::länkar

www.omkonst.com anmäler:
Färgytornas försoning
John Sundkvist på Galleri Argo 8/2 - 2/3 2003
Text: Leif Mattsson

Stillheten lägrar sig på Galleri Argo där John Sundkvist visar fjorton nya målningar med meditativt välstämda färgackord.


"Delat fält" © John Sundkvist

John Sundkvists bilder förmedlar i sin reducering och kompositionella förenkling en känsla av nästan andaktsfull tystnad. Men det är inte tomhetens tystnad utan snarare koncentrationens och närvarons tystnad som fått verka i de noggrant utmejslade färgytorna. Det är heller inte med tillfällighetens färg som Sundkvist befruktar sina former, trots att han enligt egen utsago arbetar mycket intuitivt med både färg och form. Det tycks som om han målar färgytorna inifrån och låter dem få den utbredning som de visar sig behöva. Ett klassiskt, nästan ”Cezanneskt” förhållningssätt som placerar honom en bra bit ifrån konstruktivisterna, vilket han också mycket riktigt bekräftar.

Sundkvist nämner den italienske målaren Giorgio Morandi som en inspirationskälla, vilket verkar fullkomligt logiskt. Morandis bilder är många gånger ett slags visuella böner i sin koncentration och nyansrikedom. Hos Sundkvist ser vi en liknande önskan till närvaro i de enskilda formerna och en vilja till försoning mellan färgytorna. Det är inte med polemik han arbetar, snarare med ett viskande valörmåleri. De för Sundkvist så viktiga snitten mellan formerna, de begränsande linjerna och den ytbeskrivande teckningen är också märkvärdigt levande. Några helt räta linjer hittar vi sällan, men väl ett antal växande och krympande ytbegränsningar, som konstnären använder som avstamp för nästa form.

Dessa målningar kan knappast sägas vara abstrakta, då det hos Sundkvist verkar finnas en stark vilja till beskrivning av former och företeelser i sin omgivning. Titlarna ger oss också vissa ledtrådar som ”Gestalt”, ”Havande” och ”Grön uppgång” men många gånger går associationerna till stadens former som hus, fönster och takåsar. Man anar att Sundkvist vill låta reduktionen stanna vid just denna gräns där vår varseblivning retas som mest, nämligen just där vi börjar uppfatta en form som ett ting, som något våra händer kan beröra.

Stockholm 2003-02-10 © Leif Mattsson


Kort om John Sundkvist: Född i Stockholm 1951, bosatt och verksam i Stockholm och Paris. Utställningar i urval: Galleri Kavaletten, Uppsala 1984 – Galleri Argo, Stockholm 1987, 1988, 1992, 1994, 1997, 2003 – Galleri Enkehuset, Stockholm 1994 samt separatutställningar i Paris och Kina.

Se även Martin Sjöbergs artikel om Giorgio Morandi
Se även hemsidan för
Galleri Argo

Tillbaka till startsidan för omkonst