1
  TEMA: ATT BYGGA ETT KONSTNÄRSKAP
1
 

OMKONST 15 ÅR – firar med nya Dialogen

I augusti 2017 har nättidskriften Omkonst varit verksam i femton år. Det kommer under året att uppmärksammas genom att steg för steg återuppta och stötta utvecklingen av plattformen Dialogen, ett samarbete mellan Omkonst, Dialogen och inbjudna parter. Jag har därför nöjet att välkomna konstnären Dan Wolgers som redaktör för Dialogen jämte mig.

Dan Wolgers Susanna Slöör

Första steget i den nya Dialogen bygger vidare på det goda samtalet mellan yngre och äldre kolleger. Dan Wolgers introducerar med omedelbar verkan Dialogenstipendiet, ett handledarstipendium som vänder sig till unga konstnärer, arkitekter samt konst- och arkitekturstudenter. Läs mer och ansök här>>.

Dialogen startade i oktober 2015 som ett samarbete mellan Omkonst och Konstakademien, i form av en essäserie, repliker samt offentliga samtal. Ämnet var Konst- och arkitekturundervisning. (Läs mer här) Essäer och repliker publicerades löpande under året på Omkonst och essäerna gavs ut som bok i september 2016. Essäserien samt replikerna på Omkonst blev en stor framgång och nådde sammanlagt cirka 40.000-50.000 läsare.

Den nya omgången av essäserien som är under planering tar vid där den förra slutade. Men ämnet vidgas till att omfatta frågor som berör såväl undervisning som den viktiga etableringsfasen för unga konstnärer. "Att bygga ett konstnärskap" är undertiteln. Tidigare konstnärers vägar att lösa problemen kommer också att uppmärksammas för att ge bakgrund och inspiration för framtiden.
     Essäserien publiceras därför i samarbete med Stiftelsen Hilding Linnqvist och en bok planeras även denna gång. Konstnären Hilding Linnqvist var i sin gärning ett självklart nav för konstlivets utveckling och konstnärernas etablering i Sverige från 1910-talet fram till sin död 1984.

Alla som är intresserade av att skriftligen delta i essäprojektet ombeds redan nu att kontakta mig, susanna@omkonst.com. Dialogen smygstartar under våren och kommer få mitt fulla stöd efter att jag har lämnat uppdraget som ständig sekreterare i Konstakademien i maj 2017.

Plattformen Dialogen kommer att drivas som ett självständigt initiativ av redaktörerna Dan Wolgers och Susanna Slöör. Verksamheten är separerad från Omkonsts recensionsverksamhet vilken drivs av Leif Mattsson, redaktör för Omkonst.

Stockholm 2017-01-25
© Susanna Slöör, redaktör för Dialogen samt ansvarig utgivare för Omkonst
1
| Om projektet | Dialogenstipendiet | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com

 

      
skriv ut denna text