärens öga, Nils-Olof Olsson, Bokförlaget Arena, Malmö 2020
ISBN 978-91-7843-532-6

Text: Susanna Slöör

skriv ut denna text
Sverige genom konstnärens öga Verk av Albin Amelin © Bror Hjorth © Sven X-et Erixson
(Klicka på bilden för hög upplösning)

Det är sällan det presenteras större översikter över svensk konst idag. Projekten är naturligtvis resurskrävande, exklusiva och omfattande till sin natur. Därför är det välkommet att få möta arkitekten Nils-Olof Olssons entusiastiska urval av måleri som gestaltar Sverige från hällristningar till i dag. Titeln Sverige genom konstnärens öga har föregåtts av tre tidigare ambitiösa projekt där Stockholm, Skåne och Västkusten skildrats med hjälp av konstnärens blick. 
     Bildmaterialet som numera kan tryckas helt i färg ger ett perspektiv över hur landsbygd och stadslandskap utvecklats och framför allt gestaltats genom alla tider utifrån sin tids behov av dokumentation och dekoration. Bildmakarna har varit verksamma under varierande förutsättningar med beställningar från först kyrka, slott och senare en framväxande borgerlighet. Bruks- och dekorationsmåleri övergår till konstnärlig gestaltning.

Sveriges första landskapsmålning kallas i boken för Vädersolstavlan, gjord av Urban Målare från 1535. Idag finns den endast kvar som bearbetad kopia från 1636. Sveriges konjunkturer som stormakt och fattigland skildras under såväl konsthistoriskt klassiska stilbeteckningar som historiska, exempelvis under Vasatid eller merkantilismens frihetstid, då 1700-tals-konsten skulle främja den svenska exportnäringen. Urbaniseringsprocessen och moderniseringen som exploderar fram emot 1900-talet och kamerans intåg låter konstnärerna finna nya medel för att känna in sin omgivning. Berättelsen utspelar sig på klassiskt konsthistoriserande mark. Komplexiteten är förstås omöjlig att fånga trots omfånget.  

Rödluvan i målarens trädgård, 1988 © Mamma Andersson
(Klicka på bilden för hög upplösning)

Bokens format är en respektingivande kvadrat på 30,5x30,5 cm på drygt 350 sidor som ger gott om utrymme för bildmaterialet att presenteras. Det sker dock till priset av den bastanta tyngden och textens satsytor på två spalts bredd är i längsta laget för den bekväma läsbarhetens skull. Bäst är att vika upp boken över ett bord och blad för blad ta del av en svensk visuell historia uttryckt i två dimensioner som inte är fotografi, utan den statiska bilden uttryckt som främst måleri, grafik och teckning.
     Boken ger utöver en mer övergripande historisk genomgång även idéhistoriska stopp under den rika bildodyssén. De tidsmässigt indelade avsnitten kompletteras med samtidiga konsthistoriska utblickar mot utvecklingen utanför Sverige, främst i Europa. Förord har skrivits av Dick Harrisson, professor i historia, samt konsthistorikern och kritikern, Thomas Millroth.

Urvalet är trots ambitionen Nils-Olof Olssons personliga, vilket inte gör det mindre intressant. På köpet ges introduktioner till ett sätt att bygga sin historia ur olika ämnesmässiga infallsvinklar präglade av författarens intressen inte minst som arkitekt. Ett intressant korrektiv ges i skånsk riktning och åtminstone jag överraskas och inspireras av namn som tidigare för mig varit okända. Viss hänsyn tas också till att fler kvinnliga konstnärer under senare decennier rönt konsthistoriskt intresse.

Verk av © Britta Marakatt-Labba © Gunnel Wåhlstrand © Henrik Samuelsson
(Klicka på bilden för hög upplösning)

Bokens stora förtjänst för en Stockholmsboende är möjligheten att samlat skölja ögonen med verk av svenska 1900-tals konstnärer. Idag saknas en scen för att visa den, då varken Nationalmuseum eller Moderna Museet förmår att enskilt eller tillsammans täppa till kunskapsluckorna för nya generationer i sina mer permanenta hängningar. Ett besök på exempelvis Göteborgs konstmuseum eller Norrköpings Konstmuseum ger självklara och viktiga ingångar till hur konstnärer verksamma i Sverige hungrigt tog sig an sin tids konstnärliga utmaningar och influenser, inte minst från utlandet.
     Nils-Olof Olssons bok blir därmed ur detta perspektiv en källa för den som vill snabbt röra sig genom detta landskap av svenska bilder.

Stockholm 2020-11-11 © Susanna Slöör


 


 

 

 


Vädersolstavlan, bearbetad kopia av Urban Målares verk från 1535 © Jacob Elbfas, 1636
(Klicka på bilden för hög upplösning)


Västkustlandskap, 1989 © Ernst Billgren


Fors, Lappland, 1990 © Louise Fenger-Krog


Illustration till Magnus Erikssons landslag, omkring 1430


Ekorre vid Högby bruk © A. Weise


Bokförlaget Arena | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com