www.omkonst.com anmäler:
Lyhörd ensemble
Pia Knöppel, Rune Rydelius, Love Mangs på Galleri öst, Konstakademien 1/3 - 30/3 2003.
Vidare till Västerås Konstmuseum 4/4 - 4/5 2003
Text: Susanna Slöör

Luften och atmosfären som bärare av ljud känns självklar, men den fungerar också alldeles utmärkt som bärare av form. Det ger både skulptören Rune Rydelius och målaren Pia Knöppel rika exempel på. Love Mangs, ljudkonstnär, fulländar ensemblen med personliga ljudtolkningar av några av Rydelius och Knöppels verk.


"Jeremias spelar tvärflöjt © Pia Knöppel (till vänster)
"Möte med spade" © Rune Rydelius

Rune Rydelius skulpturskisser i blandmaterial visar hur nära tanken ligger utförandet. Här finns improvisationen kombinerad med en mycket stor känslighet för att fånga formens rörelse i exakt det ögonblick där den skapas och oändligt upprepas med bibehållen koncentration. Precis som Giacometti låter han luftens täthet pressa sig på och påverka formen. Atmosfären finns där som stöd och som deltagande element i skulpturerna. ”Möte med spade” består av en polykrom kvinnofigur som frusits i en vaksam gest stående på bladet till en spade. Kanske precis i det ögonblick när hon tillfälligt sträckt på ryggen under grävandet i potatislandet och samtidigt fått syn på något som håller henne kvar i stillaståendet. Konstnären berättar att skulpturen har bemålats utomhus med hjälp av skuggspelet som bildats på figuren under trädgårdens lövverk.


"Gående" © Rune Rydelius

Även i Pia Knöppels målningar finns ett liknande samspel mellan syresatt tomrum och form, frambringad av en mjukt lyssnande penselföring. Pia Knöppel säger att hon lyssnar till en rytm och försöker pressa in, projicera och göra sfären som omger henne synlig på den plana ytan. Hos både Knöppel och Rydelius kan man finna ett sökande och djupt närvarande i skapandet. Deras olika instrument samspelar och ger tillsammans en njutbar vibrerande klang. Love Mangs har i sin tur registrerat de ljud som han uppfattar att verken ger ifrån sig och skapat en tonal signatur unik för varje verk. De spelas upp i en slumpform och bildar tillsammans ett ljudspel som i varje ögonblick är helt nytt men ändå en upprepning och förstärkning. Sju ljud till sju olika konstverk samtalar sällsamt dialektiskt för att fylla luftrummet som binder allt samman.


"Himlen över Löf" © Pia Knöppel

Stockholm 2003-03-02 © Susanna Slöör


Kort om Pia Knöppel: Född 1947 i Stockholm. Bosatt utanför Grillby, Enköping. Har bland annat ställt ut på Galleri Argo 2001, 1996,1992, 1986, Enköpings konsthall 2001, (med PO Larsson och Rune Rydelius), Galleri Astley, 1998 Uttersberg (med Rune Rydelius)

Kort om Rune Rydelius: Född 1946 i Hofors. Bosatt utanför Grillby, Enköping. Har bland annat ställt ut på Dalarnas museum, Falun, 2002 (med Ulla Fries), Galleri Argo 2000, 1988, Galleri Astley, Uttersberg, 1998 (med Rune Rydelius), Thielska galleriet 1991.

Kort om Love Mangs: Född i Stockholm 1966. Utbildad på Elektronmusikstudion (EMS) i Stockholm där han också är anställd som studiosekreterare och ansvarig för EAM-linjen. Har skapat verk för högtalare, men också för instrument och dator, samt utställningsmusik. Har under det senaste året haft uppdrag från Sveriges Radio och Rikskonserter.


Länk till Konstakademien

Länk till Västerås konstmuseum

Tillbaka till startsidan för omkonst