1
  TEMA: ATT BYGGA ETT KONSTNÄRSKAP
1
 

DIALOGENSTIPENDIET – handledning för unga konstnärer och arkitekter
UPPDATERAD ARTIKEL

Dialogenstipendiet – ett stipendium i form av individuell handledning för unga konstnärer och arkitekter under utbildning eller inom ett par år efter kandidat- eller masterexamen.

Mentorer är äldre kollegor som utan föreskrifter eller regelverk handleder efter eget sinnelag. Stipendiat och handledare kan komma att träffas en gång eller många gånger, under kortare eller längre tid. Handledningen kan äga rum hos stipendiaten eller hos handledaren, över nätet eller på annat vis som överenskommes dem emellan.

Ansökan är öppen under hela året och handledarna utser sina stipendiater enskilt efterhand, inte i en sammanträdande jury vid bestämda tidpunkter. Det är inte möjligt söka handledning av en bestämd person men man kan komma att få fler handledare än en.
    Endast de som beviljas handledning underrättas om beslut, om möjligt inom någon månad efter att ansökan skickats in. Men eftersom behandling av ansökningar sker kontinuerligt kan nya bedömningar av vilande ansökningar komma att göras när handledare efterhand blir lediga att anta nya stipendiater. Såväl beviljade som obeviljade ansökningar ligger därför kvar tills de dras tillbaka eller förnyas av den sökande.

Handledare är för närvarande konstnärerna Sara-Vide Ericson, Maria Hall, Olof Inger och Dan Wolgers samt arkitekterna Kalle Dinell (DinellJohansson) och Göran Lindberg (Nivå landskapsarkitektur).

Instruktion till dig som söker:
Skriv högst runt 300 ord (ungefär lika långt som denna text) om vad du ägnar dig åt.
Bifoga bilder eller länkar (bilder får sammanlagt väga högst 5Mb). 
Maila din ansökan när du vill till dan.wolgers(at)omkonst.com
I ämnesrutan anger du Konstnär eller Arkitekt. Du kan ange båda yrkeskategorierna om du så önskar; handledarna är inte bundna till sina egna discipliner. Alla ansökningar vidarebefordras till alla handledare.

Dialogenstipendiet är ett privat initiativ av konstnärer och arkitekter för att kamratligt stödja yngre kollegor.

Stockholm 2017-09-15 © Dan Wolgers

1
| Om projektet | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com

 

      
skriv ut denna text