www.omkonst.se:
Edvard Munchs fotografier
Det experimentella jaget

Edvard Munchs fotografier. Det experimentella jaget – Thielska Galleriet, 8/2–31/5 2020
Text: Linda Bergman

skriv ut denna text

Edvard Munch målar på stranden i Warnemünde, 1907, fotografi. Munchmuseet, Oslo © Edvard Munch
(Klicka på bilden för hög upplösning)

Självporträtt ”à la Marat” vid badkaret i dr Jacobsons klinik, Köpenhamn, 1908-09, fotografi. Munchmuseet, Oslo © Edvard Munch
(Klicka på bilden för hög upplösning)

Utställningen Edvard Munchs fotografier. Det experimentella jaget, innehåller ett 50-tal fotografier av Edvard Munch, framtagna efter originalfotografier av Munchmuseet i Oslo, och ett urval av hans grafiska blad, hämtade ur Thielska Galleriets egen samling. Munchs experiment med rörlig film visas också i utställningen. Här exponeras sidor som vittnar om både den kända norska konstnärens konstnärliga process och hans person.

Munch fotograferade under två faser av sitt liv. Den första perioden började 1902, samma år som hans långa förhållande med Tulla Larsen tog slut med ett pistolskott som stympade ett av hans fingrar. Denna tid präglades, förutom av uppbrottet, av att karriären hade fått fart och en känslomässig kris som ledde till att han vistades på en privat klinik i Köpenhamn 1908–1909.
     Ett fotografi från denna tid som också är ett av hans mer kända, Marat i badet, etsar sig fast i minnet. Halvliggande och med tung blick sträcker sig Munchs kropp in mot kameran, nästintill letar sig in i objektivet. Att bilder från denna period visas på Thielska Galleriet tillför en extra dimension till materialet, då de togs när Ernest Thiel var en av Munchs viktigaste mecenater.

Edvard Munch är naturligtvis inte ensam om att vid ungefär denna tid utforska vad som kan göras med kameran och mediet. August Strindbergs fotografier till exempel har fått mycket uppmärksamhet och Strindberg, som började fotografera under 1880-talet, var troligen en inspirationskälla för Munch. De två hade en kort och dramatisk vänskap.

Edvard Munchs hund Fips på verandan på Ekely, 1930, fotografi.
Munchmuseet, Oslo © Edvard Munch

Munchs andra aktiva period som fotograf, då han även försökte sig på att filma, varade från 1927 till mitten av 1930-talet. I maj 1930 spricker ett blodkärl i Munchs högra öga och skapar en stark nedsättning av hans syn, då synen på det vänstra ögat redan var svag. Vittnesmål i skrift finns om Munchs oro för att inte vara kapabel att måla men under denna period tar han alltså upp kameran. Efter en tid, när ögat blivit lite bättre, tar han en serie självporträtt där han ger ett kraftfullt och vitalt intryck.
     Det finns ett känt citat av Munch där han säger: ”Fotografiapparaten kan inte konkurrera med pensel och palett, så länge den inte kan användas i himlen eller helvetet.” Jag kan dock ana ett helvete i vissa av bilderna, liksom stunder av harmoni. Även när konstnären själv inte är i fokus är det tydligt att han är inåtvänd i sitt fotograferande och det händer att hans skugga letar sig in i bilden, som när han fotograferar sin hund Fips. Han använder inte kameran som ett fönster utan snarare som en spegel.

Munch ställde aldrig ut sina fotografier. Han skrev att de någon gång kunde plockas fram till hans memoarer. Fotografierna är dock intressanta ur många aspekter. De vittnar om Munchs förhållningssätt till sitt skapande, vilket också lyfts i dialogen mellan träsnitt och fotografier/film i utställningen. Han blottar tekniken och tänjer på den genom att använda exempelvis träets ådring i träsnitten eller genom att använda sig av avsiktliga ”misstag” i de fotografiska experimenten.
     De fotografiska bilderna visar också hur Munch vill framställa sig själv och hur han undersöker sig själv genom kameran. Detta är något vi känner igen från dagens selfies vilket gör dessa bilder relevanta att begrunda i samtiden. Naturligtvis är det också intressant att se utsnitt ur ett dramatiskt liv och ett konstnärskap som berört och fascinerat så många genom åren.

Stockholm 2020-02-25 © Linda Bergman


 


 

 

 


Självporträtt i hatt, i profil mot himlen på Ekely, 1930, fotografi. Munchmuseet, Oslo
© Edvard Munch


Självporträtt med hatt och glasögon, Ekeley, 1930, fotografi. Munchmuseet, Oslo
© Edvard MunchThielska Galleriet, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com