www.omkonst.se:
Rapport från New York
Livet som performance

Linnéa Sjöberg, Upwards Through the Ceiling – Baby Company, New York, 13/12 2019 – 2/2 2020
Text: Mattias Lundblad

skriv ut denna text

© Linnéa Sjöberg. Fotograf (alla bilder) Mattias Lundblad (Klicka på bilderna ovan för hög upplösning)

Den amerikanska sociologen Erving Goffmann såg på livet som teater. Det dramaturgiska perspektivet är en metafor för hur vi människor beter oss beroende av sammanhang. Människans identitet är inte statisk, utan skapas hela tiden som en teater. Hur vi är "på scenen" skiljer sig från beteendet "backstage".

Den svenska konstnären Linnéa Sjöberg, verksam i Tyskland, drar det dramaturgiska perspektivet steget längre än de flesta och gör livet självt till performancekonst. Hon och hennes liv blir till ett verktyg för konstnärliga manipulationer av verkligheten. Hon levde en tid i rollen som affärskvinna, en tid som tatueraren Linnéa Ölberg som med Salong Flyttkartong reste runt och amatörtatuerade sig själv och andra och retade upp etablerade tatuerare. Performance utsträckta över flera år, med stora personliga uppoffringar. Konstobjekt har knoppat av sig organiskt i form av text, fotografi, grafik, skulptur och textil i spåren av dessa gästskådespel. Sjöberg går längre än att sudda ut gränsen mellan liv och konst – hon väver samman dem tills gränsen försvinner helt.

© Linnéa Sjöberg

I utställningen Upwards Through the Ceiling på Baby Company i New York – galleristen Sophie Mörners nya filial till Company Gallery runt hörnet – är ansatsen omvänd. Här är det en inre verklighet som materialiseras som bildvävar. I varpen möts olika tider och lager av existens. Betydelseladdade objekt från livets yttre verklighet har sammanfogats med ord och bilder på det idémässiga planet.
     Om “högt” och “lågt” är ord som ännu kan användas om material på ett meningsfullt sätt, så blandas även de. Garn, plastremsor och VHS-band utgör väv. Ölburksringar bildar en kjol. Konstnärens egen legitimation, nycklar och en bagagetagg från en flygresa hänger utanpå. Kläder har applicerats på väven, en del pressade i två dimensioner, en del i sin tredimensionella helhet, som fångade i snapshots av bäraren i uttrycksfull rörelse.
     Andra projekt har varit spel med roller där yttre attribut färgar och till slut blir identiteten. Här handlar det om ett slags inre självporträtt där Sjöberg låter “backstage” komma fram.

New York 2020-01-16 © Mattias Lundblad (text och foto)


 


 

 

 


© Linnéa Sjöberg


© Linnéa SjöbergBaby Company, Company Gallery, New York | Omkonsts startsida

 
Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com