www.omkonst.se:
Liknelser och poetiska formackord
Mia E Göransson, Som om – Berg Gallery, Stockholm, 11/3–17/4 2021
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text
Som om allt är en lek, porslin © Mia E Göransson (Klicka på bilden för hög upplösning)

Det är i omsorgen om detaljerna Mia E Göransson excellerar. Där visar hon sin känsla för porslinet som uttrycksform och dess konstnärliga potential – ett material som kanske alltför entydigt associeras med figuriner, tallrikar eller dekorativa urnor. I Mia E Göransson händer tar porslinet sig andra vägar. Där ler- och stengodset i hög grad måste förlita sig på engober och ytbemålning erbjuder porslinet stor variationsrikedom vad gäller transparens, textur och yta. Materialet äger också en delikat skörhet – vilken delvis är en chimär då det är hårt som glas, som det också rent kemiskt ligger nära.

Om luften håller i, porslin © Mia E Göransson (Klicka på bilden för hög upplösning)

Med keramikern Edmund de Waals utställning på Artipelag (2017) i minnet kan jag tänka mig olika alternativa presentationsformer för den här typen av objekt. I grunden handlar det ju om ett slags stillebenuppställningar där enskilda verk bör hanteras som entiteter men som ändå bör fungera i ett gruppscenario. De Waal förlitade sig på inspirationen från "medutställaren" och mästaren på området Giorgio Morandi. Huvudsakligen presenterade de Waal ett från-helhet-till-detalj-tänkande i stället för en kumulativ samling objekt.
     I flera av Mia E Göranssons sammanställningar fungerar det på snarlikt sätt. Om luften håller i är ett lysande exempel på detta. Där berikar delarna helheten och ingen enskild form går att avvara eller tänka bort. I andra uppställningar smyger sig det disparata in och sammanhanget blir otydligt; riktningar, axlar och formspråk vägrar kommunicera naturligt. En renodling skulle i de fallen förhöja den visuella nivån. Men i flertalet grupper fungerar sammanställningarna utmärkt som poetiska formackord.

Alla verkstitlar på utställningen innehåller ordet "som" eller "om" – i det ena fallet en liknelse i det andra ett alternativ. I spannet mellan dessa två begrepp ser jag Mia E Göranssons olika porslinsverk oscillera. De tycks sväva mellan det vi kan känna igen eller förstå, och det vi kan tänka oss som en fantastisk men fortfarande outforskad väg eller möjlighet.

Stockholm 2021-03-18 © Leif Mattsson


 


 

 

 


Som om röken smittar, porslin
© Mia E Göransson


Som om allt är, porslin © Mia E Göransson


Som ett luftslott, porslin © Mia E Göransson


Berg Gallery, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com