Annons: Annons:
Diagonalakademin
1 Open Art
1
::sök ::arkiv ::vår policy ::prenumerera ::annonsera ::länkar ::kontakt
1
1
1
Vi finns på Facebook
1
1
1
God JUl önskar redaktionen
1
1
1

Tiden som barn
av konstnären

Hanns Karlewski, Jakobsbergs Konsthall, t.o.m. 18/1
I starkt koncentrerad form, som en essens från fem decenniers verksamhet, kan man nu möta Hanns Karlewskis verk på Jakobsbergs Konsthall. Här finns tyngd och lätthet i både formalistisk och mer uppsluppet gestaltad såväl som politiserad form... Läs mer>>

1
1
1

Sekundsnabba
ögonblick
av insikt
Magnus Berg, Galleri Olsson, Stockholm, t.o.m. 26/12
Den något svårtydbara utställningstiteln "KPHTH" lyder i direktöversättning "Kreta" – alltså den grekiska ö där Magnus Berg tillbringat så mycken skapande tid. Även denna gång färgar den mytomspunna ön målningarna i Medelhavsblått och sandiga ockratoner... Läs mer>>

 
1

Staden och kriget från insidan av drömmarens ögonlock
KG Nilson, Sven-Harrys Konstmuseum, Stockholm, – 25/1
Den som förväntar sig en heroiserande krigsromantik, baserad på utställningstiteln, lär bli besviken. Här koras inga segrare. Produkten av krigets idioti ligger oftast lätt dolt under ytan, men återkommer ständigt som ett högst påtagligt hot i form av jaktflygplan eller kors... Läs mer>>

1
1
1

Det privata som
historiens källa

Kristoffer Zetterstrand, Stene Projects, Sthlm –10/1
Allmänljuset är dämpat, stämningen dramatisk, närmast teatral. Spadat spotljus lyfter de fem målningarna tills de tycks sväva en bit ut från de ärrade väggarna. Här inbjuder själva presentationsformen till fördjupat fokus på vart enskilt verk... Läs mer>>

 
1
1
1

Kritiskt distans,
parodiskt avväpnande

Martin Thelander, Clara Gesang-Gottowt, Carin Blücher, Galleri Thomas Wallner, Simris, - 6/1
Den ettrigt framrusande kändisjournalistiken får, med Thelanders hand, metafysiskt inbromsande övertoner. Det är vackert som ett kyrkorum, milsvitt från bländande fotoblixtar... Läs mer>>

1
1
1

Kjell Strandqvist:
Tid och otid
En reflektion kring koncept och gestaltning
Konceptets tid är nu, gillas och uppmärksammas, en implicit fordran som ger en känsla av mening och sammanhang, verks läsbarhet gynnas men ibland på den retinala skärpans bekostnad... Läs mer>>

 

Hjärtats hårda slag,
handens vakna rörelse

Astrid Sylwan, Eskilstuna konstmuseum –11/1
Man kan närma sig Astrid Sylwans storskaliga och färgintensiva måleri på ett flertal olika sätt; de skiktade bildrummen inbjuder till associativa resor i både traderad historia och omedelbar samtid... Läs mer>>

1
1
1

En reflektion över
gestaltning och berättande

Mellan det obegripliga
och det övertydliga

Ann Böttcher, Galerie Nordenhake, Sthlm -20/12
Ebba Matz, Cecilia Hillström Gallery, Sthlm -20/12

I två utställningar använder sig respektive konstnär av en likartad metod. En historia skall berättas, eller snarare suggereras fram... Läs mer>>

 
1
1
1

Kroppen som mänsklighetens altare
Ann Edholm, Lage Lindell, Per-Olof Ultvedt, Södertälje Konsthall, – 1/2
Det är logiskt att ställa samman Ann Edholms monumentala "kroppar" med Lage Lindells rytmiska rörelser och spår efter människa. Att lägga till en rörlig installation signerad Per-Olof Ultvedt bekräftar mötet... Läs mer>>

1

Retrospektiv med Katrine Helmersson
Vi är Eros
sönderkyssta slavar

Katrine Helmersson, Kulturhuset, Stockholm, –1/2
Sinnlighet i en sublimerad och överförd form är något av Katrine Helmerssons signum. Men också en kreativ saknad, eller snarare en längtan efter något per definition ouppnåeligt, efter ett fullkomnande i kärlekens ordbruk... Läs mer>>

 
1
1
1

Kontrollen över våra minnen
Lina Selander, Örebro konsthall, t.o.m. 4/1
Glömskan och minnet är en röd tråd i Lina Selanders arbeten – men likaså kontrollen över våra minnen. Kanske därav den elegiska stämningen som förenar hennes oftast snåriga och svartvita filmer... Läs mer>>

1
1
1

Ett hus utom oss
Hillevi Berglund, Galleri Flach, Stockholm, – 13/12
Den tematiska omslutningen är denna gång "hus" i diverse skepnader: från Monopolhus till hyddor, tält och kojor. Huset som ikon är kanske den mest signifikativt mänskliga trygghetssymbolen: skydd och värme, plats för social samvaro... Läs mer>>

 
1

Slängkyssar och hästbett
Helene Billgren, Galleri Magnus Karlsson, Sthlm, –21/12
Helene Billgren har på ett knappt tiotal år intagit rollen som en av de främsta målarna på den svenska konstscenen. Hennes valörrika bildspråk fyllt av innehållsliga berg-och-dalbanor överraskade nog många som vant sig vid den blyertsbrukande och återhållet konceptuella konstnären... Läs mer>>

1
1
1

Ofilis natt och dag
Chris Ofili, New Museum, New York, t.o.m. 25/1
Chris Ofili slog igenom i den löst sammansatta gruppen Young British Artists. Omgiven av konceptuell konst i ett sammanhang där måleri marginaliserats, lyckades Ofili finna en plats för sin figuration.
Läs mer>>>

 

På resa i dunkla landskap
Ulf Holgersson, Tomarps Kungsgård, t.o.m. 14/12
Ulf Holgerssons täta granskogar i evig skymning, hans strilande skogsbäckar och ensligt belägna trähus, bär på en stark igenkänningsfaktor för det stora flertalet av oss svenskar – även för de mest inbitna storstadsbor... Läs mer>>

1
1
1

Åskådarens alienering inför verket
Elmgreen & Dragset, Statens Museum for Kunst, Köpenhamn, t.om 4/1
Elmgreen & Dragset uppehåller sig vid ett kriterium som sociologerna glömt att mäta. Upplevelsen av livets tomhet och meningslöshet. Men det ska sägas på en gång att tomhetskänslorna inte på något sätt bara hör ihop med Danmark... Läs mer>>

 
1
1
1

Konst i ljuset av en livshistoria
Judith Scott, Brooklyn Museum, New York, –29/3
Judith Scotts verk påminner om kokonger omslutande objekt hon approprierat från den delade ateljé där hon arbetade. Tekniken är sammanhållen, och rymmer en mängd subtila variationer... Läs mer>>

Gamla älskade barn
Vera Nilsson, Liljevalchs konsthall, Sthlm, –6/1
Att tillåtas få inblick i Vera Nilssons arbete betraktades i hennes tid närmast som heligt. Det säger något om hur aktad hon var av sin samtid. Generationsmässigt faller hon lite mellan stolarna och kan varken hänföras till Matisseeleverna eller till primitivisterna... Läs mer>>

 
1
1
1
Nordisk salong med spets
Nordisk salong 2014, Dunkers kulturhus, Helsingborg, t.o.m. 11/1
Med hela Norden som upptagningsområde har arrangerande Helsingborgs konstförening och Dunkers kulturhus lyckats snäva in urvalet i Nordisk salong 2014. Resultatet är också en klart spetsigare salong i år än tidigare... Läs mer>>
1
1
1

Måleriska experiment
från svensk västkust

"Dear Bedfellows, Dear painting"
Fullersta Gård, Huddinge, t.o.m. 4/1

Det är inte ofta det göteborgska samtidsmåleriet exponeras rättframt och okomplicerat i grupputställningar för Stockholms luttrade konstpublik. På Fullersta Gård sker dock detta. Och även om det inte är helt lätt att bedöma det västkust-representativa är det alltid intressant att söka eventuella likheter... Läs mer>>

1

Stor Marlene Dumas-retropektiv i Amsterdam
Bildens bördor
Marlene Dumas, Stedelijk, Amsterdam –4/1
Bilden som börda är den mångtydiga titel som Marlene Dumas tillägnat sin retrospektiva utställning och turné som i början av september inleddes på Stedelijk museum, Amsterdam, och som efter årsskiftet går vidare till Tate Modern, London, och senare till Fondation Beyeler, Basel... Läs mer>>

1
1
1

Ai Weiwei på fängelseön
Alcatraz som scen för vår tids politiska fångar
Ai Weiwei on Alcatraz, San Francisco, -26/4
Den som vill besöka Ai Weiweis nya utställning måste ta färjan till San Franciscos mest kända turistattraktion – Alcatraz. Det berömda fängelset är en helt central del av "@Large" som består av sju verk... Läs mer>>

 
1
1
1

Zero - Måleriets begränsningar skulle sprängas
"Zero - Countdown to Tomorrow, 1950s - 60s",
Guggenheim Museum, New York, t.o.m. 7/1

Längtan efter konstnärlig nystart efter andra världskriget fick Otto Piene och Heinz Mack att skapa gruppen Zero, till vars kärna Günther Uecker senare anslöts. Ett nätverk skapades från vilket Guggenheim i New York nu visar 180 verk av 40 konstnärer... Läs mer>>

1
1
1

Rembrandts sena verk
Han sökte det djupt mänskliga i människan
Rembrandt: The Late Works, National Gallery, London, t.o.m. 18/1
Det är i de sena verken som Rembrandt van Rijn i hög grad blir den konstnär såsom vi känner honom idag: en extraordinär skildrare av människan och det mänskliga, av själen dold bakom masken... Läs mer>>

 
1
1
1

Stor retrospektiv med
Anselm Kiefer i London

På vandring mot sanningen
Anselm Kiefer, Royal Academy of Art, London, -14/12
Det är en imponerande retrospektiv som visas under hösten på Royal Academy i London. Här bjuds sorgesånger över de brutala övergreppen som även inkluderade den tyska kulturen, en process infernaliskt utlöst av konstälskande nazister... Läs mer>>

1
1
1
Vi trivs i kulturen – här och nu
"Här/Nu – Ett fysiskt möte i tid och rum", Artipelag, Gustafsberg, t.o.m. 6/1
Här har tio väsensskilda konstnärskap med tio klart olika temperament och angreppssätt samlats. Och alla har de varit tvungna (som alltid på Artipelag) att ta ställning till de vackra rummen och samspelet med omgivningens spektakulära skönhet... Läs mer>>
1
1
1

Kan en målning skratta?
Lars Olof Loeld, Waldemarsudde, Sthlm, -17/1
Det är en lågmäld och småklurigt filosoferande värld som Lars Olof Loeld bjuder in till. Det poetiska tilltalet i ord, ting och tanke färgar både helhet och detaljer. Man kan här med rätta tala om en horisontell såväl som en vertikal konstform. Läs mer>>

1
1
1
Tre fixstjärnor på Moderna Museet
Det bekräftande rummets betydelse

"Skulptur efter skulptur", Fritsch, Koons, Ray, Moderna Museet, Stockholm, t.o.m. 18/1

Moderna Museets stora höstsatsning "Skulptur efter skulptur" är ett imponerande megaprojekt, åtminstone vad det ekonomiska värdet beträffar. Det är på många sätt en intressant presentation, men om den konstnärliga oumbärligheten kan man nog tvista... Läs mer>>
1
1
1

Nordisk samtidskonst
i New York

Gallerirunda: fyra nordiska konstnärer i New York
Den nordiska närvaron i New Yorks konstvärld är stark under hösten. Vi tittar närmare på fyra utställningar av unga, nordiska konstnärer: Fredrik Værslev, Rose Eken, Cajsa von Zeipel och Ragnar Kjartansson... Läs mer>>

1
1
1
Modernautställningen 2014
Konstruktion, styrning, trendspaning

Modernautställningen 2014 - Society Acts, Moderna Museet Malmö –25/1 2015
De två tidigare Modernautställningarna (2006, 2010) mönstrade svensk samtida konst. Med 2014 års upplaga i Malmö har konceptet breddats till att omfatta alla nordiska länder samt Baltikum och Polen... Läs mer>>
1
1
1
Debatt
DN:s kulturredaktion struntar i pressetiken

Debattartikel om Dagens Nyheters konstkritik
Hur står det till med pressetiken på Bonnierägda Dagens Nyheters kulturredaktion? Det kan man fråga sig efter att tidningen återigen publicerat en okritiskt hyllande recension av en utställning på Bonnierkoncernens egen konsthall – och naturligtvis är man först ut av alla med sin tribut... Läs mer>>
1
1
1
Naturen intar kulturen
Olafur Eliasson, Louisiana, t.o.m. 4/1 2015
Det krasar under fötterna av ett tjockt, kuperat, lager sten och grus. Stenlandskapet genomkorsas av en smal bäck. Det skulle kunna ha varit en ögonblicksbild från en uppfriskande fjällvandring, om inte naturen förädlats innanför vita väggar och tak... Läs mer>>
 
1
1
1

TEMA: OMKONST TIO år – JUBILEUMSARTIKLAR

Läs artikel Susanna Slöör: I glömskans grepp>>
Läs artikel Sigrid Sandström: De involverade>>
Läs artikel Peter Cornell: Orden och bilderna>>
Läs artikel Anna Brodow: Bloggen som konstkritiskt forum>>
Läs artikel Håkan Nilsson: Kritikerns (svane)sång>>
Läs artikel Ann Edholm: Du, jag och Musse Pigg>>
Läs artikel Thomas Anderberg: Lullabies och Brillolådor>>
Läs artikel Kerro Holmberg: En kub av bomull>>
Läs artikel Leif Mattsson: Tio år av alternativ konstkritik>>
Läs artikel Olle Granath: Contemporary – ett nebulöst nysvenskt begrepp>>

1
1
1

Annonser: Annonser: Annonser:
ANNAELLEGALLERY
Örebro konsthall
Galleri Magnus Karlsson
Belenius / Nordenhake
Galerie Helena
Växjö Konsthall
Nordisk Salong
Nordiska Konstskolan
NP33 Norrköping
Galleri Cupido
Eskilstuna Konstmuseum
Fullersta gård
KAZ Galleri
Konstexpo
Hjärnstorm
Läs mer om hur du
annonserar på Omkonst>>
Kulturcentrum Ronneby
Galerie Bel'Art
Galleri Olsson, Stockholm
Konstakademien
Passagen
Millesgården
Lars Bohman Gallery
Konstnärernas hjälpfond
Tomarps kungsgård
Bokförlaget Bergsäker
Galleri Uddenberg
Konstgalleriet i Hälleforsnäs
Grafiska Sällskapet
Enjoy Scandinavian Art
Open Critic
Läs mer om hur du
annonserar på Omkonst>>
Evert Lundquists Ateljémuseum
Galleri Alex Wiberg
Galleri Eva Solvang
Konstnärshuset
Galleri Mårtenson & Persson
Lilith Performance Studio
Galleri Argo
Galleri Helle Knudsen
Falkenbergs konstskola
Studio L2
Galleri Aveny
Ingela Ullberg Hallonquist
Mats Pettersson
Svenska konstnärer
Läs mer om hur du
annonserar på Omkonst>>
 
ARTIKLAR I DECEMBER 2014

Hanns Karlewski - Jakobsbergs Konsthall>>
Magnus Berg - Galleri Olsson, Stockholm>>
KG Nilson - Sven-Harrys Konstmuseum, Stockholm>>
Kristoffer Zetterstrand - Stene Projects, Stockholm>>
Martin Thelander, Clara Gesang-Gottowt, Carin Blücher, Galleri Thomas Wallner, Simris>>
Kjell Strandqvist: Tid och otid - en reflektion kring koncept och gestaltning>>
Astrid Sylwan - Eskilstuna konstmuseum>>
Ann Böttcher - Galerie Nordenhake, Ebba Matz - Cecilia Hillström Gallery, Stockholm>>
Ann Edholm, Lage Lindell, Per-Olof Ultvedt - Södertälje Konsthall>>

ARTIKLAR I NOVEMBER 2014

Katrine Helmersson - Kulturhuset, Galleri 3, Stockholm>>
Lina Selander - Örebro konsthall>>
Hillevi Berglund - Galleri Flach, Stockholm>>
Helene Billgren - Galleri Magnus Karlsson, Stockholm>>
Chris Ofili - New Museum, New York>>
Martina Müntzing - Galleri Olsson, Stockholm>>
Kerro Holmberg - Galleri Cupido, Stockholm>>
Dan Almqvist - Galleri PS, Göteborg>>
Elmgreen & Dragset - Statens Museum for Kunst, Köpenhamn>>
Ulf Holgersson - Tomarps Kungsgård>>
Disa Rytt, Johanna Fjaestad, Susanna Serrander - Lidköpings Konsthall>>
Judith Scott - Brooklyn Museum, New York>>
Vera Nilsson - Liljevalchs konsthall, Stockholm>>
Nordisk salong 2014 - Dunkers kulturhus, Helsingborg>>
"Dear Bedfellows, Dear painting" - Fullersta Gård, Huddinge>>
Lage Lindell - Galerie Bel'Art, Stockholm>>

ARTIKLAR I OKTOBER 2014

Marlene Dumas - Stedelijk, Amsterdam>>
Ai Weiwei on Alcatraz, San Francisco>>
"Zero - Countdown to Tomorrow, 1950s - 60s" - Guggenheim Museum, New York>>
Bruno Knutman - Galleri Magnus Karlsson, Stockholm>>
Göran Johansson - Galleri Aveny, Göteborg>>
Rembrandt: The Late Works - National Gallery, London>>
Anselm Kiefer - Royal Academy of Art, London>>
"Här/Nu – Ett fysiskt möte i tid och rum" - Artipelag, Gustafsberg>>
Dawid, Anders Widoff - Konstforum, Norrköping>>
"Skulptur efter skulptur", Fritsch, Koons, Ray - Moderna Museet, Stockholm>>
Gallerirunda: fyra nordiska konstnärer i New York>>
Johan Nobell - ANNAELLEGALLERY, Stockholm>>
Camilla Bergman - Sundsvalls museum>>
Lars Lerin - Lars Bohman Gallery, Stochholm>>
Monica Höll - Örebro konsthall>>
Sophie Tottie - Belenius/Nordenhake, Stockholm>>
Yvonne Jeppsson - Galleri Argo, Stockholm>>
Dan Colen - Gagosian Gallery, New York>>
Lars Olof Loeld - Waldemarsudde, Stockholm>>
Kim Westerström - Galleri Kronan, Norrköping>>
Folke Hellström Lind - Ebelingmuseet, Torshälla>>

ARTIKLAR I SEPTEMBER 2014

Modernautställningen 2014 - Society Acts - Moderna Museet Malmö>>
XV:e Grafiktriennalen - Uppsala Konstmuseum>>
Konstforum firar 50 år, Jubileumsutställning, Norrköping>>
Ylva Ogland - Röda Sten konsthall, Göteborg>>
Helen Frankenthaler - Gagosian Gallery, New York>>
Jonas Liveröd - Galleri 21, Malmö>>
"Right is Wrong", kinesisk konst från fyra decennier - Bildmuseet, Umeå>>
Yngve Brothén - Trollhättans konsthall>>
Etikdebatt om Dagens Nyheters konstkritik>>
Anders Petersen - Fotografiska, Stockholm>>
Laura Lima - Bonniers Konsthall, Stockholm>>
Maria Nordin - Galleri Magnus Karlsson, Stockholm>>
Irene Westholm - Galleri PS, Göteborg>>
Linn Fernström - Lars Bohman Gallery, Stockholm>>
Sirous Namazi - Galerie Nordenhake, Stockholm>>
Thomas Edetun - Galleri Argo, Stockholm>>
Laura Lima - Lilith Performance Studio, Malmö>>
Julia Selin - Galleri Flach, Stockholm>>
Olafur Eliasson - Louisiana, Danmark>>
Camilla Akraka - Passagen, Linköping>>
Dit-Cilinn - Cecilia Hillström Gallery, Stockholm>>

ARTIKLAR I AUGUSTI 2014

Antony Gormley - Galleri Andersson / Sandström, Stockholm>>
Kjell Anderson - Konstakademiens Ateljé och Galleri Olsson, Stockholm>>
Simon Mullan - Belenius/Nordenhake>>
Thinking Through Painting - Galleri Väst och Galleri Öst, Konstakademien, Stockholm>>
Astrid Svangren - ANNAELLEGALLERY, Stockholm>>
Gertrud Alfredsson - Galleri 21, Malmö>>

ARTIKLAR I JULI 2014

Matthew Ritchie, Jim Hodges - Institute of Contemporary Art, Boston>>
Gunnar Smoliansky, Mia Malmlöf, Göran Hägg - Fabriken Bästekille>>
Hans Gedda - Konstgalleriet, Hälleforsnäs>>
Anne-Karin Furunes - Millesgården, Lidingö>>
Evert Lundquist - Lars Bohman Gallery, Stockholm>>
Christian Partos - Uppsala Konstmuseum>>

ARTIKLAR I JUNI 2014

Skulptur i Pilane 2014, Tjörn, Bohuslän>>
Philip Guston - Louisiana, Danmark>>
Tommy Östmar - Bror Hjorths Hus, Uppsala>>
"Double View", Samtida Landskapskonst - Passagen, Linköping>>
Eva Lange, Skulptur - Olle Nymans ateljé, Saltsjö-Duvnäs>>
Lars Lerin - Akvarellmuseet, Skärhamn>>
Wanås Konst 2014 - Wanås, Knislinge>>
Lena Svedberg - Moderna Museet, Stockholm>>
Gerlesborgsskolan 70 år - Historisk utställning och Jubileumsutställning>>
Vanessa Baird - Göteborgs konstmuseum>>

ARTIKLAR I MAJ 2014

Kungl. Konsthögskolans examensutställningar 2014 - Konstakademien, Konstnärshuset, Stockholm>>
Akademin Valands vårutställning 2014, Göteborg>>
Johanna Karlsson, Tommy Hilding - Galleri Magnus Karlsson, Stockholm>>
Anette Flensburg - Galleri Andersson / Sandström, Stockholm>>
Fredrik Norén - Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm>>
Konstfackskolans vårutställning 2014, Stockholm>>
Årsutställning 2014, Malmö konsthögskola>>
Mattias Bäcklin, Eva Maria Ern och Oscar Furbacken - Susanne Pettersson Gallery, Stockholm>>
Johan Röing - Galleri Ping Pong, Malmö>>
Carl Johan De Geer - Färgfabriken Stockholm>>
Evert Lundquist - Enköpings konsthall>>
Rebecca Burkhalter - Domeij Gallery, Stockholm>>
Berit Lindfeldt - Liljevalchs konsthall, Stockholm>>
Sigmar Polke 1963-2010 - Modern Museum of Art, New York>>
Vassil Simittchiev - Moderna Museet Malmö>>
Petri Hytönen - Galleri Se Konst, Falun>>

ARTIKLAR I APRIL 2014

Bianca Maria Barmen - Krognoshuset, Lund>>
Thomas Henriksson - Galleri Olsson, Stockholm>>
Nina Bondeson - Galerie Helena, Stockholm>>
Familjen Ingvarsson Capaldi - Galler Lucifer, Skövde>>
"Nietzsche Was A Man", Videoverk av 19 iranska kvinnor - Malmö konsthall>>
Staffan Nihlén - Waldemarsudde, Stockholm>>
Rigmor Grönjord - Waldemarsudde, Stockholm>>
Nygårds Karin Bengtsson - Höganäs konsthall>>
Olli Lyytikäinen - Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn>>
Lotta Hannerz - Lars Bohman Gallery, Stockholm>>
Hertha Hanson - ANNAELLEGALLERY, Stockholm>>
Lars Englund, Gerry Johansson - Malmö Konsthall>>
Charlotte Gyllenhammar - Christian Larsen, Stockholm>>
Fredrik Söderberg - Galleri Riis, Stockholm>>
"Uppror och oro", Arfwidson, Holmstrand, Winmalm, Romare - Örebro konsthall>>
Roger Ballen - Fotografiska, Stockholm>>
Eva Hild - Galleri Stockselius, Skövde>>
Revolution, Witness - Art and Civil Rights in the Sixties, Brooklyn Museum, New York>>
Lasse Söderberg - NP33, Norrköping>>

ARTIKLAR I MARS 2014

Rembrandt,"Batavernas trohetsed till Claudius Civilis" - Rijksmuseum, Amsterdam>>
Erland Brand - Göteborgs Konsthall>>
Astrid Kruse Jensen - Sven-Harrys Konstmuseum, Stockholm>>
Jeff Olsson - Krets, Malmö>>
The Beginning Is Always Today - konst och feminism i Skandinavien - Västerås konstmuseum>>
Dan Wolgers - Galleri Magnus Karlsson, Stockholm>>
Pekka Söderberg - Vänersborgs Konsthall>>
Jennifer Forsberg - Galleri Mårtenson&Persson, Stockholm>>
Tilda Lovell, Vanna Bowles - Lars Bohman Gallery, Stockholm>>
Pawel Althamer - New Museum, New York>>
Roger Metto - Galleri Olsson, Stockholm>>
Jani Hänninen - Galleri 21, Malmö>>
Man Ray - "New York – Paris – Hollywood", Millesgården, Lidingö>>
Ellisif Hals - ANNAELLEGALLERY, Stockholm>>
Jan Svenungsson - Galleri Flach, Stockholm>>
Zandra Ahl, Knutte Wester - Eskilstuna Konstmuseum>>

ARTIKLAR I FEBRUARI 2014

Sonja Larsson - Cecilia Hillström Gallery, Stockholm>>
Lars Göran Nilsson - APA Gallery, Stockholm>>
Ragnar Schmid - Galleri Aveny. Roger Simonsson - Galleri Uddenberg, Göteborg>>
Fredrik Lindqvist - Pumphuset konsthall, Landskrona>>
Gabriel Orozco - Moderna Museet, Stockholm>>
Katarina Norling - Galleri Se Konst, Falun>>
Öyvind Fahlström - Galerie Bel'Art, Stockholm>>
Torbjörn Nolkrantz - Galleri 1, Göteborg>>
Konstnären Georg Suttner, Stockholm, har avlidit>>
Tom Bogaard / Samira Englund - Galleri Thomassen, Göteborg>>
"Different Distances" - Aperture Gallery, New York>>
Lotta Hagerman - Konstforum, Norrköping>>
Andreas Eriksson - Bonniers Konsthall, Stockholm>>
Konstrunda i Bushwick, New York>>
Tacita Dean - Statens Museum for Kunst, Köpenhamn>>
Charlie Roberts - Galleri Magnus Karlsson, Stockholm>>
Mikkel Carl - ANNAELLEGALLERY, Stockholm>>

ARTIKLAR I JANUARI 2014

Vårsalongen 2014 - Liljevalchs konsthall, Stockholm>>
Christina Ramberg - Institute of Contemporary Art, Boston>>
Edward Jarvis - Nationalgalleriet, Stockholm>>
Åsa Larsson - Galleri Olsson, Stockholm>>
International Print Triennial Krakow - Dalarnas museum, Falun>>
Christodoulos Panayiotou - Galerie Nordenhake, Stockholm & Anna Odell, “Återträffen”>>
Marcus Eek - Björkholmen Gallery, Stockholm>>
Ståle Vold - Johan Berggren Gallery, Malmö>>
Nina Bondeson - Galleri 1, Göteborg>>
Boknytt: "Anders Petersen", Bokförlaget Max Ström>>
Nanna de Wilde - KAZ Galleri, Västerås>>
Kiripi Katembo Siku - Galleri Flach, Stockholm>>
Carolina Jonsson - Lidköpings Konsthall>>

ARTIKLAR I DECEMBER 2013

Malmö konstmuseum@Malmö konsthall - Malmö Konsthall>>
Kjell Strandqvist - Konstakademien, Studion plan 4, Stockholm>>
Erland Cullberg och Anders Widoff - Södertälje konsthall>>
Philippe Parreno - Palais de Tokyo, Paris>>
Harald Lyth - Sven-Harrys Konstmuseum, Forum - Nutidsplats för kultur, Stockholm>>
Ella Tillema - Galleri Thomas Wallner, Simris>>
Marie-Louise Ekman - Gävle Konstcentrum>>
Thomas Edetun, Camilla Lothigius - Konstforum, Norrköping>>

ARTIKLAR I NOVEMBER 2013

Gallerirunda i Paris hösten 2013>>
Carnegie Art Award 2014 - Konstakademien, Stockholm>>
Virgil Dejarv - Värmlands Museum, Karlstad>>
Bengt Jahnsson-Wennberg - Nationalgalleriet, Stockholm>>
Carl Hammoud - Galleri Magnus Karlsson, Stockholm>>
Felix Gmelin - Krognoshuset, Lund>>
Ulf Trotzig - Staffanstorps konsthall>>
Daido Moriyama - Galleri Riis, Stockholm>>
Agnes Monus - APA Gallery, Stockholm>>
Jan Albert Carlsson - Domeij Gallery, Stockholm>>
Claes Jurander - Lars Bohman Gallery, Stockholm>>
John Stenborg - Galleri Argo, Stockholm>>
Julia Peirone, Annika Svenbro - Konstforum, Norrköping>>
Thomas Magnusson - Galleri Helena, Stockholm>>
Samlingen återinstallerad på Thielska Galleriet>>
Sara Nilsson, Susanne Vollmer - Galleri Thomassen, Göteborg>>
Anna Bjerger - Fullersta Gård, Huddinge>>

ARTIKLAR I OKTOBER 2013

"Svarta Tavlan - om konst och lärande" - Artipelag, Gustavsberg>>
Balthus - Metropolitan Museum of Art och Gagosian Gallery, New York>>
Hans Åkerlund - Jakobsbergs Konsthall>>
Lena Cronqvist - Liljevalchs konsthall, Stockholm>>
Anders Bülow, Nanna Nordström - Krognoshuset, Lund>>
Frida Berntsson - Galleri Kronan, Norrköping>>
Konstkritikern och essäisten Ulf Linde har gått bort>>
Minnesbilder - Tomarps Kungsgård, Kvidinge>>
Kent Iwemyr - Galleri Magnus Karlsson, Stockholm>>
Karin Ohlin - Galleri Flach, Stockholm>>
Disa Rytt - Galleri Anna Thulin, Stockholm>>
Anna Kristensen - Nationalgalleriet och Galleri Eva Solvang, Stockholm>>
Norrköpings Konstmuseum fyller 100 år>>
Liina Siib - Lilith Performance Studio, Malmö>>
Petter Zennström - Lars Bohman Gallery, Stockholm>>
Karin Granqvist / Dan Almqvist - Susanne Pettersson Gallery, Stockholm>>
Kirsten Ortwed - Galerie Nordenhake, Stockholm>>
Amy Feldman - ANNAELLEGallery, Stockholm>>
Vanna Bowles och Ragnar Persson - Konsthallen, Skövde kulturhus>>
Axel Lieber - Galleri Ping-Pong, Malmö>>
Konstrunda i Chelsea, New York>>
Gallery Tour in Chelsea, New York (In English)>>
Ulf Lernhammar - Örebro konsthall>>
Martin Jacobson - Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn>>

TIDIGARE ARTIKLAR FINNS I ARKIVET

Kulturrådet