Annons: Annons:
Konstnärernas Hjälpfond Havremagasinet Galleri Helle Knudsen
1 Annonsera
1
::sök ::arkiv ::vår policy ::prenumerera ::annonsera ::länkar ::kontakt
1
1
1
Vi finns på Facebook
1
1
1

Framtiden i dåtidens oscillerande ljus
Thomas Elovsson, Björkholmen Gallery, Sthlm, –12/12
Två skenbart motstridiga referenser korsbefruktar varandra i Elovssons utställning. Dels den sjuttiotalstypiska Tenstagångens blomliknande stenmönster. Dels texter från den lika sjuttiotalstypiska musikgruppen International Harvester... Läs mer>>

 
1
1
1

Modulationer
i psyke och kropp

Agnes Monus, APA Gallery, Stockholm, –12/12
Agnes Monus begrundar det gåtfulla organ som rymmer medvetandet, en substans där hela världen utspelar sig. Här betraktar det sig självt skikt för skikt. Går det att skymta själen? Urskilja något tecken på erosion? Läs mer>>

1
1
1

Dialogen: Joakim Lager
Reflektioner efter mejan
Konsten ska vara fri heter det. Det innebär bland annat att vi inte kan ha några förutfattade meningar om hur den kommer att uppträda. Oförutsedd, överraskande och slående självklar ska den vara i egenskap av sin frihet... Läs mer>>

 
1
1
1

Minns det sköna
och det förbryllande

Mårten Medbo, Christian Larsen, Stockholm –12/12
I Medbos fall kan begreppen "förmedlare" eller "betydelsebärare" beskrivas som varandras speglande motpoler. Betydelsen finns innesluten i och omgärdad av det keramiskt tekniska uttrycket... Läs mer>>

1
1
1

DIALOGEN TEMA: KONST- & ARKITEKTURUNDERVISNING

Konstakademien och Omkonst i essäsamarbete. Artiklar publiceras löpande både i Omkonst och på Konstakademiens hemsida.

Läs artikel   NYTT (1/12)Joakim Lager: Reflektioner efter Mejan>>
     
Läs artikel   (25/11) Dan Wolgers: Replik på Lantz inlägg från 18/11>>
Läs artikel   (18/11) Anna Fredriksson: Konstskolan får inte vara fegis>>
      Läs artikel
   (18/11) Maria Lantz, svar på Wolgers två frågor från 4/11>>
Läs artikel  (11/11) Nina Bondeson: Mätbarhetens omåttlighet>>
Läs artikel
  (11/11) Podradio Danielsson & Carlson: Dan Wolgers intervjuad>>
Läs artikel  (4/11) Claes Jurander: En jämförande betraktelse>>
Läs artikel
  (28/10) Peter Cornell: Samtalets frihet>>
      Läs artikel  (4/11) Dan Wolgers, replik på Maria Lantz inlägg från 28/10>>
      Läs artikel 
 (4/11) Jan Manker, replik på Maria Lantz inlägg från 28/10>>
      Läs artikel
  (28/10) Maria Lantz replik på Wolgers och Mankers artiklar
      Läs artikel  (22/10) Jan Manker replik: Konsten har ett ärende>>
Läs artikel (14/10) Dan Wolgers: Före och efter Bologna>>

1
1
1
1

Livet ler med
döden som vittne

Ann Edholm - Gallerie Nordenhake, Sthlm, -19/12
När man minns att platsen utanför koncentrationslägret Buchenwald kallades för "Den sjungande skogen" – samma som utställningstiteln – gör den initiala tanken rockad... Läs mer>>

 
1
1
1

Världsalltet satt under vetenskaplig lupp
David Altmejd - Louisiana, Danmark t.o.m. 31/1
Altmejd har onekligen parkerat i ett äventyrligt utforskande sammanhang, föremålen andas evolution, exotism och experiment – mer hemmahörigt i ett eurocentriskt 1800-tal än i vår tid... Läs mer>>

1
1
1

Hög svansföring
Hög svansföring – Hunden i konsten - Södertälje konsthall t.o.m. 24/1
Jag möttes direkt  av Hans Wigerts ”Bruno” som med en forskande och mänsklig blick dyker upp ur en mörk, slyartad vegetation och granskar mig. Bredvid honom tornar Lenny Clarhälls fasad från Hallunda upp sig framför vilken en kvinna står med två beskyddande schäfrar... Läs mer>>

1
1
1

Dialogen: Dan Wolgers
Replik på Maria Lantz inlägg (från 18/11)
Jag fick inget svar på de två frågorna jag ställde på Omkonst till Maria Lantz den 28/10, men jag är ändå glad att Lantz på annat sätt är beredd att ge sin syn på konsthögskolornas uppdrag och vardag... Läs mer>>

 

Läggspel av storskaliga mått
Sigrid Sandström - Galleri Olsson & Cecilia Hillström Gallery, Stockholm –19/12
"Between Us" är titeln på Sigrid Sandströms dubbla utställning – eller snarare ett projekt med dubbla exponeringsytor. För verken är tätt integrerade både till storlek och uttryck... Läs mer>>

1
1
1

Skör balans mellan målarglädje och skepsis
Bo Trankell - Konstakademien, Studion, Sthlm– 6/12
Det finns en skör balans hos Bo Trankell, som om färgen blandats till med lika delar målarglädje och skepsis. Vill man spetsa till det skulle man kunna säga att brokigheten är den röda tråden... Läs mer>>

 
1
1
1

Dialogen: Anna Fredriksson
Konstskolan
får inte vara fegis

Anna Fredriksson andraårselev på konstkolan Basis
Bologna hit, Bologna dit, Bologna överallt. Man kanske till och med kan skriva en Bolognasång. En annan gång. Men är det verkligen Bologna som är den enda boven i dramat? Läs mer>>

1
1
1

Dialogen: Maria Lantz
Svar på Wolgers två frågor
Frihet är inte vad Wolgers vill att högskolans styrelse ska ha. Han anser att den friheten ska regleras av statsmakten och att ett lärosäte som fattar ”fel” beslut ska kunna återföras på den rätta vägen... Läs mer>>

 
1
1
1

Människans eviga längtan
Maria Friberg - Galleri Andersson/Sandström, Stockholm, –19/12
Poängen är ögonblicklig; Maria Friberg följer en bildspråklig tradition där betraktaren direkt får kvitto på sin perceptuella förmåga. Bilderna lever i ett slags symbios med sin egen simplicitet och effektiva renodling.. Läs mer>>

1
1
1
1

Hannah Ryggen på Moderna Museet Malmö
Väven som motstånd

Hannah Ryggen, Moderna Museet, Malmö, – 6/3
Mitt under förföljelse och förintelse i Tyskland vävde Hannah Ryggen väv efter väv i protest. Hennes ilska måste varit stor och den bar henne genom 1930-talets andra hälft och under krig och ockupation av hennes nya hemland Norge... Läs mer>>

 
1
1
1

Boknytt
Överblick över samtidskonsten
i Östergötland

Boknytt: "Konstscen Östergötland", redaktör Christer Fällman
På över tvåhundra bildrika sidor, med initierade bakåtblickar och kvalificerade framtidsvyer, presenteras Östergötlands samtida konstscen. Ett flertal av regionens mer inflytelserika konstnärer får komma till tals... Läs mer>>

1
1
1

Dialogen: Nina Bondeson
Mätbarhetens omåttlighet
Om man tror att konsten går att anpassa till den mätbara ordningen kommer man att bedriva en undermålig och vingklippt konstutbildning. Vi behöver konstskolor som vågar gå i opposition... Läs mer>>

 
1
1
1

Dialogen: Ny podradio för konst
Dan Wolgers intervjuad
om konstundervisningen

Podradio Danielsson & Carlson: Dan Wolgers intervjuad
I höstens sjätte program i podradion Danielsson & Carlson intervjuas Dan Wolgers med anledning av Konstakademiens och Omkonsts pågående Dialogenserie... Läs mer>>

1
1
1

Tiden rinner som
sand mellan fingrarna

Willem Andersson, Belenius/Nordenhake, Stockholm –13/12
Andersson beskriver en självupplevd vakendröm som utgångspunkt för figurerna. En känsla av att stå bredvid sig själv, att vara ett ting, en oformlig klump – med ett samtidigt jagmedvetande... Läs mer>>

 
1

Dialogen: Dan Wolgers replik till Maria Lantz
Uppdaterad Högskolorna toppstyrs alltmer som om de vore privata företag där kritiskt tänkande, demokrati och akademisk professionalism inte längre passar in. På Kungl. Konsthögskolan exempelvis har skolans styrelse kastat in verksamheten i såväl akademisk som konstnärlig osäkerhet genom att samla i stort sett all beslutanderätt till rektor... Läs mer>>

1
1
1

Dialogen: Claes Jurander
En jämförande betraktelse
Man hör ofta att Konst är vad konstvärlden bestämmer vara konst. För mig andas de orden intellektuell slapphet, desperation och uppgivenhet. Man relativiserar in absurdum vilket gör att konst blir något mystiskt och oförklarligt... Läs mer>>

 
1
1
1

Dialogen: Jan Mankers replik till Maria Lantz
Man bör vara försiktig med alltför hårda krav på skriftliga redovisningar. Visserligen är det en styrka att kunna uttrycka sig i tal och skrift men ett konstverks kvalité är inte beroende av konstnärens verbala förmåga.. Läs mer>>

1
1
1
1

Erik Chambert
– ett livsverk genomlyst

Erik Chambert, Norrköpings Konstmuseum, -24/1
Intentionen är inte bara att belysa konstnärskapet retrospektivt, utan även pröva Chamberts formspråk och idéer i möten med samtida formgivare... Läs mer>>

 
1
1
1

En innovativ föregångsskola
Black Mountain College 1933–1957
Institute of Contemporary Art, Boston – 24/1

Dan Wolgers beskriver i sin Bolognaartikel ett utbildningsklimat där kunskaperna kvantifieras. Som kontrast står professor John Rices idéer som ledde till grundandet av det innovativa Black Mountain College.... Läs mer>>

1
1
1
På uppdrag av Svenska Konstkritikersamfundet
Öppet brev till Kulturrådet
angående tidskriftsstödet

Jacob Kimvall, Leif Mattsson och Joanna Persman har på uppdrag av Svenska Konstkritikersamfundet sammanställt ett öppet brev till Kulturrådet angående tidskriftsstödet. Läs brevet>>
1
1
1

Dialogen: Maria Lantz
Replik på Jan Mankers och Dan Wolgers inlägg
Ibland blir man ganska förvirrad av debatterande skribenters sammanblandningar av saker och ting. Vad är det egentligen Dan Wolgers och Jan Manker vill ha sagt om Bologna och konstutbildningar på högskolenivå? Läs mer>>

 
1
1
1

Dialogen: Peter Cornell
SAMTALETS FRIHET
För mig blev Mejan en modell för en utopisk skola, den mest radikala jag mött. Den byggde på en fortlöpande och intensiv dialog mellan lärare och studenter som hade en fullkomlig frihet att gå sin egen väg. Marie-Louise Ekman hade avskaffat alla obligatorier och skapat ett idealt klimat för konstnärligt skapande... Läs mer>>

1

Den ifrågasatta konstnärsrollen
Provokationen som
mål eller medel

Anna Odell, Kulturhuset, Galleri 5, Sthlm, - 17/1
Odells "Okänd kvinna" framstår så här i backspegeln som otroligt välplanerad. Historien med kvinnan som spelade psyksjuk och lyckades blotta skrämmande sidor av vår svenska förment goda psykvård manglades i månader i dagspressen... Läs mer>>

1
1
1

Teckning i sin egen rätt
"Prime Matter", Teckningar av 102 konstnärer från USA och Europa, Teckningsmuseet, Laholm, –10/1 2016
I konstens historia har teckningen oftast haft rollen av illustration, alternativt varit ett försteg inför det ”egentliga” konstverket. Modernismens frihetstörstande ifrågasatte förvisso även denna hierarki. Men till vilken grad? Läs mer>>

 
1
1
1

Jan Manker
Konsten har ett ärende
Replik på Dan Wolgers Dialogartikel
Hur man som konstnär ska förhålla sig till vetenskaplig forskning som grund för den skapande processen är ett problem som dök upp på 1960-talet. I och med att den ”polariserande metodiken” startade en debatt kring detta... Läs mer>>

1
1
1

Dialogen: Dan Wolgers
Före och efter Bologna
Att konstnärskap inte kan läras ut är inte en svaghet – det är en styrka. Men under min tid som som professor vid Kungl. Konsthögskolan kom politiska beslut att tränga ut den förfinade, oberoende urmodellen, välbeprövad och välfungerande... Läs mer>>

 
1
1
1

Konstakademien och Omkonst i essäsamarbete
Under hösten inleder Konstakademien och Omkonst ett samarbete kring essäprojektet Dialogen. Ett antal debattartiklar om konst- och arkitekturundervisning kommer att löpande publiceras både i Omkonst och på Konstakademiens hemsida... Läs mer>> 

        
1
1
1
Olafur Eliasson på Moderna Museet
Drabbande i all
sin kyliga elegans

Olafur Eliasson, Moderna Museet, Sthlm –17/1
På flera sätt är Moderna Museets omfattande presentation av Olafur Eliassons verk ett undantag i vår tid. Sällan bjuds man in till ett så entydigt visuellt forum där perceptionen och känslostimuli är själva målet... Läs mer>>
1
1
1  Fotografiskt praktverk om Lars Kleen
Boknytt: "Lars Kleen Gunnar Smoliansky", Kalejdoskop Förlag
Det är inte ofta man får användning för epitetet "praktverk" när det gäller svensk konstboksutgivning, men någon annan beskrivning är knappast möjlig vad gäller "Lars Kleen Gunnar Smoliansky"... Läs mer>>
1
1
1

Francesca Woodman på Moderna
Ingen ängel men väl
en omättlig sökare

Francesca Woodman, Moderna Museet, Stockholm –6/12
De är små, mycket små, Francesca Woodmans fotografier. Bortsett från några få meterstora kopior täcker var och en av de 102 bilderna inte mer än en handflatas yta. Känslan av intimitet blir därför mycket påtaglig... Läs mer>>

 
1
1
1

KONSTNÄRENS GÄSTKRÖNIKA

Läs artikel Kjell Strandqvist: Verkshöjd>>
Läs artikel Kjell Strandqvist: Upprinnelser>>
Läs artikel Kjell Strandqvist: Om att utpeka>>

Läs artikel Britt Ignell Karlbrand: En reflektion>>

1
1
1

TEMA: OMKONST TIO år – JUBILEUMSARTIKLAR

Läs artikel Susanna Slöör: I glömskans grepp>>
Läs artikel Sigrid Sandström: De involverade>>
Läs artikel Peter Cornell: Orden och bilderna>>
Läs artikel Anna Brodow: Bloggen som konstkritiskt forum>>
Läs artikel Håkan Nilsson: Kritikerns (svane)sång>>
Läs artikel Ann Edholm: Du, jag och Musse Pigg>>
Läs artikel Thomas Anderberg: Lullabies och Brillolådor>>
Läs artikel Kerro Holmberg: En kub av bomull>>
Läs artikel Leif Mattsson: Tio år av alternativ konstkritik>>
Läs artikel Olle Granath: Contemporary – ett nebulöst nysvenskt begrepp>>

1
1
1

Annonser: Annonser: Annonser:
Lilith Performance Studio
Konstakademien
Lars Bohman Gallery
Örebro konsthall
ANNAELLEGALLERY
Nordiska Konstskolan
Galleri Cupido
Helen Skinner
Bh5, Stenungsund
APA Gallery
Konsthallen Trollhättan
KAZ Galleri
Konstkalendern
Grafiska Sällskapet
Mats Pettersson
Läs mer om hur du
annonserar på Omkonst>>
Växjö Konsthall
Galleri Olsson, Stockholm
Svenska Galleriförbundet
Belenius / Nordenhake
Galleri Magnus Karlsson
Evert Lundquists Ateljémuseum
Galerie Bel'Art
Galleri Eva Solin
Galleri Mårtenson & Persson
Om konsten och livet
Galleri Uddenberg
Husby Konsthall
Eskilstuna Konstmuseum
Enjoy Scandinavian Art
Open Critic
Läs mer om hur du
annonserar på Omkonst>>
Kulturcentrum Ronneby
Konstnärshuset
Galleri Eva Solvang
Galleri Argo
Passagen
NP33 Norrköping
Millesgården
Konstnärernsa Centralköp
Galleri Alex Wiberg
Konstgalleriet i Hälleforsnäs
Ingela Ullberg Hallonquist
Hjärnstorm
Svenska konstnärer
Läs mer om hur du
annonserar på Omkonst>>
 
ARTIKLAR I DECEMBER 2015

Thomas Elovsson - Björkholmen Gallery, Stockholm>>
Agnes Monus - APA Gallery, Stockholm>>
DIALOGEN: Joakim Lager - Reflektioner efter Mejan>>
Mårten Medbo - Christian Larsen, Stockholm>>

ARTIKLAR I NOVEMBER 2015

Ann Edholm - Gallerie Nordenhake, Stockholm>>
David Altmejd - Louisiana, Danmark>>
Hög svansföring – Hunden i konsten - Södertälje konsthall>>
DIALOGEN REPLIK: Dan Wolgers, replik på Maria Lantz inlägg från 18/11>>
Sigrid Sandström - Galleri Olsson & Cecilia Hillström Gallery, Stockholm>>
Bo Trankell - Konstakademien, Studion, Stockholm>>
DIALOGEN: Anna Fredriksson - Konstskolan får inte vara fegis>>
Maria Friberg - Galleri Andersson/Sandström, Stockholm>>
DIALOGEN REPLIK: Maria Lantz - Svar på Wolgers två frågor från 4/11>>
Hannah Ryggen - Moderna Museet, Malmö>>
Boknytt: "Konstscen Östergötland", redaktör Christer Fällman>>
DIALOGEN: Nina Bondeson - Mätbarhetens omåttlighet>>
Willem Andersson - Belenius/Nordenhake, Stockholm>>
DIALOGEN: Danielsson & Carlson, ny podradio för konst: Dan Wolgers intervjuad om konstundervisningen>>
"Du är redan här"- Rymd Konstrum, Sickla, Nacka>>
DIALOGEN: Claes Jurander: En jämförande betraktelse>>
Carl Fredrik Ekström - Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm>>
DIALOGEN REPLIK: Dan Wolgers, replik på Maria Lantz inlägg från 28/10>>
DIALOGEN REPLIK: Jan Manker, replik på Maria Lantz inlägg från 28/10>>

ARTIKLAR I OKTOBER 2015

Erik Chambert - Norrköpings Konstmuseum>>
DIALOGEN REPLIK: Maria Lantz, replik på Jan Mankers och Dan Wolgers inlägg>>
Öppet brev till Kulturrådet angående tidskriftsstödet>>
Black Mountain College 1933–1957 - Institute of Contemporary Art, Boston>>
DIALOGEN: Peter Cornell:Samtalets frihet>>
Peter Köhler - Galleri Magnus Karlsson, Stockholm>>
Anna Odell - Kulturhuset, Galleri 5, Stockholm>>
"Prime Matter", Teckningar av 102 konstnärer från USA och Europa - Teckningsmuseet, Laholm>>
DIALOGEN REPLIK: Jan Manker: Konsten har ett ärende - Replik på Dan Wolgers artikel>>
Yngve Brothén, Pia-Veronica Åström - Galleri Helle Knudsen, Stockholm>>
Roger Hansson - Galleri 1, Göteborg>>
"Bortom glömskan" - Galleri Flach, Stockholm>>
"Space Is Only Noice" - Belenius/Nordenhake, Stockholm>>
Olav Christopher Jenssen - Galleri Riis, Stockholm>>
Jonas Dahlberg - Galerie Nordenhake, Stockholm>>
Konstakademien och Omkonst i samarbete kring essäserien Dialogen>>
DIALOGEN: Dan Wolgers – Före och efter Bologna>>
Olafur Eliasson - Moderna Museet, Stockholm>>
Sara Johansson - Uppsala konstmuseum>>

ARTIKLAR I SEPTEMBER 2015

Nigel Cooke - Pace Gallery, New York>>
Lina Bjerneld - Fullersta Gård, Huddinge>>
Olle Schmidt - Domeij Gallery, Stockholm>>
Roger Metto & Lukas Göthman - Konstforum, Norrköping>>
Michael Schleu - Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm>>
Göteborg International Biennial for Contemporary Art – GIBCA>>
Johannes Heldén - 2015 års Åke Andrén-stipendiat, Bernadotterummet, Waldemarsudde>>
Leif Holmstrand & OLTA - Lilith Performance Studio, Malmö>>
Boknytt: "Lars Kleen Gunnar Smoliansky", Kalejdoskop Förlag>>
Åsa Hällgren Lif - Galleri Eva Solin, Stockholm>>
Francesca Woodman - Moderna Museet, Stockholm>>
"In Between", - Passagen, Linköping>>
Martin Wickström - Lars Bohman Gallery, Stockholm>>
Amy Feldman - AnnaElleGallery, Stockholm>>
Thomas Broomé - Galleri Magnus Karlsson, Stockholm>>
Lotta Döbling - Domeij Gallery, Stockholm>>
Bianca Maria Barmen - Olle Nymans ateljé, Saltsjö-Duvnäs>>
Göran Hägg - Galleri Väst och Ateljén, Konstakademien, Stockholm>>
Maria Hall - Galleri Olsson, Stockholm>>
Love Dahlstedt, Showroom: Jakob Ojanen - Susanne Pettersson Gallery, Stockholm>>
Viktor Rosdahl - Staffanstorps konsthall>>

ARTIKLAR I AUGUSTI 2015

Nell Walden & Der Sturm - Mjellby konstmuseum>>
Annika von Hausswolff - Andréhn-Schiptjenko, Stockholm>>
Simon Gorm Andersen - APA Gallery, Stockholm>>
Helena Roos - Galleri Thomassen, Göteborg>>
Pietilä, Albrectsen, Sjöstrand, Vangen - Galleri Arnstedt, Östra Karup>>

ARTIKLAR I JULI 2015

Hans Wigert har avlidit, Stockholm i juli 2015>>
Kristina Abelli Elander - Kulturhuset, Galleri 3, Stockholm>>
Hans Gedda - Fabriken, Galleri Final, Bästekille>>
Skulptur i Pilane 2015 - Tjörn, Bohuslän>>
Eva Lange - Konstakademien, Stockholm>>
Carolina Falkholt - Ystads Konstmuseum>>

ARTIKLAR I JUNI 2015

Open Art 2015, Örebro>>
PO Ultvedt - Västerås konstmuseum>>
Johan Zetterquist - Göteborgs Konsthall>>
Hertha Hillfon - Liljevalchs konsthall, Stockholm>>
Ann Edholm - Tomelilla Konsthall>>
JODI.org - Belenius/Nordenhake, Stockholm>>
Umeå Konsthögskolas masterstudenter - Galleri Andersson / Sandström, Stockholm>>
"Suecia Contemporare" - Uppsala konstmuseum>>
20 masterstudenter från Malmö Konsthögskola - Malmö Konstmuseum>>
Yoko Ono – One Woman Show, 1960-1971 - Museum of Modern Art, New York>>
Lone Larsen - Galleri Fagerstedt, Stockholm>>
Catrin Andersson - Elastic Gallery, Stockholm>>

ARTIKLAR I MAJ 2015

Konsthögskolans vårutställningar 2015 - Konstakademien, Konstnärshuset, Stockholm>>
"Filosofen", curerad av Fredrik Söderberg och Christine Ödlund - Galleri Riis, Stockholm>>
Akademin Valands vårutställning 2015, Akademin Valand, Galleri Monitor, Galleri Rotor2, Modellsalen, Göteborg>>
KONSTNÄRENS GÄSTKRÖNIKA: Kjell Strandqvist: Verkshöjd>>
Whitney Museum nyöppnat i Meatpacking District, New York>>
The Vinyl Factory visar: Ikeda Ryoji - Brewer Street Car Park, London>>
Venedigbiennalen 2015, Del 1: Huvudutställningen - Arsenale, Giardini, Venedig>>
Venedigbiennalen 2015 – Del 2: Nationspaviljongerna - Arsenale, Giardini, Venedig>>
Konstfackskolans vårutställning 2015, Telefonplan, Stockholm>>
Mari Rantanen - Konsthallen Hishult>>
Adrián Villar Rojas - Moderna Museet, Stockholm>>
Michael Beutler - Hamburger Banhof, Berlin>>
Heri Dono - Färgfabriken, Stockholm>>
Jóhan Martin Christiansen, Jesper Veileby, Erlend Grytbakk Wold - Arnstedt, Östra Karup>>
Meta Isæus-Berlin - Galleri Andersson/Sandström, Stockholm>>
Hanna Beling, Ulla Wiggen - Susanne Pettersson Gallery, Stockholm>>

ARTIKLAR I APRIL 2015

Ylva Ogland - Bonniers Konsthall, Stockholm>>
Andreas Eriksson - Galleri Riis, Stockholm>>
Tomas Ferm - Galleri Lucifer, Skövde>>
Thomas Carlsson - Galleri Jan Wallmark, Stockholm>>
Peter Doig - Louisiana, Danmark>>
Patrik Gyllander - NP33, Norrköping>>
KONSTNÄRENS GÄSTKRÖNIKA: Kjell Strandqvist: Upprinnelser>>
Richard Johansson - Galleri Magnus Karlsson, Stockholm>>
Åsa Maria Bengtsson, Ditte Ejlerskov, Haidar Madhi, Olov Tällström - Kristianstads konsthall>>
Scott Olson - Galerie Nordenhake, Stockholm>>
Wilhelm von Kröckert - Lars Bohman Gallery, Stockholm>>
Frida Fjellman, Peter Callesen, Ingela Svensson - Eskilstuna konstmuseum>>
Helén Svensson - Konstakademien, Stockholm>>
Ann Eringstam - Passagen, Linköping>>
VALAND 15, Masterstudenter - Vasagatan 33, Göteborg>>
Jeff Wall - Louisiana, Danmark>>
Jakob Simonson - Belenius/Nordenhake, Stockholm>>
Je-Te L. Ranning - Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm>>

ARTIKLAR I MARS 2015

Fredrik Wretman - Galleri Flach, Stockholm>>
Tomas Lundgren, Åsa Larsson - Galleri Thomas Wallner, Simris>>
KONSTNÄRENS GÄSTKRÖNIKA: Kjell Strandqvist: Om att utpeka>>
Pangaea II: New Art from Africa and Latin America - Saatchi Gallery, London>>
Martin Ålund - Konstnärshuset, Stockholm>>
Daniel Jensen - Björkholmen Gallery, Stockholm>>
André Kertész, "de-Formations" - Bruce Silverstein Gallery, New York>>
Emil Nolde - Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm>>
Dan Wirén - APA Gallery, Stockholm>>
Angelica Mesiti - Lilith Performance Studio, Malmö>>
Camilla Lundberg - Galleri Argo, Stockholm>>
Karin Wikström - Galleri 1, Göteborg>>
Suzan Frecon - David Zwirner Gallery, New York>>
Lena Johansson - Andrehn-Schiptjenko, Stockholm. Yngve Rådberg - Galleri Olsson, Stockholm>>
Sissel Wibom - Forum, Stockholm>>
KONSTNÄRENS GÄSTKRÖNIKA: Britt Ignell Karlbrand: En reflektion>>
Cajsa von Zeipel vs. Carl Milles - Millesgården, Lidingö>>
Sonja Larsson, Molly Kien - Konstakademien, Stockholm>>
Susanne Johansson - Galleri Magnus Karlsson, Stockholm>>
Gert Aspelin - Studion, Konstakademien, Stockholm>>

ARTIKLAR I FEBRUARI 2015

Louise Bourgeois - Moderna Museet, Stockholm>>
Premiums: Interim Project 2015 - Royal Academy of Arts, London>>
Francesca Woodman - Marian Goodman Gallery, New York>>
Maurits Ylitalo - Domeij Gallery, Stockholm>>
Amalia och Astrid Årfelt - Galleri Cupido, Stockholm>>
Paula Modersohn-Becker - Louisiana, Danmark>>
Bianca Maria Barmen - Bror Hjorths Hus, Uppsala>>
Hans Lannér - Galleri 1, Göteborg>>
Tine Aamodt - Galleri 21, Malmö>>
Christina Skårud, Magnus Larsson - Västerås konstmusem>>
Annika Johansson, Camilla Lundberg, Katarina Lönnby - Konstforum, Norrköping>>
Alexandra Stratimirović - Konstnärshuset, Stockholm>>
Göran Nilsson, "Minnesutställning - Grafiska Sällskapet, Stockholm>>
Vårsalongen 2015 - Liljevalchs Konsthall, Stockholm>>
Adriana Varejão - Institute of Contemporary Art, Boston>>
Helena Lund Ek - Johan Berggren Gallery, Malmö>>
Leontine Arvidsson - AnnaElleGallery, Stockholm>>

ARTIKLAR I JANUARI 2015

Håkan Rehnberg - Moderna Museet, Stockholm>>
Patrick Nilsson - Galleri Flach, Stockholm>>
Mikelis Lapsa - Susanne Pettersson Gallery, Stockholm>>
Susanna Slöör: Vem tar ansvaret för konstkritiken?>>
Mamma Andersson - David Zwirner, New York>>
Hans Andersson - Lars Bohman Gallery, Stockholm>>
Per Kesselmar - Galleri Fagerstedt, Stockholm>>
Ann Blom - Galleri Ping Pong, Malmö>>
Andreas Fägerskiöld - Galleri Mejan, Stockholm>>
Anneli Nise - Galleri Cupido, Stockholm>>
Svante Lindekrantz - Galleri Uddenberg, Göteborg>>

ARTIKLAR I DECEMBER 2014

Hanns Karlewski - Jakobsbergs Konsthall>>
Magnus Berg - Galleri Olsson, Stockholm>>
KG Nilson - Sven-Harrys Konstmuseum, Stockholm>>
Kristoffer Zetterstrand - Stene Projects, Stockholm>>
Martin Thelander, Clara Gesang-Gottowt, Carin Blücher, Galleri Thomas Wallner, Simris>>
Kjell Strandqvist: Tid och otid - en reflektion kring koncept och gestaltning>>
Astrid Sylwan - Eskilstuna konstmuseum>>
Ann Böttcher - Galerie Nordenhake, Ebba Matz - Cecilia Hillström Gallery, Stockholm>>
Ann Edholm, Lage Lindell, Per-Olof Ultvedt - Södertälje Konsthall>>

ARTIKLAR I NOVEMBER 2014

Katrine Helmersson - Kulturhuset, Galleri 3, Stockholm>>
Lina Selander - Örebro konsthall>>
Hillevi Berglund - Galleri Flach, Stockholm>>
Helene Billgren - Galleri Magnus Karlsson, Stockholm>>
Chris Ofili - New Museum, New York>>
Martina Müntzing - Galleri Olsson, Stockholm>>
Kerro Holmberg - Galleri Cupido, Stockholm>>
Dan Almqvist - Galleri PS, Göteborg>>
Elmgreen & Dragset - Statens Museum for Kunst, Köpenhamn>>
Ulf Holgersson - Tomarps Kungsgård>>
Disa Rytt, Johanna Fjaestad, Susanna Serrander - Lidköpings Konsthall>>
Judith Scott - Brooklyn Museum, New York>>
Vera Nilsson - Liljevalchs konsthall, Stockholm>>
Nordisk salong 2014 - Dunkers kulturhus, Helsingborg>>
"Dear Bedfellows, Dear painting" - Fullersta Gård, Huddinge>>
Lage Lindell - Galerie Bel'Art, Stockholm>>

TIDIGARE ARTIKLAR FINNS I ARKIVET

Kulturrådet