www.omkonst.se:
Det fria tankeflödets infall och språng
Anna Brag, Annamorfos och Torsten Hylander, Collage – Galleri Ping-Pong, Malmö, 5/2–26/2 2022
Text: Kristina Maria Mezei

skriv ut denna text
Nyckelhål © Anna Brag (Klicka på bilden för hög upplösning)
De ser fram emot att ta hand om det oväntade och slumpartade under arbetsprocessen, Anna Brag och Torsten Hylander.  Men det de åstadkommer är sinsemellan mycket olika.

Vardagen och det näraliggande har i många år fyllt Anna Brags teckningar och målningar. Bakom det till synes anarkistiska och kaotiska i de organiskt och ohejdat växande, och ofta mycket stora kompositionerna, lurar dock beredskapen att konstruera och styra linjernas trassel mot rumsligheter där perspektiven krockar och drabbar samman. Med överlappningar, upprepningar och speglingar skapas ett pulserande flöde av berättelser, fulla av närvaro. En balanserande fokusering förflyttar sig över ytan, i likhet med det seende eller den perception med vilken vi avläser vår omgivning. Och den inkluderar en påtaglig upplevelse av flera dimensioner, ja, av rumstid.

Över en av galleriets väggar kryper en stor teckning fram, den vecklar ut sig myllrande av detaljer. Utställningens verk kretsar kring ”huset där jag bor”, vardagsrum, kök, tvättrum och källare men även bilen med sin motor synas bit för bit. Detaljerna registreras, de fångas med en flyende linje som leder vidare till nästa föremål, och nästa, tills hela ytor i målningen eller teckningen är täckta. Spåren av familjemedlemmar, av barn och olika djur, har utvecklats och förändrats under åren.
     Linjen behåller sin konventionella karaktär till viss grad även i målningarna. Den tvådimensionella ytmässigheten kompliceras av flexibla förskjutningar, illusoriska anamorfoser och optiska förvillelser. Infällda bilder med konstcitat, kubistiska förvecklingar och fria skulpturer skapar rum i rum. Annatopia kallar Anna Brag platsen som skapas.
     Den intensiva känslan av liv, av explosiv glädje och lekfull lust à la Matisse släpper mig inte.

Collage © Torsten Hylander
(Klicka på bilden för hög upplösning)

Hos Torsten Hylander bottnar den kluriga påhittigheten i ett långt livs umgänge med konst och böcker. Abstraktion och konkretion flätas samman i hans skulpturer och pappersarbeten, det igenkännbara fästs vid det associativa hos det överraskande och okända. Delarna skapar en helhet med behag.
     Den lekfulla skönheten kan härledas ur de fragment som används i de nu aktuella collagen, finurliga urklipp ur gamla böcker, med litografiska illustrationer av växter, djur och byggnadsverk, om barnuppfostran, folkkonst eller färggranna bokmärken. 
     Med öppet sinne och lyhördhet för deras karaktärer kombineras urklippen i strukturerade dansanta balansakter, kompositioner sammanfogade inte sällan i serier för att få plats inte bara med figurernas olika delar utan framför allt: med det fria tankeflödets oväntade infall och språng.

Malmö 2022-02-08 © Kristina Maria Mezei


 


 

 

 


Blunda © Anna Brag


Utan titel © Anna Brag


Collage © Torsten Hylander
(Klicka på bilden för hög upplösning)


Galleri Ping-Pong, Malmö | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com