www.omkonst.com anmäler:
Att fånga seendets väsen
Lotti Ringström på Thielska Galleriet 25/1 - 30/3 2003
Text: Susanna Slöör

Brantevik eller Lacoste med datumnotering. Titlarna på Lotti Ringströms målningar verkar hämtade från dagboksbladet. Möjligen kan de ange tonarten i ett målarpartitur och markera att måleriet helt enkelt låter annorlunda på olika platser.


"Lacoste 10 maj 2001" olja på zinkplåt © Lotti Ringström

Målningarna från Brantevik på österlen är målade på mörk mahognyfärgad marinplywood. Verken från Lacoste i södra Frankrike är utförda på zinkplåtar eller himmelsblå hårdplast. Den nivåskillnad som uppstår i mötet mellan de okonventionella materialen och oljefärgen ger ett märkvärdigt avskalat måleri. Färgmaterien svävar nästan fritt skild från ytan, som i sin tur verkar atmosfäriskt och pendlar mellan en status som förgrund och bakgrund, inte minst i de blå målningarna satta i gungning av röda hårt kontrasterade färgtoner. I Branteviksmålningarna förstärker även ljusdunkelspelet separationen mellan den pålagda färgen och underlaget.

Penselföringen och färgmateriens olika grader av förtunning framträder tydligt i målningarna. Färgformerna och ackorden är fint avstämda och känns mycket medvetet valda, liksom kompositionerna som byggs inifrån och ut. Penseldrag för penseldrag läggs till spelet av former som växer fram. Trots att målningarna verkar tillkomna i ett flöde, så utstrålar de tyngd, avvägning och koncentration. Företeelser som slumpen skapat verkar medvetet tillvaratagna och de intuitiva infallen känns väl koreograferade. Resultatet har blivit en utställning som håller en hög och jämn kvalitet, där varje bild lyser med en självklar auktoritet.


" Brantevik 25 juli 1999" olja på marinplywood © Lotti Ringström

Strax innan ett eventuellt motiv skulle ha kunnat visa sig så är målningarna avslutade. Konstnären verkar vilja gestalta ett ögonblick av rent seende, som föregår associationer och minnen. Innan de griper in, tolkar och förpassar synintrycket till dess rätta plats i medvetandet. I samma stund som man försöker förstå vad man ser bryts förtrollningen. Minnet av ett nederländskt barockstilleben pockar på, följt av strandfynd, växtdelar, organiska fragment, platser, sinnestämningar eller tidpunkter. Men alla associationer och erfarenhetsformer bör helst förpassas till sina mörka skrymslen igen. De har ingenting i Lotti Ringströms målningar att göra. Här ges en möjlighet att se, inte att se något som något. Det räcker mer än väl, för konstnären delar den där mycket speciella förmågan som goda målare har att kunna fånga seendets väsen.

Stockholm 2003-01-28 © Susanna Slöör


Kort om Lotti Ringström: Född 1942 i Katrineholm. Verksam i Brantevik på österlen och i Lacoste i södra Frankrike.
Utställningar i urval: Galleri Svenska Bilder, Stockholm 1984 & 1986 - Galleri Wallner, Malmö 1990 - Galleri Ahnlund, Umeå 1993 & 1999 - Galleri Krister Fahl, Stockholm 1995, 1998 & 2000 - Galleri Smedshamre, Uppsala 2000 - Galleri Inga Kondeyne, Berlin 1996 & 2002 - Svenska Ambassaden i Washington D.C. 2001. m.m.

Mer information på hemsidan för Thielska Galleriet

Tillbaka till startsidan för omkonst