Annons: Annons:
Konstnärernas Hjälpfond VågaSe Galleri Helle Knudsen
1 Annonsera
1
::sök ::arkiv ::vår policy ::prenumerera ::annonsera ::länkar ::kontakt
1
1
1
Vi finns på Facebook
1
1
1

Marta Kuzma lämnar Konsthögskolan
Konsthögskolans amerikanska rektor Marta Kuzma lämna sin post
Det blev till slut ohållbart för Kungl. Konsthögskolans rektor, Marta Kuzma, att stanna kvar på sin post. Efter anklagelser om Stasimetoder och med stora delar av personalen emot sig var utgången ganska given. Ingen chef kan naturligtvis styra en stor statlig skola eller institution utan förtroende från sin personal... Läs mer>>

1
1
1

Kammarspel
Ewa Brodin, Bent Holstein, Galleri Thomassen, Göteborg –21/2
Ewa Brodin presenterar en dramaturgi som har en paradoxal klarhet i all sin stillsamhet. Hon för en mångtydig dialog mellan de få motiven och får oss att undra över vad som händer bakom draperierna och ridåerna av såväl tyg som hår... Läs mer>>

 
1
1
1

Dialogen: Gertrud Sandqvist
En konsthögskolas
två huvuduppgifter

Vi som startade Konsthögskolan i Malmö hade det stora privilegiet att kunna börja från början, och utforma en utbildning som vi menade verkligen fyllde det behov som vi såg att unga konstnärer hade... Läs mer>>

1
1
1

Stigar genom mörkt vanetänkande
Makode Linde, Kulturhuset, Galleri 3, Stockholm, –24/4
Det finns en naiv oförställdhet i Makode Lindes sagoskog på Kulturhuset. Helheten präglas av hoppet om att associationerna och slumpen ska fungera som stigar genom mörkt och primitivt vanetänkande... Läs mer>>

 
1
1
1

Boknytt
Som svävande kroppar
på havets yta

Boknytt: SIMKA, "Floating Trunks", februari 2016
Den rikt illustrerade boken "Floating Trunks", signerad konstnärsduon SIMKA, är intressant på många vis. Basen utgörs av det generösa bildmaterialet med mängder av dokumentärfoton från genomförandet av det något udda konstprojektet... Läs mer>>

1
1
1

Ett målaruniversum
söker sin ordning

Markus Bacher, Christian Jankowski
Contemporary Fine Arts, Berlin –5/3

I den ljusa Chipperfield-byggnaden ses den Los Angeles-baserade österrikaren Markus Bachers säregna måleri. Galleriet visar även Christian Jankowskis mixedmedia-oeuvre... Läs mer>>

 
1

Mellanmänsklig kommunikation
Jeff Olsson, Joakim Ojanen, Passagen Linköping - 6/3
Även om den visuella diskrepansen är stor skulle en gemensam nämnare för Olsson och Ojanen kunna röra den mellanmänskliga kommunikationens svåra konst... Läs mer>>

1
1
1

Demoner i vår tid
Stiina Saaristo, Uppsala konstmuseum, t.om –13/3
Demoner har sedan Füselis och Goyas dagar hemsökt konsten. Den finska konstnären Stiina Saaristos monster i två versioner drabbar hårdare än populärkulturens spökerier. Och hon gör det med färgpennor... Läs mer>>

 
1
1
1

Dialogen: Susanna Slöör
Om konstutbildningen, autodidakten och Akademien
Idag prioriterar konsthögskolorna idéer före kunskapen att omsätta dem i gestaltad form. Den uppenbara risken är att konststudenterna blir både en andra klassens teoretiker och en andra klassens praktiker... Läs mer>>

1
1
1

Bilden söker sitt jämviktsläge
Jeff Olsson, Galleri Magnus Karlsson, Stockholm –14/2
Det ohämmat expressiva kan vara en alternativ väg till ett mer klassiskt uttryck. Drar alla ens viljor som de önskar så söker sig bilden mot ett jämviktsläge, ett sammansatt lugn... Läs mer>>

 
1
1
1

Dialogen:
Dan Wolgers: Replik
Replik till Wikström, Andersson, Hedstrand (fr 27/1)
Resonemanget hänger lika lite ihop som textens övriga delar varav de flesta bygger på en politisk agenda, högst betänklig som pedagogiskt instrument då målen har integritetsbrytande och manipulativ effekt. Falsk analys leder till falska lösningar... Läs mer>>

I livskrisens epicentrum
Cajsa von Zeipel, Andréhn-Schiptjenko, Sthlm –20/2
Cajsa von Zeipel går tydligt ut med att hennes utställning kretsar kring trettioårskrisen. Reproduktionens tid stressar mitt i karriären. Vännerna bildar familj – går in i ett annat och utifrån sett obegripligt liv... Läs mer>>

 
1
1
1

Löften om en
mystisk ordning

Susanne Vollmer, Susanne Pettersson Gallery, Stockholm –13/2
Vollmers verk har formen av experiment i synestesi, alltså förmågan att förbinda de fem sinnenas intryck med varandra: ett ljud med en smak med en färg i långa kedjor... Läs mer

1
1
1

Dialogen:
Wikström, Andersson, Hedstrand: 

Vad kan en konstnärlig
grundutbildning vara idag?

På dagens konstskolor drillas studenterna att förhålla sig till hierarkier som råder på konstmarknaden. Fokus ligger på kommersiellt inriktad konstproduktion... Läs mer>>

1
1
1

Dubbel bubbel
Axel Lieber och Mari Rantanen, Hangmen Projects, Stockholm -13/2
Utställningen ”Dubbel Dutch”, med titeln hämtad från en hopplek med rep, infriar förväntningarna. Både Lieber och Rantanen var för sig har underliggande stråk av civilisationskritik... Läs mer>>

 
1
1
1

Ta rummet i besittning
Martin West, Galleri Olsson, Stockholm –13/2
West tar klivet rakt ut i galleriets obefläckade luftrum. På golvet markerar olika objekt ett tänkt rutmönster, ett slags matris som förstärker perspektivets flyktpunkt och skapar känslan av ett unisont totalverk... Läs mer>>

1
1
1

DIALOGEN TEMA: KONST- & ARKITEKTURUNDERVISNING

Artiklar i Konstakademiens och Omkonsts essäsamarbete.

Läs artikel  NY (9/2) Gertrud Sandqvist: En konsthöskolas två huvuduppgifter>>
Läs artikel  
(3/2) Susanna Slöör: Om konstutbildningen, autodidakten och Akademien>>
      Läs artikel   (3/2) Dan Wolgers: Replik på Wikströms, Anderssons, Hedstrands artikel>>
Läs artikel 
(27/1) Wikström, Andersson, Hedstrand: 
                        Vad kan en konstnärlig grundutbildning vara idag?>>
   
      Läs artikel  (9/12) Kjell Strandqvist: Replik - En orättvis bild>>
Läs artikel  (1/12) Joakim Lager: Reflektioner efter Mejan>>
      Läs artikel  
(25/11) Dan Wolgers: Replik på Lantz inlägg från 18/11>>
Läs artikel   (18/11) Anna Fredriksson: Konstskolan får inte vara fegis>>
      Läs artikel
   (18/11) Maria Lantz, svar på Wolgers två frågor från 4/11>>
Läs artikel  (11/11) Nina Bondeson: Mätbarhetens omåttlighet>>
Läs artikel
  (11/11) Podradio Danielsson & Carlson: Dan Wolgers intervjuad>>
Läs artikel  (4/11) Claes Jurander: En jämförande betraktelse>>
Läs artikel
  (28/10) Peter Cornell: Samtalets frihet>>
      Läs artikel  (4/11) Dan Wolgers, replik på Maria Lantz inlägg från 28/10>>
      Läs artikel 
 (4/11) Jan Manker, replik på Maria Lantz inlägg från 28/10>>
      Läs artikel
  (28/10) Maria Lantz replik på Wolgers och Mankers artiklar
      Läs artikel  (22/10) Jan Manker replik: Konsten har ett ärende>>
Läs artikel (14/10) Dan Wolgers: Före och efter Bologna>>

1
1
1

Allmängiltigheten
i det intima

Eva Hild, Galleri Andersson/Sandström, Sthlm –20/2
Vid den stora svarta aluminiumskulpturen "Around" stannar de flesta galleribesökare till. Avsedd för placering utomhus, med avrinningshål och lämplig ytbehandling, är den ändå drottning i sin sal – en svart madonna... Läs mer>>

 
1
1
1

Masken dold i blomman...
Anna Camner, Christian Larsen, Stockholm –20/2
Känslan av utsökt raffinemang och förfining var det som grep mig för tio år sedan, då jag hade förmånen att recensera Anna Camners debututställning. Känslan kvarstår, Camners bildvärld är både subtil och extraordinär... Läs mer>>

 
1
1
1

Kungl. Konsthögskolans personal vädjar till myndigheter om granskning: 
Skolan är rättsosäker och brister i myndighetsutövning och högskoleförvaltning

”Då intern kritik tystas och styrelsen är ovillig att lyssna ser vi, stora delar av såväl undervisande som administrativ personal, oss tvungna att lyfta situationen till högre instans. Vi efterfrågar mot bakgrund av ovanstående, omgående, en grundlig genomlysning av verksamheten.” Läs mer>>

1
1
1
1

Nedslag vid konstens vägskäl
Tre utställningar på Museum of Fine Arts, Boston
Crafted – Objects in Flux -10/1. Unfinished Stories – from the Peter J. Cohen Collection -28/2. Surface Matters -10/4

Museum of Fine Arts i Boston behandlar i flera av vinterns utställningar
gränser och definitioner vid några av bildkonstens vägskäl.
.. Läs mer>>

1
1
1

Nyfiken på
Havremagasinet i Boden
Intervju med Havremagasinets chef Ricky Sandberg
Boden, med endast 18 000 innevånare, har numera en högst livaktig och ambitiöst syftande konsthall. Omkonst beslöt därför att göra en intervju med Havremagasinets chef, Ricky Sandberg, för att få mer information om det relativt nystartade konstcentrat.. Läs mer>>>

1
1
1

Dialogen: Kjell Strandqvist - En orättvis bild
Replik på och tillägg till Joakim Lagers artikel (från 1/12)
Att avgöra vem som är lämpad för fortsatta studier utifrån reproduktioner ter sig synnerligen hasardartat. För mig framstår förfarandet som ett svek mot de ungdomar som satsat både pengar och år av förberedande studier för att nå den högre utbildningen... Läs mer>>

1

Dialogen: Joakim Lager
Reflektioner efter mejan
Konsten ska vara fri heter det. Det innebär bland annat att vi inte kan ha några förutfattade meningar om hur den kommer att uppträda. Oförutsedd, överraskande och slående självklar ska den vara i egenskap av sin frihet... Läs mer>>

 
1
1
1

Dialogen: Dan Wolgers
Replik på Maria Lantz inlägg (från 18/11)
Jag fick inget svar på de två frågorna jag ställde på Omkonst till Maria Lantz den 28/10, men jag är ändå glad att Lantz på annat sätt är beredd att ge sin syn på konsthögskolornas uppdrag och vardag... Läs mer>>

 
1

Dialogen: Anna Fredriksson
Konstskolan
får inte vara fegis

Anna Fredriksson andraårselev på konstkolan Basis
Bologna hit, Bologna dit, Bologna överallt. Man kanske till och med kan skriva en Bolognasång. En annan gång. Men är det verkligen Bologna som är den enda boven i dramat? Läs mer>>

1
1
1

Dialogen: Maria Lantz
Svar på Wolgers två frågor
Frihet är inte vad Wolgers vill att högskolans styrelse ska ha. Han anser att den friheten ska regleras av statsmakten och att ett lärosäte som fattar ”fel” beslut ska kunna återföras på den rätta vägen... Läs mer>>

 
1

Hannah Ryggen på Moderna Museet Malmö
Väven som motstånd

Hannah Ryggen, Moderna Museet, Malmö, – 6/3
Mitt under förföljelse och förintelse i Tyskland vävde Hannah Ryggen väv efter väv i protest. Hennes ilska måste varit stor och den bar henne genom 1930-talets andra hälft och under krig och ockupation av hennes nya hemland Norge... Läs mer>>

 
1
1
1

Boknytt
Överblick över samtidskonsten
i Östergötland

Boknytt: "Konstscen Östergötland", redaktör Christer Fällman
På över tvåhundra bildrika sidor, med initierade bakåtblickar och kvalificerade framtidsvyer, presenteras Östergötlands samtida konstscen. Ett flertal av regionens mer inflytelserika konstnärer får komma till tals... Läs mer>>

1
1
1

Dialogen: Nina Bondeson
Mätbarhetens omåttlighet
Om man tror att konsten går att anpassa till den mätbara ordningen kommer man att bedriva en undermålig och vingklippt konstutbildning. Vi behöver konstskolor som vågar gå i opposition... Läs mer>>

 
1
1
1

Dialogen: Ny podradio för konst
Dan Wolgers intervjuad
om konstundervisningen

Podradio Danielsson & Carlson: Dan Wolgers intervjuad
I höstens sjätte program i podradion Danielsson & Carlson intervjuas Dan Wolgers med anledning av Konstakademiens och Omkonsts pågående Dialogenserie... Läs mer>>

1

Dialogen: Dan Wolgers replik till Maria Lantz
Uppdaterad Högskolorna toppstyrs alltmer som om de vore privata företag där kritiskt tänkande, demokrati och akademisk professionalism inte längre passar in. På Kungl. Konsthögskolan exempelvis har skolans styrelse kastat in verksamheten i såväl akademisk som konstnärlig osäkerhet genom att samla i stort sett all beslutanderätt till rektor... Läs mer>>

1
1
1

Dialogen: Claes Jurander
En jämförande betraktelse
Man hör ofta att Konst är vad konstvärlden bestämmer vara konst. För mig andas de orden intellektuell slapphet, desperation och uppgivenhet. Man relativiserar in absurdum vilket gör att konst blir något mystiskt och oförklarligt... Läs mer>>

 
1
1
1

Dialogen: Jan Mankers replik till Maria Lantz
Man bör vara försiktig med alltför hårda krav på skriftliga redovisningar. Visserligen är det en styrka att kunna uttrycka sig i tal och skrift men ett konstverks kvalité är inte beroende av konstnärens verbala förmåga.. Läs mer>>

1
1
1
1
På uppdrag av Svenska Konstkritikersamfundet
Öppet brev till Kulturrådet
angående tidskriftsstödet

Jacob Kimvall, Leif Mattsson och Joanna Persman har på uppdrag av Svenska Konstkritikersamfundet sammanställt ett öppet brev till Kulturrådet angående tidskriftsstödet. Läs brevet>>
1
1
1

Dialogen: Maria Lantz
Replik på Jan Mankers och Dan Wolgers inlägg
Ibland blir man ganska förvirrad av debatterande skribenters sammanblandningar av saker och ting. Vad är det egentligen Dan Wolgers och Jan Manker vill ha sagt om Bologna och konstutbildningar på högskolenivå? Läs mer>>

 
1
1
1

Dialogen: Peter Cornell
SAMTALETS FRIHET
För mig blev Mejan en modell för en utopisk skola, den mest radikala jag mött. Den byggde på en fortlöpande och intensiv dialog mellan lärare och studenter som hade en fullkomlig frihet att gå sin egen väg... Läs mer>>

1

Jan Manker
Konsten har ett ärende
Replik på Dan Wolgers Dialogartikel
Hur man som konstnär ska förhålla sig till vetenskaplig forskning som grund för den skapande processen är ett problem som dök upp på 1960-talet. I och med att den ”polariserande metodiken” startade en debatt kring detta... Läs mer>>

1
1
1

Dialogen: Dan Wolgers
Före och efter Bologna
Att konstnärskap inte kan läras ut är inte en svaghet – det är en styrka. Men under min tid som som professor vid Kungl. Konsthögskolan kom politiska beslut att tränga ut den förfinade, oberoende urmodellen, välbeprövad och välfungerande... Läs mer>>

 
1
1
1

Konstakademien och Omkonst i essäsamarbete
Under hösten inleder Konstakademien och Omkonst ett samarbete kring essäprojektet Dialogen. Ett antal debattartiklar om konst- och arkitekturundervisning kommer att löpande publiceras både i Omkonst och på Konstakademiens hemsida... Läs mer>> 

        
1
1
1

KONSTNÄRENS GÄSTKRÖNIKA

Läs artikel Kjell Strandqvist: Verkshöjd>>
Läs artikel Kjell Strandqvist: Upprinnelser>>
Läs artikel Kjell Strandqvist: Om att utpeka>>

Läs artikel Britt Ignell Karlbrand: En reflektion>>

1
1
1

Annonser: Annonser: Annonser:
Växjö Konsthall
Lilith Performance Studio
ANNAELLEGALLERY
Konstnärshuset
Lars Bohman Gallery
Västerås konstskola
Millesgården
Helen Skinner
Fullersta gård
Contemporary Estonian Art
Falkenbergs konstskola
Konstkalendern
Konstgalleriet i Hälleforsnäs
KAZ Galleri
Grafiska Sällskapet
Läs mer om hur du
annonserar på Omkonst>>
Belenius / Nordenhake
Evert Lundquists Ateljémuseum
Galleri Mårtenson & Persson
Galleri Olsson, Stockholm
Galerie Bel'Art
Passagen
Galleri Magnus Karlsson
Galleri Final
Galleri Aveny
Galleri 1, Göteborg
Galleri Uddenberg
Husby Konsthall
APA Gallery
Enjoy Scandinavian Art
Svenska konstnärer
Läs mer om hur du
annonserar på Omkonst>>
NP33 Norrköping
Nordiska Konstskolan
Galleri Argo
Örebro konsthall
Galleri Eva Solvang
Galleri Cupido
Kulturcentrum Ronneby
Galleri Alex Wiberg
Svenska Galleriförbundet
Ingela Ullberg Hallonquist
Mats Pettersson
Hjärnstorm
Open Critic
Läs mer om hur du
annonserar på Omkonst>>
 
ARTIKLAR I FEBRUARI 2016

Konsthögskolans amerikanska rektor Marta Kuzma lämna sin post>>
Ewa Brodin, Bent Holstein - Galleri Thomassen, Göteborg>>
DIALOGEN: Gertrud Sandqvist - En konsthögskolas två huvuduppgifter>>
Makode Linde - Kulturhuset, Galleri 3, Stockholm>>
Boknytt: SIMKA (Simon Häggblom, Karin Lind) "Floating Trunks">>
Markus Bacher, Christian Jankowski - Contemporary Fine Arts, Berlin>>
Jeff Olsson, Joakim Ojanen - Passagen Linköping>>
Stiina Saaristo - Uppsala konstmuseum>>
DIALOGEN: Susanna Slöör - Om konstutbildningen, autodidakten och Akademien>>
Jeff Olsson - Galleri Magnus Karlsson, Stockholm>>
DIALOGEN REPLIK: Dan Wolgers, replik på Wikströms, Anderssons, Hedstrands artikel (från 27/1)>>

ARTIKLAR I JANUARI 2016

Cajsa von Zeipel - Andréhn-Schiptjenko, Stockholm>>
Susanne Vollmer - Susanne Pettersson Gallery, Stockholm>>
DIALOGEN: Wikström, Andersson, Hedstrand:  Vad kan en konstnärlig grundutbildning vara idag?
Axel Lieber och Mari Rantanen - Hangmen Projects, Stockholm>>
Martin West - Galleri Olsson, Stockholm>>
Eva Hild, - Galleri Andersson/Sandström, Stockholm>>
Thomas Brolin - Galleri Aveny, Göteborg>>
Anna Camner - Christian Larsen, Stockholm>>
Frank Stella - Whitney Museum, New York>>
Kungl. Konsthögskolans personal vädjar till myndigheter om granskning>>

ARTIKLAR I DECEMBER 2015

Olle Olsson Hagalund - Sven-Harrys konstmuseum, Stockholm>>
Kerstin Hansson (1954-2015) - Tegen 2, Stockholm>>
Från Hockney till Holbein - Würthsamlingen, Martin-Gropius-Bau, Berlin>>
Vintersalong - Strandverket Konsthall, Marstrand>>
Truls Melin - Lunds Konsthall>>
Tre utställningar på Museum of Fine Arts, Boston>>
Intervju med Havremagasinets chef Ricky Sandberg>>
DIALOGEN: Kjell Strandqvist - En orättvis bild, tillägg till Joakim Lagers artikel>>
Thomas Elovsson - Björkholmen Gallery, Stockholm>>
Agnes Monus - APA Gallery, Stockholm>>
DIALOGEN: Joakim Lager - Reflektioner efter Mejan>>
Mårten Medbo - Christian Larsen, Stockholm>>

ARTIKLAR I NOVEMBER 2015

Ann Edholm - Gallerie Nordenhake, Stockholm>>
David Altmejd - Louisiana, Danmark>>
Hög svansföring – Hunden i konsten - Södertälje konsthall>>
DIALOGEN REPLIK: Dan Wolgers, replik på Maria Lantz inlägg från 18/11>>
Sigrid Sandström - Galleri Olsson & Cecilia Hillström Gallery, Stockholm>>
Bo Trankell - Konstakademien, Studion, Stockholm>>
DIALOGEN: Anna Fredriksson - Konstskolan får inte vara fegis>>
Maria Friberg - Galleri Andersson/Sandström, Stockholm>>
DIALOGEN REPLIK: Maria Lantz - Svar på Wolgers två frågor från 4/11>>
Hannah Ryggen - Moderna Museet, Malmö>>
Boknytt: "Konstscen Östergötland", redaktör Christer Fällman>>
DIALOGEN: Nina Bondeson - Mätbarhetens omåttlighet>>
Willem Andersson - Belenius/Nordenhake, Stockholm>>
DIALOGEN: Danielsson & Carlson, ny podradio för konst: Dan Wolgers intervjuad om konstundervisningen>>
"Du är redan här"- Rymd Konstrum, Sickla, Nacka>>
DIALOGEN: Claes Jurander: En jämförande betraktelse>>
Carl Fredrik Ekström - Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm>>
DIALOGEN REPLIK: Dan Wolgers, replik på Maria Lantz inlägg från 28/10>>
DIALOGEN REPLIK: Jan Manker, replik på Maria Lantz inlägg från 28/10>>

ARTIKLAR I OKTOBER 2015

Erik Chambert - Norrköpings Konstmuseum>>
DIALOGEN REPLIK: Maria Lantz, replik på Jan Mankers och Dan Wolgers inlägg>>
Öppet brev till Kulturrådet angående tidskriftsstödet>>
Black Mountain College 1933–1957 - Institute of Contemporary Art, Boston>>
DIALOGEN: Peter Cornell:Samtalets frihet>>
Peter Köhler - Galleri Magnus Karlsson, Stockholm>>
Anna Odell - Kulturhuset, Galleri 5, Stockholm>>
"Prime Matter", Teckningar av 102 konstnärer från USA och Europa - Teckningsmuseet, Laholm>>
DIALOGEN REPLIK: Jan Manker: Konsten har ett ärende - Replik på Dan Wolgers artikel>>
Yngve Brothén, Pia-Veronica Åström - Galleri Helle Knudsen, Stockholm>>
Roger Hansson - Galleri 1, Göteborg>>
"Bortom glömskan" - Galleri Flach, Stockholm>>
"Space Is Only Noice" - Belenius/Nordenhake, Stockholm>>
Olav Christopher Jenssen - Galleri Riis, Stockholm>>
Jonas Dahlberg - Galerie Nordenhake, Stockholm>>
Konstakademien och Omkonst i samarbete kring essäserien Dialogen>>
DIALOGEN: Dan Wolgers – Före och efter Bologna>>
Olafur Eliasson - Moderna Museet, Stockholm>>
Sara Johansson - Uppsala konstmuseum>>

ARTIKLAR I SEPTEMBER 2015

Nigel Cooke - Pace Gallery, New York>>
Lina Bjerneld - Fullersta Gård, Huddinge>>
Olle Schmidt - Domeij Gallery, Stockholm>>
Roger Metto & Lukas Göthman - Konstforum, Norrköping>>
Michael Schleu - Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm>>
Göteborg International Biennial for Contemporary Art – GIBCA>>
Johannes Heldén - 2015 års Åke Andrén-stipendiat, Bernadotterummet, Waldemarsudde>>
Leif Holmstrand & OLTA - Lilith Performance Studio, Malmö>>
Boknytt: "Lars Kleen Gunnar Smoliansky", Kalejdoskop Förlag>>
Åsa Hällgren Lif - Galleri Eva Solin, Stockholm>>
Francesca Woodman - Moderna Museet, Stockholm>>
"In Between", - Passagen, Linköping>>
Martin Wickström - Lars Bohman Gallery, Stockholm>>
Amy Feldman - AnnaElleGallery, Stockholm>>
Thomas Broomé - Galleri Magnus Karlsson, Stockholm>>
Lotta Döbling - Domeij Gallery, Stockholm>>
Bianca Maria Barmen - Olle Nymans ateljé, Saltsjö-Duvnäs>>
Göran Hägg - Galleri Väst och Ateljén, Konstakademien, Stockholm>>
Maria Hall - Galleri Olsson, Stockholm>>
Love Dahlstedt, Showroom: Jakob Ojanen - Susanne Pettersson Gallery, Stockholm>>
Viktor Rosdahl - Staffanstorps konsthall>>

ARTIKLAR I AUGUSTI 2015

Nell Walden & Der Sturm - Mjellby konstmuseum>>
Annika von Hausswolff - Andréhn-Schiptjenko, Stockholm>>
Simon Gorm Andersen - APA Gallery, Stockholm>>
Helena Roos - Galleri Thomassen, Göteborg>>
Pietilä, Albrectsen, Sjöstrand, Vangen - Galleri Arnstedt, Östra Karup>>

ARTIKLAR I JULI 2015

Hans Wigert har avlidit, Stockholm i juli 2015>>
Kristina Abelli Elander - Kulturhuset, Galleri 3, Stockholm>>
Hans Gedda - Fabriken, Galleri Final, Bästekille>>
Skulptur i Pilane 2015 - Tjörn, Bohuslän>>
Eva Lange - Konstakademien, Stockholm>>
Carolina Falkholt - Ystads Konstmuseum>>

ARTIKLAR I JUNI 2015

Open Art 2015, Örebro>>
PO Ultvedt - Västerås konstmuseum>>
Johan Zetterquist - Göteborgs Konsthall>>
Hertha Hillfon - Liljevalchs konsthall, Stockholm>>
Ann Edholm - Tomelilla Konsthall>>
JODI.org - Belenius/Nordenhake, Stockholm>>
Umeå Konsthögskolas masterstudenter - Galleri Andersson / Sandström, Stockholm>>
"Suecia Contemporare" - Uppsala konstmuseum>>
20 masterstudenter från Malmö Konsthögskola - Malmö Konstmuseum>>
Yoko Ono – One Woman Show, 1960-1971 - Museum of Modern Art, New York>>
Lone Larsen - Galleri Fagerstedt, Stockholm>>
Catrin Andersson - Elastic Gallery, Stockholm>>

ARTIKLAR I MAJ 2015

Konsthögskolans vårutställningar 2015 - Konstakademien, Konstnärshuset, Stockholm>>
"Filosofen", curerad av Fredrik Söderberg och Christine Ödlund - Galleri Riis, Stockholm>>
Akademin Valands vårutställning 2015, Akademin Valand, Galleri Monitor, Galleri Rotor2, Modellsalen, Göteborg>>
KONSTNÄRENS GÄSTKRÖNIKA: Kjell Strandqvist: Verkshöjd>>
Whitney Museum nyöppnat i Meatpacking District, New York>>
The Vinyl Factory visar: Ikeda Ryoji - Brewer Street Car Park, London>>
Venedigbiennalen 2015, Del 1: Huvudutställningen - Arsenale, Giardini, Venedig>>
Venedigbiennalen 2015 – Del 2: Nationspaviljongerna - Arsenale, Giardini, Venedig>>
Konstfackskolans vårutställning 2015, Telefonplan, Stockholm>>
Mari Rantanen - Konsthallen Hishult>>
Adrián Villar Rojas - Moderna Museet, Stockholm>>
Michael Beutler - Hamburger Banhof, Berlin>>
Heri Dono - Färgfabriken, Stockholm>>
Jóhan Martin Christiansen, Jesper Veileby, Erlend Grytbakk Wold - Arnstedt, Östra Karup>>
Meta Isæus-Berlin - Galleri Andersson/Sandström, Stockholm>>
Hanna Beling, Ulla Wiggen - Susanne Pettersson Gallery, Stockholm>>

ARTIKLAR I APRIL 2015

Ylva Ogland - Bonniers Konsthall, Stockholm>>
Andreas Eriksson - Galleri Riis, Stockholm>>
Tomas Ferm - Galleri Lucifer, Skövde>>
Thomas Carlsson - Galleri Jan Wallmark, Stockholm>>
Peter Doig - Louisiana, Danmark>>
Patrik Gyllander - NP33, Norrköping>>
KONSTNÄRENS GÄSTKRÖNIKA: Kjell Strandqvist: Upprinnelser>>
Richard Johansson - Galleri Magnus Karlsson, Stockholm>>
Åsa Maria Bengtsson, Ditte Ejlerskov, Haidar Madhi, Olov Tällström - Kristianstads konsthall>>
Scott Olson - Galerie Nordenhake, Stockholm>>
Wilhelm von Kröckert - Lars Bohman Gallery, Stockholm>>
Frida Fjellman, Peter Callesen, Ingela Svensson - Eskilstuna konstmuseum>>
Helén Svensson - Konstakademien, Stockholm>>
Ann Eringstam - Passagen, Linköping>>
VALAND 15, Masterstudenter - Vasagatan 33, Göteborg>>
Jeff Wall - Louisiana, Danmark>>
Jakob Simonson - Belenius/Nordenhake, Stockholm>>
Je-Te L. Ranning - Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm>>

ARTIKLAR I MARS 2015

Fredrik Wretman - Galleri Flach, Stockholm>>
Tomas Lundgren, Åsa Larsson - Galleri Thomas Wallner, Simris>>
KONSTNÄRENS GÄSTKRÖNIKA: Kjell Strandqvist: Om att utpeka>>
Pangaea II: New Art from Africa and Latin America - Saatchi Gallery, London>>
Martin Ålund - Konstnärshuset, Stockholm>>
Daniel Jensen - Björkholmen Gallery, Stockholm>>
André Kertész, "de-Formations" - Bruce Silverstein Gallery, New York>>
Emil Nolde - Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm>>
Dan Wirén - APA Gallery, Stockholm>>
Angelica Mesiti - Lilith Performance Studio, Malmö>>
Camilla Lundberg - Galleri Argo, Stockholm>>
Karin Wikström - Galleri 1, Göteborg>>
Suzan Frecon - David Zwirner Gallery, New York>>
Lena Johansson - Andrehn-Schiptjenko, Stockholm. Yngve Rådberg - Galleri Olsson, Stockholm>>
Sissel Wibom - Forum, Stockholm>>
KONSTNÄRENS GÄSTKRÖNIKA: Britt Ignell Karlbrand: En reflektion>>
Cajsa von Zeipel vs. Carl Milles - Millesgården, Lidingö>>
Sonja Larsson, Molly Kien - Konstakademien, Stockholm>>
Susanne Johansson - Galleri Magnus Karlsson, Stockholm>>
Gert Aspelin - Studion, Konstakademien, Stockholm>>

ARTIKLAR I FEBRUARI 2015

Louise Bourgeois - Moderna Museet, Stockholm>>
Premiums: Interim Project 2015 - Royal Academy of Arts, London>>
Francesca Woodman - Marian Goodman Gallery, New York>>
Maurits Ylitalo - Domeij Gallery, Stockholm>>
Amalia och Astrid Årfelt - Galleri Cupido, Stockholm>>
Paula Modersohn-Becker - Louisiana, Danmark>>
Bianca Maria Barmen - Bror Hjorths Hus, Uppsala>>
Hans Lannér - Galleri 1, Göteborg>>
Tine Aamodt - Galleri 21, Malmö>>
Christina Skårud, Magnus Larsson - Västerås konstmusem>>
Annika Johansson, Camilla Lundberg, Katarina Lönnby - Konstforum, Norrköping>>
Alexandra Stratimirović - Konstnärshuset, Stockholm>>
Göran Nilsson, "Minnesutställning - Grafiska Sällskapet, Stockholm>>
Vårsalongen 2015 - Liljevalchs Konsthall, Stockholm>>
Adriana Varejão - Institute of Contemporary Art, Boston>>
Helena Lund Ek - Johan Berggren Gallery, Malmö>>
Leontine Arvidsson - AnnaElleGallery, Stockholm>>

ARTIKLAR I JANUARI 2015

Håkan Rehnberg - Moderna Museet, Stockholm>>
Patrick Nilsson - Galleri Flach, Stockholm>>
Mikelis Lapsa - Susanne Pettersson Gallery, Stockholm>>
Susanna Slöör: Vem tar ansvaret för konstkritiken?>>
Mamma Andersson - David Zwirner, New York>>
Hans Andersson - Lars Bohman Gallery, Stockholm>>
Per Kesselmar - Galleri Fagerstedt, Stockholm>>
Ann Blom - Galleri Ping Pong, Malmö>>
Andreas Fägerskiöld - Galleri Mejan, Stockholm>>
Anneli Nise - Galleri Cupido, Stockholm>>
Svante Lindekrantz - Galleri Uddenberg, Göteborg>>

ARTIKLAR I DECEMBER 2014

Hanns Karlewski - Jakobsbergs Konsthall>>
Magnus Berg - Galleri Olsson, Stockholm>>
KG Nilson - Sven-Harrys Konstmuseum, Stockholm>>
Kristoffer Zetterstrand - Stene Projects, Stockholm>>
Martin Thelander, Clara Gesang-Gottowt, Carin Blücher, Galleri Thomas Wallner, Simris>>
Kjell Strandqvist: Tid och otid - en reflektion kring koncept och gestaltning>>
Astrid Sylwan - Eskilstuna konstmuseum>>
Ann Böttcher - Galerie Nordenhake, Ebba Matz - Cecilia Hillström Gallery, Stockholm>>
Ann Edholm, Lage Lindell, Per-Olof Ultvedt - Södertälje Konsthall>>

ARTIKLAR I NOVEMBER 2014

Katrine Helmersson - Kulturhuset, Galleri 3, Stockholm>>
Lina Selander - Örebro konsthall>>
Hillevi Berglund - Galleri Flach, Stockholm>>
Helene Billgren - Galleri Magnus Karlsson, Stockholm>>
Chris Ofili - New Museum, New York>>
Martina Müntzing - Galleri Olsson, Stockholm>>
Kerro Holmberg - Galleri Cupido, Stockholm>>
Dan Almqvist - Galleri PS, Göteborg>>
Elmgreen & Dragset - Statens Museum for Kunst, Köpenhamn>>
Ulf Holgersson - Tomarps Kungsgård>>
Disa Rytt, Johanna Fjaestad, Susanna Serrander - Lidköpings Konsthall>>
Judith Scott - Brooklyn Museum, New York>>
Vera Nilsson - Liljevalchs konsthall, Stockholm>>
Nordisk salong 2014 - Dunkers kulturhus, Helsingborg>>
"Dear Bedfellows, Dear painting" - Fullersta Gård, Huddinge>>
Lage Lindell - Galerie Bel'Art, Stockholm>>

TIDIGARE ARTIKLAR FINNS I ARKIVET

Kulturrådet