www.omkonst.se:
Att behaga och bli älskad
Through the Mirror - Konsthallen Bohusläns museum, Uddevalla, 4/6–11/9 2022
Deltagare: Arvida Byström, Malin Griffiths, Tove Kjellmark och Kristina Abelli Elander

Text: Kajsa Frostensson

skriv ut denna text
Ur serien Hemma hos K, Pippi med flera
© Kristina Abelli Elander
(Klicka på bilden för hög upplösning
)
Videoinstallation © Arvida Byström
(Klicka på bilden för hög upplösning
)

Som mor till en dotter i de övre tonåren känns utställningen Through the Mirror på Konsthallen Bohusläns museum extra angelägen och viktig. Här ges min dotters ständiga betraktande av sin egen spegelbild, med påföljande ifrågasättande av sitt utseende, ett sammanhang och en problematisering. I utställningen konfronteras vi med den roll och de skönhetsideal som definierar kvinnlighet. Genom de fyra konstnärernas verk synliggörs hur kvinnokroppen alltjämt är en projektionsyta för samhälleliga värderingar och en manlig blick och begär.

Objects in mirror © Malin Griffiths
(Klicka på bilden för hög upplösning)

Holding the mask
© Malin Griffiths

Det har gamla anor att objektifiera kvinnokroppen genom att bildligt beskära den så vi endast kan betrakta enstaka kroppsdelar. De delar som betittas ges ofta en stark sexuell laddning. Tove Kjellmark har i sin skulptur Inside sculpture satt samman avgjutna delar från flera kroppar. Skulpturen för tankarna till en cyborg, en sammansmältning av maskin och människa, som laddats med önskvärda egenskaper och förmågor.
       Uppstyckandet av kvinnokroppen finns också i flera av Kristina Abelli Elanders målningar där hon arbetat med ett klippdocks-liknande bildupplägg, där vi ser kroppsdelar och attribut vi kan ikläda eller önska oss.

Även Arvida Byström undersöker den ideala kroppen i sina foton och videoverk men medvetandegör oss också om hur sociala medier ger möjlighet att inte bara skapa den önskvärda kroppen utan också det önskvärda livet och identiteten. I hennes verk finns mycket att hämta om hur sociala medier fungerar som förmedlare av social status och makt. Hon använder sig av mediets populistiska och manipulativa språklighet och synliggör det absurda i detta – Du kan korrigera ditt utseende direkt i mobilen, du väljer bara vilket filter du vill ha.
     En parallell till filterfunktionen kan man finna i Malin Griffiths fotografier där hon arbetat med masken som en möjlighet att förställa oss och inta andra identiteter.

Ur serie Hemma hos K, Pippi med flera © Kristina Abelli Elander
(Klicka på bilden för hög upplösning)

De fyra konstnärerna gestaltar på olika sätt hur kvinnlighet skapas och förmedlas, genom agerande, kläder och attribut. De uppmärksammar hur flickor inlemmar den manliga blicken i synen på sig själva och varandra. Hur kvinnor alltjämt anstränger sig att behaga för att bli älskade, där sociala medier ytterligare har höjt kraven på de performativt skapade självbilderna.
      Det är en utställning som gör mig påmind om de skönhetskrav som fortfarande jagar kvinnor. Men som mor även till två söner undrar jag vem som egentligen driver utvecklingen av denna tillgjorda kvinnlighet.

Uddevalla 2022-06-08 © Kajsa Frostensson


 


 

 

 


Inside sculpture © Tove Kjellmark
(Klicka på bilden för hög upplösning)


© Arvida Byström


Inside sculpture © Tove Kjellmark


Bohusläns museum, Uddevalla | Omkonsts startsida

 
Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com