Annonser: Annons:
IASPIS Galleri Final Konstnärernas Hjälpfond
1 Open Art 2017
1
::sök ::arkiv ::vår policy ::prenumerera ::annonsera ::länkar ::kontakt
1
1
1
Vi finns på Facebook
1
1
1

Dubbeltydigt familjetrauma
Berit Lindfeldt - Galleri 1, Göteborg –2/4
Lindfeldt har skapat skulpturer och objekt med den tomma lägenheten som utgångspunkt. Minnen, fragment och rummens förhållande till varandra blir till en bild av familjen...  Läs mer 

 
1

Vattenandens tålamod
Magnus Berg - Galleri Sander, Linköping –5/4
Klanger av ljus, mörka kontraster, en pistagegrön solitär och så blåtonerna – allt fångat med en till synes självklar enkelhet. Magnus Bergs måleri kan liknas vid poetisk kalligrafi...  Läs mer 

 
1

Det befriat ändamålslösa
Leontine Arvidsson - AnnaElleGallery, Stockholm – 9/4
Utställningen som helhet lyser av kompromisslös skaparvilja tänd av självförtroendes klara stjärna. Tillkommit denna gång har de svagt underklädesrosa draperingarna...  Läs mer 

 
1

Från ljus till mörker
Vanna Bowles, Tilda Lovell - Galleri Thomassen, Göteborg –2/4
Vanna Bowles och Tilda Lovell bygger var sitt unikt universum. De samverkar och berikar varandra och bildar en fascinerande vandring från det starkt belysta ovan jord till det mörka dunkla under jord...  Läs mer 

 
1

Livet förstås baklänges
Annika Johansson - Domeij Gallery, Stockholm –15/4
Det grymmaste ödet: att förlora sitt minne, att inte kunna sätta nupunkten i förhållande till den ackumulerade livslinjen. Kanske är det sådana tankar som gör att Annika Johansson valt utställningstiteln Reminiscens....  Läs mer 

 
1
1

Gestalningens enhet,
kropp och väsen

Eva Hild - Lidköpings Konsthall –6/5
Hilds stora lerskulpturer får den gamla dikotomin mellan natur och kultur att verka som ett genant missförstånd när hon legerar dem till nya konstnärliga uttryck på ett nästan retfullt naturligt och självklart sätt...  Läs mer 

 
1

DEBATT:
Ge konsten i Göteborg
en hållbar framtid

Om konstinköpen i Göteborg och Angereds Närsjukhus
Vem som helst som följt debatten om konsten i Göteborg begriper att det är nödvändigt att vända den negativa trenden. Lösningen finns inte i att jämföra sig med eller konkurrera med Stockholm...  Läs mer 

 
1

Den kroppsliga abstraktionens återkomst
Marcus Eek - Galleri Charlotte Lund, Stockholm –22/4
Gradvis har Marcus Eek, verksam i Berlin, förflyttat sina positioner – från ett semifigurativt kraftmåleri med sensibel målarhand, till ett rent abstrakt credo där materialets kroppslighet får bära den tidigare figurationens roll...  Läs mer 

 
1

Dubbelseende som friskhetstecken
Willem Andersson - Belenius, Stockholm –9/4
För Andersson framstår de mer intima utrymmena på nya Belenius snarast som logiska med tanke på det aktuella urvalet; hans psykotiskt skruvade dubbelbilder vinner på det spatialt omslutande...  Läs mer 

 
1

Korresponderande anrop
Lars Olof Loeld/Jakob Solgren - Galleri Flach, Sthlm -25/3
Korrespondensen mellan Loeld och Solgren har som slump betraktad säkert fått sitt indirekta godkännade. Vokalerna AOE bildar den gemensamma grundtonen, ropet eller den röst, vox, som konstnärerna stämsjunger i...  Läs mer 

 
1

Livet påkallar uppmärksamhet
Astrid Sylwan - Galleri Andersson/Sandström, Sthlm –1/4
Det har smugit sig in en ny ton i Astrid Sylwans måleri, en språklig frontalkrock och ett passerande av de formella återkopplingarna till naturens egen fatabur...  Läs mer 

 
1

En grästuva härbärgerar
det okontrollerbara

"Under horisonten" - Galleri Magnus Karlsson, Sthlm –19/3
Det vilar en undergångsstämning över utställningen Under horisonten. Titeln anspelar på geologiska processer där det i stratum lämnats fysiska spår av förödelse bortom vårt synfält...  Läs mer 

 
1

Boknytt
Bildpoesi för luttrade
och nyfikna

Boknytt: Helene Billgren, Jakob Ojanen - Orosdi-Back
I Orosdi-Backs intressanta pocketserie är man nu framme vid nummer 25 och 26. Och precis som tidigare sätter man fokus både på det väletablerade och det som är i vardande...  Läs mer 

 
1
1

En peformancekonstens superstjärna
Marina Abramović - Moderna Museet, Stockholm, – 21/5
Abramović tillhör den efterkrigsgeneration av konstnärer där Body-fenomenet blev ett viktigt verktyg för att testa den egna kroppens gränser för det uthärdliga...  Läs mer 

 
1

Den afroamerikanska erfarenheten
Wilson/Cortor - Museum of Fine Arts i Boston –6/8
John Wilson och Eldzier Cortor levde långa liv som båda avslutades år 2015. Båda har också den afroamerikanska erfarenheten som grundtema i sina konstnärskap...  Läs mer 

 
1

DIALOGENSTIPENDIET
Handledarpresentation del 1

Handledare presenterar sig: Maria Hall och Dan Wolgers
Vi kommer fortlöpande presentera Dialogenstipendiets handledare. NYHET Sedan introduktionen har även Jockum Nordström tillkommit som handledare...  Läs mer 

 
1

Nystart på anrik grund
Jonathan Lasker - Bohman-Knäpper, Stockholm -18/3
Det är dags för fler förändringar av Stockholms galleriliv. Nu senast har en omstart skett för det nya galleriet Knäpper-Bohman. Adressen, Sturegatan 36, bär på anrik historia...  Läs mer 

 
1
     

DIALOGENSTIPENDIET
– handledning för unga konstnärer och arkitekter
I samarbete med Omkonst utvidgar nu Dialogen sin verksamhet och startar Dialogenstipendiet – ett stipendium i form av individuell handledning för unga konstnärer och arkitekter under utbildning eller inom ett par år efter kandidat- eller masterexamen...  Läs mer 

1
1

Från slapstick till humanorienterad performance
Éva Mag - Konsthallen, Haninge kulturhus –25/3
I Éva Mags film finns åtskilliga exempel på både slapstickliknande humor och burleskeri. Här finns också vissa tydliga referenser till dans- och performancehistoria...  Läs mer 

 
1

Galerie Forsblom rivstartar i Stockholm
Ai Weiwei – ett anarkistiskt sanningsvittne
Ai Weiwei - Galerie Forsblom, Stockholm –26/3
Den prestigefulla Stockholmspremiären kräver naturligtvis ett lika prestigefullt konstnärskap. Galerie Forsblom rivstartar med Ai Weiwei i en utställning av närmast museiliknande omfång...  Läs mer 

 
1

Svenungsson i
dubbel belysning

Jan Svenungsson, Uppsala konstmuseum, –23/4. Bror Hjorths hus, Uppsala –26/3
Svenungsson får osedvanlig uppmärksamhet i Uppsala denna vårvinter. På Konstmuseet visas en retrospektiv utställning och på Bror Hjorths hus visas målningar ur serien Paintings...  Läs mer 

 
1

Boknytt
Det fotografiska avsteget
– normens upphörande

Boknytt: Cecilia Grönberg - Händelsehorisont
Cecilia Grönbergs doktorsavhandling i fotografisk gestaltning, en svart ”tegelsten” på drygt tusen sidor, är en lika udda som gäckande produktion..,  Läs mer 

 
1

History Unfolds
Att göra det förflutna synligt

History Unfolds - Historiska museet, Stockholm –19/11

En av vår tids stora vinningar är insikten att konsthistorien, liksom historieskrivningen, är verktyg för flera möjliga parallella berättelser för olika folks föreställningar. Ja, flera kulturarv...  Läs mer 

 
1
 

OMKONST 15 ÅR
– firar med nya Dialogen

I augusti har nättidskriften Omkonst varit verksam i femton år. Det uppmärksammas genom en vidareutveckling av plattformen Dialogen, med nytt tema: att bygga ett konstnärskap...  Läs mer 

 
1

Samlarens allkonstverk
My Abstract World, me Collectors Room, Berlin –2/4
På gallerigatan Auguststraße i Berlin ligger konstsamlaren Thomas Olbrichts me Collectors Room. Här visas nu My Abstract World, en utställning där det nonfigurativa måleriet utgör en av delarna i ett ”samlarens allkonstverk”...  Läs mer 

 
1

Orden möter gåtan
i förklaringens ljus

Dan Wolgers & Lena Andersson, "Egentligheter", Spritmuseum, Stockholm –17/4
Lena Anderssons urval klargör hur konsekvent Wolgers arbetat under nära 40 års produktion: sönderplockandet och hopfogandet av objekt som metaforiskt gestaltar dilemman människan brottas med...  Läs mer 

 
1

Konsten får lida när varumärket premieras
Tony Oursler, Magasin III, Stockholm – 11/6
Oursler är onekligen en obotlig teknikromantiker. Om det ska uppfattas som charmigt eller bara som pojkaktig neofili låter jag vara osagt. Men den ambivalens man kan känna över hur konstnärskapet presenteras på utställningen är högst påtaglig...  Läs mer 

 
1

DIALOGEN TEMA: KONST- & ARKITEKTURUNDERVISNING

Läs artikel (20/9) Nu finns essäserien Dialogen i bokform>>
Läs artikel (11/5) Maria Lantz - Konstutbildningar. Roller, metoder och förväntningar>>
     
Läs artikel (11/5) Sten sandell - Replik på Claessons inlägg om Konstnärlig forskning>>
Läs artikel (4/5) Dialogen:Matts Leiderstam - Så undervisar jag>>    
     Läs artikel (27/4) Dan Wolgers - Kommentar till Ida Rödéns artikel>>
Läs artikel (20/4) Dialogen: Ida Rödén - En vacklande utbidning med potential>>
Läs artikel (6/4 ) Dialogen: Nils Claesson - Konstnärlig forskning>>
    Läs artikel (23/3) Dan Wolgers - Affärsmässiga grunder för högskolornas verksamhet>> 
     Läs artikel (23/3) Kontrareplik: Peter Ekström. Svar: Dan Wolgers>>  
     Läs artikel
(16/3) Replik: Peter Ekström. Kontrareplik: Dan Wolgers>> 
     Läs artikel (9/3) Replik: Dan Wolgers - Störta monoliten>>
 
     Läs artikel (9/3) Replik: Nina Bondeson - Replik till Myndigheten för högskolan>> 
    Läs artikel (2/3) Replik: Myndigheten för yrkeshögskolan svarar Nina Bondeson>>
    Läs artikel (2/3) Replik: Peter Ekström - Vad skulle en konstskola kunna vara?>>
Läs artikel (25/2 ) Dialogen: Nina Bondeson - Hur lite konst tål Sverige?>>
     
Läs artikel (25/2 ) Replik: Erik Andersson - Är konst vetenskap?>
Läs artikel (17/2 ) Dialogen: Thorbjörn Andersson - Om landskapsarkitektur>>
     
Läs artikel (17/2 ) Replik: Kjell Strandqvist - Gestaltning>>
    Läs artikel (17/2 ) Replik: Britt Ignell Karlbrand - Den individuella praktiken>>
Läs artikel  (9/2) Gertrud Sandqvist: En konsthöskolas två huvuduppgifter>>
Läs artikel  (3/2) Susanna Slöör: Om konstutbildningen, autodidakten och Akademien>>
    Läs artikel   (3/2) Dan Wolgers: Replik på Wikströms, Anderssons, Hedstrands artikel>>
Läs artikel (27/1) Wikström, Andersson, Hedstrand: 
                        Vad kan en konstnärlig grundutbildning vara idag?>>
   
    Läs artikel  (9/12) Replik: Kjell Strandqvist - En orättvis bild>>
Läs artikel  (1/12) Joakim Lager: Reflektioner efter Mejan>>
    Läs artikel   (25/11) Dan Wolgers: Replik på Lantz inlägg från 18/11>>
Läs artikel   (18/11) Anna Fredriksson: Konstskolan får inte vara fegis>>
    Läs artikel   (18/11) Maria Lantz, svar på Wolgers två frågor från 4/11>>
Läs artikel  (11/11) Nina Bondeson: Mätbarhetens omåttlighet>>
Läs artikel  (11/11) Podradio Danielsson & Carlson: Dan Wolgers intervjuad>>
Läs artikel  (4/11) Claes Jurander: En jämförande betraktelse>>
Läs artikel  (28/10) Peter Cornell: Samtalets frihet>>
    Läs artikel  (4/11) Dan Wolgers, replik på Maria Lantz inlägg från 28/10>>
    Läs artikel  (4/11) Jan Manker, replik på Maria Lantz inlägg från 28/10>>
    Läs artikel  (28/10) Maria Lantz replik på Wolgers och Mankers artiklar
    Läs artikel  (22/10) Jan Manker replik: Konsten har ett ärende>>
Läs artikel (14/10) Dan Wolgers: Före och efter Bologna>>

1
1
1

KONSTNÄRENS GÄSTKRÖNIKA

Läs artikel Kjell Strandqvist: Myntets baksida>>
Läs artikel Kjell Strandqvist: Tankens olidliga lätthet>>
Läs artikel Kjell Strandqvist: En midsommardröm>>
Läs artikel Kjell Strandqvist: Round about>>
Läs artikel Kjell Strandqvist: Verkshöjd>>
Läs artikel Kjell Strandqvist: Upprinnelser>>
Läs artikel Kjell Strandqvist: Om att utpeka>>

Läs artikel Britt Ignell Karlbrand: En reflektion>>

1
1
1

Annonser: Annonser: Annonser:
Nordiska Konstskolan
Galleri Olsson, Stockholm
Nordisk Salong 2017
Galleri Magnus Karlsson
Bohman-Knäpper
Västerås konstskola
Millesgården
Galleri Alex Wiberg
KAZ Galleri
Husby Konsthall
Konstkalendern
Konstgalleriet i Hälleforsnäs
Läs mer om hur du
annonserar på Omkonst>>
Konstnärshuset
Kyrkeryds folkhögskola
Lidköpings konsthall
Galerie Bel'Art
ANNAELLEGALLERY
Rettigs konstnärsstipendium
NP33 Norrköping
Kulturcentrum Ronneby
Örebro konsthall
Galleri 1, Göteborg
Galleri Uddenberg
Växjö Konsthall
Fullersta Gård
Galleri Lucifer
Galleri Aveny
Ingela Ullberg Hallonquist
Svenska konstnärer
Läs mer om hur du
annonserar på Omkonst>>
Galleri Helle Knudsen
Galleri Eva Solvang
Galleri Cupido
Passagen
Galleri Thomas Wallner
Belenius / Nordenhake
Geijerskolan
Evert Lundquists Ateljémuseum
Galleri Argo
Konstmuseet i Skövde
Falkenbergs konstskola
Enjoy Scandinavian Art
Galleri Imma
Grafiska Sällskapet
Hjärnstorm
Open Critic
Läs mer om hur du
annonserar på Omkonst>>
 
ARTIKLAR I MARS 2017

Berit Lindfeldt - Galleri 1, Göteborg>>
Leontine Arvidsson - AnnaElleGallery, Stockholm>>
Magnus Berg - Galleri Sander, Linköping>>
Vanna Bowles, Tilda Lovell - Galleri Thomassen, Göteborg>>
Annika Johansson - Domeij Gallery, Stockholm>>
Eva Hild - Lidköpings Konsthall>>
Om konstinköpen i Göteborgsregionen och till Angereds Närsjukhus>>
Marcus Eek - Galleri Charlotte Lund, Stockholm>>
Willem Andersson - Belenius, Stockholm>>
Astrid Sylwan - Galleri Andersson/Sandström, Stockholm>>
Lars Olof Loeld/Jakob Solgren - Galleri Flach, Sockholm>>
"Under hosisonten" - Galleri Magnus Karlsson, Stockholm>>
Boknytt: Helene Billgren, Jakob Ojanen - Orosdi-Back>>
Marina Abramović - Moderna Museet, Stockholm>>
Wilson/Cortor - Museum of Fine Arts i Boston>>
DIALOGENSTIPENDIET Två handledare presenterar sig: Maria Hall och Dan Wolgers>>
Thomas Carlsson - Galleri Jan Wallmark, Stockholm>>
Jonathan Lasker - Bohman-Knäpper, Stockholm>>

ARTIKLAR I FEBRUARI 2017

Éva Mag - Konsthallen, Haninge kulturhus>>
Kristina Wikström - Galleri Olsson, Stockholm>>
Ai Weiwei - Galerie Forsblom, Stockholm>>
Leif Holmstrand - Krognoshuset, Lund>>
Jan Svenungsson - Uppsala Konstmuseum. Bror Hjorths hus, Uppsala>>
Gunilla & Christian Poignant - Studio L2, Stockholm>>
Beckers konstnärsstipendium 30 år. Årets stipendiat: Anna Camner - Färgfabriken, Stockholm>>
Boknytt: Cecilia Grönberg – Händelsehorisont. Distribuerad fotografi>>
Mandana Moghaddam - Konstnärshuset, Stockholm>>

ARTIKLAR I JANUARI 2017

History Unfolds - Historiska museet, Stockholm>>
Hanna Ljungh & Ulrika Sparre - Örebro konsthall>>Susanne Larsson, SPG, Stockholm. Johanna Fjaestad, Galleri Flach, Stockholm>>>
DIALOGEN Omkonst 15 år – firar med nya Dialogen>>
Klara Kristalova - Galleri Magnus Karlsson, Stockholm>>
DIALOGENSTIPENDIET – handledning för unga konstnärer och arkitekter>>
Jörgen HM Byström - Göteborgs Konstförening>>
Sofia Ekström - Galleri Riis, Stockholm>>
Hertha Hanson - ANNAELLEGALLERY, Stockholm>>
Vårsalongen 2017 - Liljevalchs konsthall, Malmskillnadsgatan 32, Stockholm>>
Bengt-Åke Åkerlund - Galleri Aveny, Göteborg>>
Stefan Teleman, Galleri Kronan, Norrköping. Irina Gebuhr, Konstforum, Norrköping>>
Lovisa Ringborg - Cecilia Hillström Gallery, Stockholm>>
Joakim Lager - Galleri Olsson, Stockholm>>
Anne-Lie Larsson Ljung - Galleri Cupido, Stockholm>>

ARTIKLAR I DECEMBER 2016

"Perceptioner", Marja-Leena Sillanpää, Fred Salmson, Fougstedt x 2, Konstakademien, Stockholm>>
Don´t Look Back – CFA, Charlottenburg, Berlin>>
Martin Ljunggren versus Gunilla Wihlborg - Södertälje konsthall>>
Konstnären - Moderna Museet Malmö>>
Christina Ekstrand - Susanne Pettersson Gallery, Stockholm>>
Doug Aitken - The Geffen Contemporary at MOCA, Los Angeles>>
Katrin Westman - Galleri Andersson/Sandström, Stockholm>>
Stina Rosenberg, Malin Tivenius - Örebro konsthall>>
Sten A Olssons kulturstipendium 2016 - Göteborgs Konstmuseum>>
Torbjörn Nolkrantz, Minnesutställning - Galleri Lucifer, Skövde>>
Per Wizén - Cecilia Hillström Gallery, Stockholm>>

ARTIKLAR I NOVEMBER 2016

Nationalgalleriet lämnar Gamla stan. Årfelt, Jahnsson-Wennberg - Nationalgalleriet, Stockholm>>
Thomas Wågström - Galleri Final, Malmö>>
Martin Ålund - Galleri Olsson, Stockholm>>
Håkan Wennström - KAZ galleri, Västerås>>
Rita Ackermann - Malmö Konsthall>>
Tommy Hilding - Galleri Magnus Karlsson, Stockholm>>
Christine Ödlund - Galleri Riis, Stockholm>>
Georg Baselitz - Moderna Museet, Stockholm>>
Samlingsutställning: "Women don't paint very well" - hangmenProjects, Stockholm>>
Stina Stigell - Konstakademien, Galleri Väst och Ateljén, Stockholm>>
Eberhard Havekost - Kindl, Berlin>>
Anneli Pihlgren - Galleri 1, Göteborg>>
Agnes Martin - Guggenheim Museum, New York>>
Liva Isakson Lundin - Wetterling Gallery, Stockholm>>
Johanna Gustafsson Fürst, Jakob Simonson - Belenius, Stockholm>>
Tove Jansson - Millesgården, Lidingö>>
Helmtrud Nyström - Galleri Thomassen, Göteborg>>
Nils Olof Hedenskog - Joakim Brolin, NP33, Norrköping>>

ARTIKLAR I OKTOBER 2016

Maria Adlercreutz - Thielska Galleriet, Stockholm>>
Nygårds Karin Bengtsson, Astrid Göransson - Galleri Thomas Wallner, Simris>>
My Abstract World - me Collectors Room, Berlin>>
Ernst Billgren vs Wilhelm von Kröckert - Borås Konstmuseum>>
Cecilia Edefalk - Waldemarsudde, Stockholm>>
Dan Almqvist - Susanne Pettersson Gallery, Stockholm>>
KONSTNÄRENS GÄSTKRÖNIKA: Kjell Strandqvist: Myntets baksida>>
Thomas Schütte - Moderna Museet, Stockholm>>
Inga Lovén - Konstakademien, Studion, Stockholm>>
Dan Wolgers & Lena Andersson, "Egentligheter" - Spritmuseum, Stockholm>>
Tryck. The Prints. Carl Fredrik Reuterswärd, Bokförlaget Arena>>
Boknytt: Om konsten och livet, Bokförlaget Bergsäker>>
Carmen Herrera - Whitney Museum, New York>>
The Cloud Machine - Konstakademien, Stockholm>>
Kristina Jansson - Andréhn-Schiptjenko, Stockholm>>
Johanna Aalto - Galleri Olsson, Stockholm>>

ARTIKLAR I SEPTEMBER 2016

"Textila undertexter" - Marabouparken, Sundbyberg>>
Hans Viksten - Konstakademien, Galleri Öst, Stockholm>>
Inger Bergström - Göteborgs Konstförening, Göteborg>>
Anna Ekholm -Enköpings konsthall>>
Tony Oursler - Magasin III, Stockholm>>
DIALOGEN: "Dialogen – Tema: Konst- och arkitekturundervisning", Konstakademiens skriftserie>>
Peter Weiss - Uppsala Konstmuseum>>
Mamma Andersson & Tal R - Galleri Magnus Karlsson, Stockholm>>
Martin Bigum - Arken, Danmark>>
Hilde Retzlaff, Julia Peirone - Belenius, Stockholm>>
Bo Ljung - Galleri Argo, Stockholm>>
Lillevi Hultman - Passagen Linköpings konsthall>>
Ellisif Hals - AnnaElleGallery, Stockholm>>
Boktipset: Kjell Strandqvist - "diminutiver – Texter 1985-2015", Konstakademiens skriftserie>>

ARTIKLAR I AUGUSTI 2016

NordArt 2016, Büdelsdorf, Tyskland>>
Jarl Ingvarsson - Lars Bohman Gallery, Stockholm>>
Karin Granqvist - Susanne Pettersson Gallery, Stockholm>>
KONSTNÄRENS GÄSTKRÖNIKA: Kjell Strandqvist: Tankens olidliga lätthet>>
Akay & KP - Galleri Steinsland Berliner, Stockholm>>
Meret Oppenheim, Mjellby Konstmuseum, Halmstad>>
9th Berlin Biennale for Contemporary Art>>
"Island in the Sun", Elin Lundgren, Petter Pettersson, Lilith Performance Studio>>

ARTIKLAR I JULI 2016

Nina Bondeson & Carolina Falkholt - Trollhättans konsthall>>
Sune Jonsson - Konstgalleriet Hälleforsnäs>>
Krists Pudzens - S:ta Anna Konsthall, Trosa>>
FÄRG, Torbjörn Johansson, Niklas Seglevi, Katarina Löfström - Örebro konsthall>>
Gunnar Larsson, "Att mörda konstnärer" - Bokförlaget Mormor>>
Tamara de Laval - Olle Nymans ateljé, Saltsjö-Duvnäs>>
Denise Grünstein, Bård Breivik, Bo Trankell, Agneta Ekman - Galleri Final, Fabriken, Bästekille>>
Danny Lyon, Stuart Davis - Whitney Museum, New York>>

ARTIKLAR I JUNI 2016

Skulptur i Pilane 2016 - Tjörn, Bohuslän>>
Ylva Ceder & Margareta Petré - Passagen Linköpings Konsthall>>
"Personligt" - Gotlands Konstmuseum, Visby>>
KONSTNÄRENS GÄSTKRÖNIKA: Kjell Strandqvist: En midsommardröm>>
Omläsningen: Cennino Cennini - ”Boken om målarkonsten”>>
Carin Ellberg - Kristianstad konsthall>>
Damián Ortega - Malmö Konsthall>>
Boknytt: SAK:s årsbok 2016 – "Ingångar & utvägar">>
Yayoi Kusama - Moderna Museet och ArkDes, Stockholm>>
Donald Baechler - Lars Bohman Gallery, Stockholm>>
Julius Göthlin - Belenius/Nordenhake, Stockholm>>
Kent Lindfors - Göteborgs Konstmuseum>>
Jockum Nordström - Galleri Magnus Karlsson, Stockholm>>
Avesta Art 2016 - Avesta järnverk>>
Fiber Art Sweden - Dalarnas museum, Falun
Ronni Lykke Lauridsen, Kalle Lindmark, Emelie Sandström - Arnstedt, Östra Karup>>
Boknytt: Malmö konstguide – Offentlig konst i staden, Kira Förlag>>
Maija Luutonen - Krets, Malmö>>

TIDIGARE ARTIKLAR FINNS I ARKIVET

Kulturrådet