www.omkonst.se:
Avstånd eller närhet
Monica Höll – Elastic Rural, Jädraås 8/8–11/9 2022
Text: Niels Hebert

skriv ut denna text

In between © Monica Höll
(Klicka på bilden för hög upplösning)

Double Dancing © Monica Höll
(Klicka på bilden för hög upplösning)

Den första målning besökaren möter i Monica Hölls utställning på Elastic Rural i Jädraås har titeln In between. Liksom övriga målningar i utställningen är den utförd på plexiglas. In between är placerad mellan två smala träpelare innanför galleridörren. Alltså mitt emellan. I denna ouvertyr finns fem abstrakta former av olika karaktär som fångar utställningens helhet.
      Är det mellanrum eller avstånd som skiljer formerna i In between åt? Ser vi en gles samling individer, krafter, känslor eller andra energier med mänsklig anknytning som har svårt att nå eller hålla verklig kontakt – eller är avståndet mellan dem nödvändigt för självständighet, mognad, livskänsla?
     Som jag ser det, är det frågor om gränser, kontakter och relationer som är grunden i Monica Hölls utställning – avstånd eller närhet? Hon laborerar dessutom inte enbart med avstånd mellan målningarnas former, utan blandar också valörer och färgstyrka samt täta och glesa penseldrag, som på plexiglas kan bli särdeles tydliga. Här finns inga schabloner; rytm och rörelser räcker. Plus glädje i hantverket.

Den stora målningen Double Dancing består av två målningar lagda på varandra. Det fungerar utmärkt. Kanske inbillar jag mig att det uppstår en viss fördröjning i betraktandet. Här anar jag frågor som ska en människa försöka begripa och fånga allt, eller ska hon inför detta landskap (som jag tycker mig se i målningen) låta axlarna sjunka och acceptera att hon inte kan utforska eller fatta allt. Å andra sidan – med en twist som Monica Höll är bra på – så kan den ständiga utmaningen att förstå allt vara mycket stimulerande – precis som äventyr i till synes obegripliga omgivningar.


Crater
© Monica Höll

En rad målningar har titeln Echo. Till sin karaktär är de koncentrerade till en yttre form uppbyggd av täta, kraftiga penseldrag. Det finns ansatser till mönster som kan ge associationer åt kurbits-hållet. Ett eko är i det här sammanhanget, antar jag, ett svar på ens eget rop, eller kanske ett minne som kommer till liv av ljud som framträder i något sammanhang. Även här ryms motsatserna: är ekot vemodigt och en bekräftelse på ensamhet, eller är ekot ett mått på den rymd i tid och rum vi lever i och som är befriande?
     I målningen Rainbow blandar sig regnbågen i regnet och tycks falla som en poetisk fors mot jorden och människorna. Ett möte – eller mer kanske existens på avstånd – finns mellan kontrasterna i Land, life and machine mellan det levande och en svart maskinvärld. Ett annat möte finns i målningarna She och He, som hänger intill varandra. Färgerna lyser i She medan de är tämligen bleka i He. Formen människa är ungefär densamma, men hur färgskillnaderna ska tolkas är upp till varje besökare.

Galleriet Elastic Rural är inrymt i en tidigare möbelfabrik med affär i Jädraås i västra Gästrikland. I en björkdunge på andra sidan landsvägen har Monica Höll installerat aluminiumskulpturen Crater, en vulkanöppning som för att säga att ur allas landskap kan lava välla upp. 

Jädraås 2022-08-12 © Niels Hebert


 


 

 

 


Double Dancing (detalj) © Monica Höll


Echo © Monica Höll


Land, life and machine © Monica HöllElastic Gallery | Omkonsts startsida

 
Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com