www.omkonst.se:
Förändring och uppvaknande
Oda Iselin Sønderland, Krokus – Galleri NEVVEN, Göteborg, 28/4–5/6 2022
Text: Kajsa Frostensson

skriv ut denna text
The Blue Box © Oda Iselin Sønderland
(Klicka på bilden för hög upplösning)
Fotograf: David Eng The Last Day © Oda Iselin Sønderland
(Klicka på bilden för hög upplösning)

Oda Iselin Sønderlands utställning på Galleri Nevven har rubriken Krokus. Krokusblomman visar sig tidigt, samtidigt som snön smälter och kan sägas signalera vårens ankomst. Den inleder en tid då naturen byter skepnad och jorden åter blir bördig. Det är en symbolik Sønderland använder sig av för att berätta om pubertetens förändring av kvinnans kropp. I många av hennes bilder figurerar den unga kvinnan på väg att upptäcka sin sexualitet, berättad med de traditionella folksagornas bildspråk.
     Sønderland arbetar detaljerat i ett litet format, något som fungerar bra i galleriet som består av endast ett rum. Bilderna behöver tid och ett nära iakttagande för att öppna sig för betraktaren. Sønderland använder sig av akvarell som sitt främsta uttrycksmedel men presenterar i utställningen även objekt och inslag av snideri. Snideriet plockar upp en folkloristisk hantverkstradition och förstärker bildberättandet med en spännande dimension.

Ulvøya © Oda Iselin Sønderland

I Sønderlands bilder är naturen besjälad och sagoväsen med ursprung i nordisk folktro och mytologi tar gestalt. Man ser inspiration av allmogekonst där stiliserade växter vars snirkliga växtlighet breder ut sig över bilderna. Det är en växtlighet som både hotar och är hotad. Några bilder visar ett förött landskap med döda träd och en förstörd jord. I andra tenderar växtligheten att ta över med tentakelliknande vegetation.
      I vissa av bilderna finns i mitten en ruta genom vilken vi leds vidare in i en annan värld. Bildöppningen blir som en metafor för den förändring som möter unga under puberteten. Plötsligt öppnas dörrar till andra världar, okända och ibland skrämmande. Likt Alice i underlandet förvandlas de till ömsom stora, ömsom små och känner ibland varken igen sig själva eller sin omvärld. Saker som tagits för givna förändras och visar upp helt nya sidor.
      Det är en förändring som upplevs skrämmande där ofta den unga kvinnan, i folksagor liksom i skräckfilmens berättelser, blir offer för mörka och onda krafter. Puberteten är en farlig tid för en ung kvinna, en sanning vi lärt genom sagorna. Men Sønderlands unga kvinnor verkar inte rädda för att utsätta sig för faror eller alliera sig med naturens underjordiska krafter.
      Sønderlands bilder kopplar samman ett folkloristiskt bildspråk och berättande med en feministisk symbolik som är både utmanande och vacker. Ett ungt konstnärskap som ska bli spännande att följa.

Göteborg 2022-05-04 © Kajsa Frostensson


 


 

 

 


Krokus © Oda Iselin Sønderland


The First Day © Oda Iselin Sønderland


Nevven Gallery, Göteborg | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com