www.omkonst.com anmäler:
Språkbilder för våra tankar
Elis Eriksson på Galleri Lars Bohman 5/4 11/5 2003
Text: Leif Mattsson

”Åkk” är det samlande namnet på Elis Eriksson nya utställning, en egensinnig bildresa och ett aldrig sinande flöde av tankar och grubblerier.


”En fjäril”, akryl på duk, 172 x 200 cm, © Elis Eriksson

Elis Eriksson rör sig i en ikonoklastisk tradition där ordet ses som sista och kanske enda möjligheten till kommunikation. På stora svarta fält, hastigt uppstrukna som i rastlös iver, präntas långa litanior och besvärjelser över sakernas tillstånd. Ett ändlöst mantra om det politiska läget, om kriget och om poesin. Med envisheten hos en Beckett-figur vägrar Elis Eriksson inrätta sig i ledet, vara klädsamt nedtonad eller anpassat färglyrisk.

Dansande ordbilder formar sig i långa rader på de svartvita målningarna. Konstnären antecknar allt som för stunden verkar viktigt. Högstämt blandas med alldagligt och patos med nonsens, tills vi svårligen kan avgöra avsikten. Orden blir till grafiska ikoner i en ändlös ström av betydelser och bibetydelser. På bilden ”Fjäril” läser jag: ”De undangömda dofterna / åkk de högklakkade / åkk den / mjuka handen”. Plötsligt en annan och mycket skörare ton, en eftertanke, en ordens längtan. Men bara för en kort sekund, sedan återkommer litanian och vi drivs tillbaka till krigets slagfält, där ordvitsarna är torra och skämten fastnar i halsen. Åter in i grubblarens värld där bildernas konstnärliga status är helt oväsentlig.

Det råa anarkistiska bildspråket har Elis Eriksson ärvt från 10- och 20-talets dadarörelse med dess subversiva angrepp på dåtidens finkultur. Liksom hos dada finns här en dragning till ”låg konst” och obsceniteter, blandat med mer poetiska och eftertänksamma inslag. Där bilderna tappar i visuellt innehåll fylls de istället med språkbilder för våra tankar och vi bjuds in till en mycket egensinnig och sällsynt bildvärld.

Stockholm 2003-04-09 © Leif Mattsson


Kort om Elis Eriksson: Född i Stockholm 1906 där han bor och verkar. Fick sin konstnärliga utbildning på Konstfack och Konstakademien i Stockholm under 1930-talet. Har under senare år återkommande ställt ut på Galleri Lars Bohman, Stockholm.

Galleri Lars Bohman

Tillbaka till startsidan för omkonst