Annonser: Annons:
Fabriken Konstnärernas Hjälpfond
1 Open Art 2017
1
::sök ::arkiv ::vår policy ::prenumerera ::annonsera ::länkar ::kontakt
1
1
1
Vi finns på Facebook
1
1
1


Max Ernst på MoMA
De knappt skönjbara förflyttningarnas magiker

Max Ernst, Beyond Painting - MoMA, New York –1/1
Max Ernst ville bli ihågkommen som de knappt skönjbara förflyttningarnas magiker. Genom hela sin långa konstnärsgärning manipulerade han verklighetens gränser...  Läs mer 

 
1


Natur i förvandling
Mia Malmlöf, Göran Hägg - Borlänge Modern –18/11
Muterad Natur kallar Mia Malmlöf och Göran Hägg sin gemensamma utställning i BoMo konsthall i Borlänge. Här rör det sig om mer oförargliga, eller vackra mutationer, i betydelsen förskjutningar av konstnärlig form...  Läs mer 

 
1


Att blicka ut mot det inre
Karin Lind, Katarina Lönnby - Susanne Pettersson Gallery, Stockholm –11/11
I den mer översinnliga metaforiken kopplar Karin Lind på ett närmast sömlöst sätt vidare till sin medutställares bildvärld i rummet intill...  Läs mer 

 
1


Uppsala Konstmuseum uppmärksammar
Finlands självständighet 100 år
Petri Hytönen, Kirsi Kaulanen, Kaarina Kaikkonen, Susanna Majuri, Pia Sirén - Uppsala Konstmuseum -19/11
Skogen är den motivvärld som präglar utställningen Självständighet på Uppsala konstmuseum...  Läs mer 

 
1
1


Med blicken som insats
Mari Rantanen – Konstnärshuset, Stockholm -22/10
Man bör behandla Rantanens verk som imaginära ljustempel att med andakt och koncentration mentalt träda in i. Det är du och målningen, och ljuset som möter i slutet av tunneln...  Läs mer 

 
1


Louise Nevelsons universum
Louise Nevelson – Moderna Museet, Stockholm -14/1
Mest känd är Nevelson för sina sprayfärgade monokroma träreliefer. I mastodontverket Total – Totality – All har rivningsbråte målats i den symbolmättade svarta färgen och sammanställts till ett jättelikt altarskåp...  Läs mer 

 
1


Överlagrade minnesskikt
Emelie Björck - Galleri Olsson, Stockholm –19/10
Björcks färghinnor av semifotografisk karaktär bildar nya vilsenvärldar, poetiskt flortunna och flyktiga. Reflektionen av nuets och vardagens trivialiteter blandas med vyerna utanför...  Läs mer 

 
1


Energifylld målarvilja
David Klasson - Galleri Mejan, Stockholm –8/10
David Klasson, som precis påbörjat sitt sista år på Kungl. Konsthögskolan, spelar med höga, krävande fyrklangsackord. Giftigt triangulära projektiler far likt pisksnärtar genom kompositionerna...  Läs mer 

 
1
1


Dana Schutz och det kontroversiella
Dana Schutz - Institute of Contemporary Art, Boston –26/11
När ICA i Boston visar verk ur Dana Schutz två senaste decennier, är det förstås svårt att undvika att se utställningen i ljuset av den kontroversiella målningen Open Casket...  Läs mer 

 
1


Nio nyanser av brus
Sara Wallgren - Belenius, Stockholm –15/10
Sara Wallgrens skildring av på varandra avlösande avbrott är konsekvent genomförd och så nära perfektion man kan komma i utställningsform. Man finner sig i mitten av intet eller vid ankarfästet för allt med potential...  Läs mer 

 
1


Fantasier, syner och visioner
Lambert Werner - Norrköpings Konstmuseum -28/1
Det är ett färgstarkt måleri, överdådigt i detaljer och i ytstrukturernas variation. Här gestaltas fantasier och syner som tar sats i det upplevda men formuleras visionärt i konsten...  Läs mer 

 
1


Björkholmen Gallery
i nya lokaler

Samlingsutställning – Björkholmen Gallery, Sthlm -7/10
De anrika lokalerna i Konstakademiens hus, där Galleri Riis senast hade sin verksamhet, har fått en ny hyresgäst. Det är Björkholmen Gallery som för galleritraditionen vidare...  Läs mer 

 
1

Göteborgs Internationella Konstbiennal
GIBCA, Göteborgs Internationella Konstbiennal – Röda Sten, Göteborgs Konsthall
Den nionde upplagan av Göteborgs Internationella Konstbiennal har sekularitet som sitt tema. Curatorn Nav Haq väcker frågan om religionens plats i det sekulära samhället...  Läs mer 

 
1

Boknytt
Mellan bildens rum
och tankens

SAK:s årsbok 2017 – Bokförlaget Arena
Här bjuds möjligheter att i följa med på subjektiva och filosoferande resor, snarare än strikt kronologiska eller biografiska....  Läs mer 

 
1

Vi minns Björn Stampes
Björn Stampes 1964-2017
Konstnären Björn Stampes, Stockholm, har omkommit i en olycka, endast 53 år gammal. Han efterlämnar sambon Sophi Vejrich och sönerna Noa och Elia...  Läs mer 

 
1
1

I en annan värld lik vår
Oskar Korsár - Fullersta Gård, Huddinge –5/11
Förra året tilldelades Oskar Korsár det prestigefulla Andrénstipendiet, och nu är det alltså dags för en omfattande retrospektiv på Fullersta gård i Huddinge...  Läs mer 

 
1

Venedigbiennalen 2017
En biennal i humanismens tecken

Venedigbiennalen - Arsenale, Giardini och Venedig stad –26/11

Humanismen som tematiskt svar på dagens våld och aggressioner – årets curator Christine Macel har intagit en kontraposition mot den förra biennalens revolutionsromantik. Tiden har kanske visat att det höga politiska tonläget enbart tjänar de falska sanningarnas företrädare. Istället finns här ett mjukare tilltal...  Läs mer 

 
1

Full fart framåt
Marianne Lindberg De Geer - Färgfabriken, Sthlm –26/11
Man kan länge nysta associationstråden i den labyrintliknande utställningen som har förgreningar och kopplingar mellan verk från fyra olika decennier...  Läs mer 

 
1
1
     

DIALOGENSTIPENDIET
– handledning för unga konstnärer och arkitekter UPPDATERAD
Dialogenstipendiet är en form av individuell handledning för unga konstnärer och arkitekter under utbildning eller inom ett par år efter kandidat- eller masterexamen...  Läs mer 

1

History Unfolds
Att göra det förflutna synligt

History Unfolds - Historiska museet, Stockholm –19/11

En av vår tids stora vinningar är insikten att konsthistorien, liksom historieskrivningen, är verktyg för flera möjliga parallella berättelser för olika folks föreställningar. Ja, flera kulturarv...  Läs mer 

 
1

DIALOGEN TEMA: KONST- & ARKITEKTURUNDERVISNING

Läs artikel (20/9) Nu finns essäserien Dialogen i bokform>>
Läs artikel (11/5) Maria Lantz - Konstutbildningar. Roller, metoder och förväntningar>>
     
Läs artikel (11/5) Sten sandell - Replik på Claessons inlägg om Konstnärlig forskning>>
Läs artikel (4/5) Dialogen:Matts Leiderstam - Så undervisar jag>>    
     Läs artikel (27/4) Dan Wolgers - Kommentar till Ida Rödéns artikel>>
Läs artikel (20/4) Dialogen: Ida Rödén - En vacklande utbidning med potential>>
Läs artikel (6/4 ) Dialogen: Nils Claesson - Konstnärlig forskning>>
    Läs artikel (23/3) Dan Wolgers - Affärsmässiga grunder för högskolornas verksamhet>> 
     Läs artikel (23/3) Kontrareplik: Peter Ekström. Svar: Dan Wolgers>>  
     Läs artikel
(16/3) Replik: Peter Ekström. Kontrareplik: Dan Wolgers>> 
     Läs artikel (9/3) Replik: Dan Wolgers - Störta monoliten>>
 
     Läs artikel (9/3) Replik: Nina Bondeson - Replik till Myndigheten för högskolan>> 
    Läs artikel (2/3) Replik: Myndigheten för yrkeshögskolan svarar Nina Bondeson>>
    Läs artikel (2/3) Replik: Peter Ekström - Vad skulle en konstskola kunna vara?>>
Läs artikel (25/2 ) Dialogen: Nina Bondeson - Hur lite konst tål Sverige?>>
     
Läs artikel (25/2 ) Replik: Erik Andersson - Är konst vetenskap?>
Läs artikel (17/2 ) Dialogen: Thorbjörn Andersson - Om landskapsarkitektur>>
     
Läs artikel (17/2 ) Replik: Kjell Strandqvist - Gestaltning>>
    Läs artikel (17/2 ) Replik: Britt Ignell Karlbrand - Den individuella praktiken>>
Läs artikel  (9/2) Gertrud Sandqvist: En konsthöskolas två huvuduppgifter>>
Läs artikel  (3/2) Susanna Slöör: Om konstutbildningen, autodidakten och Akademien>>
    Läs artikel   (3/2) Dan Wolgers: Replik på Wikströms, Anderssons, Hedstrands artikel>>
Läs artikel (27/1) Wikström, Andersson, Hedstrand: 
                        Vad kan en konstnärlig grundutbildning vara idag?>>
   
    Läs artikel  (9/12) Replik: Kjell Strandqvist - En orättvis bild>>
Läs artikel  (1/12) Joakim Lager: Reflektioner efter Mejan>>
    Läs artikel   (25/11) Dan Wolgers: Replik på Lantz inlägg från 18/11>>
Läs artikel   (18/11) Anna Fredriksson: Konstskolan får inte vara fegis>>
    Läs artikel   (18/11) Maria Lantz, svar på Wolgers två frågor från 4/11>>
Läs artikel  (11/11) Nina Bondeson: Mätbarhetens omåttlighet>>
Läs artikel  (11/11) Podradio Danielsson & Carlson: Dan Wolgers intervjuad>>
Läs artikel  (4/11) Claes Jurander: En jämförande betraktelse>>
Läs artikel  (28/10) Peter Cornell: Samtalets frihet>>
    Läs artikel  (4/11) Dan Wolgers, replik på Maria Lantz inlägg från 28/10>>
    Läs artikel  (4/11) Jan Manker, replik på Maria Lantz inlägg från 28/10>>
    Läs artikel  (28/10) Maria Lantz replik på Wolgers och Mankers artiklar
    Läs artikel  (22/10) Jan Manker replik: Konsten har ett ärende>>
Läs artikel (14/10) Dan Wolgers: Före och efter Bologna>>

1
1
1

KONSTNÄRENS GÄSTKRÖNIKA

Läs artikel Kjell Strandqvist: Myntets baksida>>
Läs artikel Kjell Strandqvist: Tankens olidliga lätthet>>
Läs artikel Kjell Strandqvist: En midsommardröm>>
Läs artikel Kjell Strandqvist: Round about>>
Läs artikel Kjell Strandqvist: Verkshöjd>>
Läs artikel Kjell Strandqvist: Upprinnelser>>
Läs artikel Kjell Strandqvist: Om att utpeka>>

Läs artikel Britt Ignell Karlbrand: En reflektion>>

1
1
1

Annonser: Annonser: Annonser:
Galleri Magnus Karlsson
Belenius / Nordenhake
ANNAELLEGALLERY
Nordiska Konstskolan
Kulturcentrum Ronneby
Svenska Galleriförbundet
Konst i Blekinge
Enköpings konsthall
Jan Manker - Konstnär
Konstmuseet i Skövde
Husby Konsthall
Grafiska Sällskapet
Hjärnstorm
Svenska konstnärer
Läs mer om hur du
annonserar på Omkonst>>
Växjö Konsthall
Galleri Thomas Wallner
Passagen
Katrineholms konsthall
Bohman-Knäpper
Galleri Eva Solin
Galleri Cupido
Kyrkeryds folkhögskola
GIBCA
Konstnärshuset
Geijerskolan
Galleri Aveny
Galleri Fagerstedt
Fullersta Gård
Västerås konstskola
Galleri 1, Göteborg
Konstkalendern
Läs mer om hur du
annonserar på Omkonst>>
Evert Lundquists Ateljémuseum
Örebro konsthall
Galleri Argo
NP33 Norrköping
Galerie Bel'Art
Galleri Olsson, Stockholm
Millesgården
Galleri Alex Wiberg
Konstgalleriet i Hälleforsnäs
Falkenbergs konstskola
Galleri Imma
Enjoy Scandinavian Art
KAZ Galleri
Galleri Uddenberg
Ingela Ullberg Hallonquist
Läs mer om hur du
annonserar på Omkonst>>
 
ARTIKLAR I OKTOBER 2017

Max Ernst - Museum of Modern Art, MoMA, New York>>
Mia Malmlöf, Göran Hägg - Borlänge Modern>>
Karin Lind, Katarina Lönnby - Susanne Pettersson Gallery, Stockholm>>
Finlands självständighet 100 år - Uppsala Konstmuseum>>
Mari Rantanen – Konstnärshuset, Stockholm>>
Louise Nevelson – Moderna Museet, Stockholm>>
Emelie Björck - Galleri Olsson, Stockholm>>
David Klasson - Galleri Mejan, Stockholm>>

ARTIKLAR I SEPTEMBER 2017

Dana Schutz - Institute of Contemporary Art, Boston>>
Sara Wallgren - Belenius, Stockholm>>
Lambert Werner - Norrköpings Konstmuseum>>
Maria Nordin - Galleri Magnus Karlsson, Stockholm>>
Johan Nobell – AnnaElleGallery, Stockholm>>
Björkholmen i nya lokaler – Björkholmen Gallery, Stockholm>>
Karin Häll - ID:I Galleri, Stockholm>>
Von Hopper bis Rothko –Museum Barberini, Potsdam, Tyskland>>
Dan Utterström – Konstnärshuset, Stockholm>>
Johan Scott – Galleri Olsson, Stockholm>>
Göteborgs Internationella Konstbiennal – Röda Sten, Göteborgs Konsthall>>
Gallerisvep i Göteborg med Gibca Extended>>
Marco Cueva - Galleri Charlotte Lund, Stockholm>>
SAK:s årsbok 2017 – Bokförlaget Arena>>
Mats Bergquist, Daniel Fleur - Galleri Thomas Wallner, Simris
Konstnären Björn Stampes har avlidit>>
Ebba Matz - Cecilia Hillström Gallery, Stockholm>>
Anna Svensson - Katrineholms Konsthall>>
Roland Persson - Galleri Se konst, Falun>>
Anna Stina Rehnström, Annica Einarson - Studio 44, Stockholm>>
Carin Ellberg - Andréhn-Schiptjenko, Stockholm>>
Kristoffer Nilson - Galleri Flach, Stockholm>>
Britta Kjellgren Jäger - Domeij Gallery, Stochholm>>

ARTIKLAR I AUGUSTI 2017

Tony Oursler, Adam Saks - Galerie Forsblom, Stockholm>>
Hanna Beling, Måns Müllner – Susanne Petersson Gallery, Stockholm>>
Arne Frifarare - KAZ Galleri, Västerås>>
Lukas Cornix, Galleri Helle Knudsen, Stockholm>>
Oskar Korsár - Fullersta Gård, Huddinge>>
POM Gallery, Mariefred - Aktuell utställning: Emilia Ilke>>

ARTIKLAR I JULI 2017

Skulptur i Pilane, Tjörn>>
Lennart Nilsson - Fabriken, Bästekille>>
DEBATT Christian Chambert: Var är den svenska smyckekonsten? >>

ARTIKLAR I JUNI 2017

Open Art 2017, Örebro>>
Carsten Höller - Gagosian Gallery, New York>>
Markus Copper, Jarl Ingvarsson - Arnstedt, Östra Karup>>
Marie-Louise Ekman - Moderna Museet, Stockholm>>
Helene Billgren, Stefan Uhlinder - Passagen Linköpings Konsthall>>
Frida Krohn - Galleri Fagerstedt, Stockholm>>
documenta 14, Kassel, Tyskland>>
Kajsa Mattas - Görvälns slottspark och Jakobsbergs konsthall>>
Kristoffer Zetterstrand - Stene Projects, Stockholm>>
"Andra sidan skiftet" och Bonnier Dahlinstipendiater - Bonniers Konsthall, Stockholm>>
Joakim Ojanen, Ryan Travis Christian - The Hole, New York>> Främlingen - Södertälje konsthall>>
Ulla Fries och Tor-Göran Henriksson - Uppsala konstmuseum>>
Främlingen - Södertälje konsthall>>
Bernard Kirschenbaum - Galerie Nordenhake, Stockholm>>

ARTIKLAR I MAJ 2017

Kungliga Konsthögskolans vårutställning 2017 - Tomteboda postterminal, Solna>>
Making Space: Women Artists and Postwar Abstraction - MoMA, New York>>
Julia Selin - Galleri Flach, Stockholm>>
Philip Guston and the Poets - Gallerie dell'Accademia, Venedig>>
Lynette Yiadom-Boakye – New Museum, New York>>
Not Vital, Jenny Carlsson, Helena Blomqvist - Galerie Forsblom, Stockholm>>
Marcel Dzama - Galleri Magnus Karlsson, Stockholm>>
Eva Mossing Larsen - Candyland, Stockholm>>
Marianne Lindberg De Geer - Färgfabriken, Stockholm>>
Carol Rama - New Museum, New York>>
Venedigbiennalen - Arsenale, Giardini och Venedig stad>>
Konstfacks vårutställning 2017, Stockholm>>
Göteborgskoloristerna , Konsthallen, Bohusläns Museum>>
Åsa Larsson - Galleri Olsson, Stockholm>>
Martha Cooper - Fullersta Gård, Huddinge>>
Ella Tillema, Ana Rebordão - Galleri Thomas Wallner, Simris>>
Boknytt: Hanna Stahle – arkipelag. Bokförlaget Lejd>>

ARTIKLAR I APRIL 2017

Roj Friberg - Galleri Aveny, Göteborg>>
Olof Inger - AnnaElleGallery, Stockholm>>
Oskar Nilsson & Joakim Ojanen - Gallery Steinsland Berliner, Stockholm>>
Giorgio Morandi / Edmund de Waal - Artipelag, Gustavsberg>>
Andreas Waldén & Jesper Nyrén - Konstforum, Norrköping>>
Lars Olof Loeld - Norrköpings Konstmuseum>>
Sara-Vide Ericson - Örebro konsthall>>
Bernadottestipendiaterna Idun Baltzersen, Anna-Karin Rasmusson - Konstakademien, Stockholm>>
Linnea Rygaard - Cecilia Hillström Gallery, Stockholm>>
Kjell Anderson - Galleri Olsson, Stockholm>>
Oskar Korsár, Åke Andrén Stiftelsens stipendiat 2016 - Borås Konstmuseum >>
Fredrik Åkum - Galleri Steinsland Berliner, Stockholm>>
Transition II - Meken, Smedjebacken>>

ARTIKLAR I MARS 2017

Whitney Biennial - Whitney Museum of American Art, New York>>
Rosa Barba - Malmö Konsthall>>
Boknytt: Nicholas Thomas - The Return of Curiosity>>
Berit Lindfeldt - Galleri 1, Göteborg>>
Leontine Arvidsson - AnnaElleGallery, Stockholm>>
Magnus Berg - Galleri Sander, Linköping>>
Vanna Bowles, Tilda Lovell - Galleri Thomassen, Göteborg>>
Annika Johansson - Domeij Gallery, Stockholm>>
Eva Hild - Lidköpings Konsthall>>
Om konstinköpen i Göteborgsregionen och till Angereds Närsjukhus>>
Marcus Eek - Galleri Charlotte Lund, Stockholm>>
Willem Andersson - Belenius, Stockholm>>
Astrid Sylwan - Galleri Andersson/Sandström, Stockholm>>
Lars Olof Loeld/Jakob Solgren - Galleri Flach, Sockholm>>
"Under hosisonten" - Galleri Magnus Karlsson, Stockholm>>
Boknytt: Helene Billgren, Jakob Ojanen - Orosdi-Back>>
Marina Abramović - Moderna Museet, Stockholm>>
Wilson/Cortor - Museum of Fine Arts i Boston>>
DIALOGENSTIPENDIET Två handledare presenterar sig: Maria Hall och Dan Wolgers>>
Thomas Carlsson - Galleri Jan Wallmark, Stockholm>>
Jonathan Lasker - Bohman-Knäpper, Stockholm>>

ARTIKLAR I FEBRUARI 2017

Éva Mag - Konsthallen, Haninge kulturhus>>
Kristina Wikström - Galleri Olsson, Stockholm>>
Ai Weiwei - Galerie Forsblom, Stockholm>>
Leif Holmstrand - Krognoshuset, Lund>>
Jan Svenungsson - Uppsala Konstmuseum. Bror Hjorths hus, Uppsala>>
Gunilla & Christian Poignant - Studio L2, Stockholm>>
Beckers konstnärsstipendium 30 år. Årets stipendiat: Anna Camner - Färgfabriken, Stockholm>>
Boknytt: Cecilia Grönberg – Händelsehorisont. Distribuerad fotografi>>
Mandana Moghaddam - Konstnärshuset, Stockholm>>

ARTIKLAR I JANUARI 2017

History Unfolds - Historiska museet, Stockholm>>
Hanna Ljungh & Ulrika Sparre - Örebro konsthall>>Susanne Larsson, SPG, Stockholm. Johanna Fjaestad, Galleri Flach, Stockholm>>>
DIALOGEN Omkonst 15 år – firar med nya Dialogen>>
Klara Kristalova - Galleri Magnus Karlsson, Stockholm>>
DIALOGENSTIPENDIET – handledning för unga konstnärer och arkitekter>>
Jörgen HM Byström - Göteborgs Konstförening>>
Sofia Ekström - Galleri Riis, Stockholm>>
Hertha Hanson - ANNAELLEGALLERY, Stockholm>>
Vårsalongen 2017 - Liljevalchs konsthall, Malmskillnadsgatan 32, Stockholm>>
Bengt-Åke Åkerlund - Galleri Aveny, Göteborg>>
Stefan Teleman, Galleri Kronan, Norrköping. Irina Gebuhr, Konstforum, Norrköping>>
Lovisa Ringborg - Cecilia Hillström Gallery, Stockholm>>
Joakim Lager - Galleri Olsson, Stockholm>>
Anne-Lie Larsson Ljung - Galleri Cupido, Stockholm>>

ARTIKLAR I DECEMBER 2016

"Perceptioner", Marja-Leena Sillanpää, Fred Salmson, Fougstedt x 2, Konstakademien, Stockholm>>
Don´t Look Back – CFA, Charlottenburg, Berlin>>
Martin Ljunggren versus Gunilla Wihlborg - Södertälje konsthall>>
Konstnären - Moderna Museet Malmö>>
Christina Ekstrand - Susanne Pettersson Gallery, Stockholm>>
Doug Aitken - The Geffen Contemporary at MOCA, Los Angeles>>
Katrin Westman - Galleri Andersson/Sandström, Stockholm>>
Stina Rosenberg, Malin Tivenius - Örebro konsthall>>
Sten A Olssons kulturstipendium 2016 - Göteborgs Konstmuseum>>
Torbjörn Nolkrantz, Minnesutställning - Galleri Lucifer, Skövde>>
Per Wizén - Cecilia Hillström Gallery, Stockholm>>

TIDIGARE ARTIKLAR FINNS I ARKIVET
Kulturrådet