::länkar

www.omkonst.com anmäler:
Mellan hjärnan och handen
Olov Tällström på Galerie Aronowitsch 10/5 - 1/6 2003
Text: Susanna Slöör

Olov Tällströms verk belyser en länk i skapandet som man sällan reflekterar över. Genom att komplicera en process lyckas han medvetandegöra en förbindelse som vanligtvis tas för given, den mellan hjärnan och handen.


"Zen-Sandblomma" © Olov Tällström

Olov Tällström har valt en sällsynt besvärlig väg för att skapa sina sandteckningar. Här handlar det inte om att i stundens ingivelse rista en figur i sanden eller låta de fina kornen sakta sippra mellan fingrarna och bilda mönster på en underliggande yta. Istället har konstnären skapat en traverskonstruktion som utifrån kodade koordinater förflyttar en konformad behållare över en slät yta på golvet. Ur mynningen strilar en tunn ström av sand som med hjälp av rörelsen bildar ett linjemönster. Stålbalkar håller upp alltsammans och förloppet styrs likt en industriautomatiserad process med hjälp av sensorer och datastyrd elektronik. Nya sandteckningar kommer att skapas dagligen. Mönstret eller förlagan läggs in i den dator som övervakar det hela. Resultatet sopas sedan upp och samlas i en behållare. Därefter programmeras underlaget in till en ny sandteckning. Och processen startar om igen.
Varje teckning tar nästan outhärdligt långt tid på sig för att framträda. Tre timmar enligt konstnären.

Den kraftfulla konstruktionen och det spröda förgängliga resultatet bildar en märklig paradox. Här skapas ingen nytta eller något av beständigt värde, helt på tvärs mot de normer och värden som omger oss i vardagen. Vad verket däremot kan göra är att försätta betraktaren i ett närmast meditativt tillstånd om vi vågar eller orkar stå kvar och se på en längre stund.

För den ovana betraktaren kan enformig stillhet och tystnad vara lika plågsam som tinnitus. Kan man acceptera detta tillstånd utan att låta sig störas av sina egna tankars nonsensflöde och istället ägna sig åt ett lugnt seende har man skaffat sig ett redskap för att nå upplysning och en fördjupad upplevelse. Vilken rikedom det är att stilla begrunda och förundras över vår märkvärdiga koppling mellan tanke och handling.

Stockholm 2003-05-12 © Susanna Slöör


Kort om Olov Tällström: Född 1958 i Norsjö, Västerbotten. Bosatt i Stockholm. Har tidigare ställt ut på Galerie Aronowitsch 1998 - Galleri Susanne Persson, Norrköping, 2000 - Skulpturens hus, Stockholm 1999.

Tillbaka till startsidan för omkonst